Kultūras un sporta infrastruktūras attīstība Barkavā


 


Projekta īstenošanas termiņš

01.08.2011. – 31.12.2013.

Projekta mērķis

Sakārtot pašvaldības īpašumā esošos kultūras, sporta un atpūtas objektus

Projektā veicamās darbības

1. Daļa - Estrādes rekonstrukcija un labiekārtošanas darbi Barkavā, kuros tiek veikti:

 • Vecās estrādes konstrukciju demontāža;
 • Gājēju tiltiņa izbūve;
 • Esošā automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcija;
 • Deju un skatuves laukuma izbūve;
 • Estrādes solu uzstādīšana;
 • Pārvietojamās skatuves iegāde;
 • Teritorijas apzaļumošanas darbi.

2. Daļa – Stadiona vienkāršotā rekonstrukcija un labiekārtošanas darbi Barkavā, kuros tiek veikti:

 • Futbola laukuma izveide;
 • Jauna skrejceļa izbūve;
 • Lodes grūšanas sektora izveide;
 • Tāllēkšanas bedru ierīkošana;
 • Strītbola laukuma izveide;
 • Jaunu asfaltbetona celiņu izbūve;
 • Atkritumu urnu uzstādīšana;
 • Soliņu uzstādīšana

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas – 198 987,14 Ls, t.sk.:
     ELFLA finansējums – 66 197,46 Ls
     Pašvaldības finansējums – 132 789, 68 Ls

Projekta ieviešanas gaita

14.06.2012. izsludināts iepirkums saliekamās skatuves podestu un jumta konstrukcijas piegādei un uzstādīšanai Barkavā ID Nr. MNP2012/26_ELFLA
20.06.2012. izsludināts iepirkums "Būvdarbi projekta "Kultūras un sporta infrastruktūras attīstība Barkavā" ietvaros" ID Nr. MNP2012/27_ELFLA
03.07.2013.
pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru bez rezultāta, jo iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā nav saņemts neviens piedāvājums.
13.07.2013. izsludināts iepirkums „Estrādes rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbi Barkavā" ID Nr. MNP2012/37_ELFLA
13.07.2013.
izsludināts iepirkums „Stadiona vienkāršotā rekonstrukcija un labiekārtošanas darbi Barkavā” ID Nr. MNP2012/38_ELFLA
24.08.2012.
noslēgts līgums ar SIA „AJV Grupa” par saliekamās skatuves podestu un jumta konstrukcijas piegādi un uzstādīšanu Barkavā
24.09.2012. noslēgts līgums ar SIA „MDM – 85” par estrādes rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbiem Barkavā
26.09.2012. noslēgts līgums ar SIA „MDM – 85” par stadiona vienkāršotās rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbiem Barkavā
15.10.2012. noslēgts līgums ar SIA „Tinastaka” par būvuzraudzības darbu veikšanu objektā „Stadiona vienkāršotā rekonstrukcija un labiekārtošanas darbi Barkavā”
15.10.2012. noslēgts līgums ar SIA „Tinastaka” par būvuzraudzības darbu veikšanu objektā „Estrādes rekonstrukcija un labiekārtošanas darbi Barkavā”;
01.12.2012. noslēgts līgums ar SIA „JAUNMĀJA” par autoruzraudzības darbu veikšanu
03.12.2012. tehnoloģiskais pārtraukums objektos, būvdarbi nenotiek
30.04.2013. atsākti būvdarbi objektos
26.05.2013. noslēgts līgums ar SIA "Jaunmāja" par autoruzraudzības darbu veikšanu "Stadiona vienkāršotā rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbi"
20.08.2013. izsludināts iepirkums papildus vienkār rekonstrukcijas darbiem "Stadiona vienkāršotā rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbi Barkavā" (ID. Nr. MNP2013/42_ELFLA)
04.11.2013. būvdarbi pabeigti -Stadions nodots ekspluatācijā
19.11.2013. būvdarbi pabeigti - Estrāde nodota ekspluatācijā

Projekta ieviešana pabeigta

Projekta publicitāte:

1. Publikācija Madonas novada Vēstnesis/2013. gada decembris (6. lapa)

Projekta vadītāja

Indra Kārkliņa
Telefons 29324572, e-pasts: indra.karklina@madona.lv

Bildes

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums