Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā





 

Projekta ieviesējs

PSIA „Barkavas KPS”

Reģ. Nr.LV47103001741

Bīvības iela 9, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV 4834

Projekta realizācijas termiņš

14.07.2010.-14.01.2012.

Projekta mērķis

Uzlabot ūdenssaimniecības attīstību apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000.

Projekta specifiskais mērķis

Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana

1. Tīklā padotā un līdz patērētājam novadītā dzeramā ūdens kvalitāte atbilst prasībām, samazināti ūdens zudumi

2. Atjaunota un pilnīga ūdensapgādes sistēma

3. Ūdensapgādes sistēma atbilst mūsdienu ugunsdzēsības prasībām

Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana

Kvalitatīvs un pietiekams notekūdeņu savākšanas pakalpojums, infiltrācijas samazinājums

Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana

Kvalitatīva notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām

Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana

Pietiekams notekūdeņu savākšanas pakalpojums

Projektā paredzamas veicamās aktivitātes:

 • Jauna hidrofora uzstādīšna, esošā hidrofora vietā;
 • Esošā ūdensvada rekonstrukcija 735m garumā;
 • Dziļurbuma (90m) izveidošana netālu no pašreizējā 30m dziļā urbuma;
 • Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar jaudu 15m3/diennaktī izbūvēšana esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vietā;
 • Kanalizācijas vadu rekonstrukcija 1,165km garumā;
 • Jaunu kanalizācijas pieslēgumu izveide, centralizētai kanalizācijas sistēmai pievienojot trīs dzīvokļu mājas (13 iedzīvotājus).

Finansējums

Kopējās projekta izmaksas: 125785,00 Ls

Projekta ieviešanas gaita

Uz 13.07.2012. paveiktais:

 • Noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi. Plānotais projektēšanas darbu beigu termiņš – 2011.gada aprīlis. Projekta izstrādātājs – SIA „BELSS” , reģ. Nr.LV40003237609.
 • 13.05.2011. izstrādāts tehniskais projekts 
 • Noslēgts līgums par būvniecības darbiem ar SIA "Madonas siltums"
 • Noslēgts līgums par būvuzraudzību ar SIA "E. Lāča Laura Madonā"
 • Noslēgts līgums par autoruzraudzību ar SIA "Belss"
 • projektā visas aktivitātes īstenotas, sasniegti plānotie mērķi un rezultāti.





© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums