Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciemā


 


 

„Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/134/126

Projekta ieviesējs

SIA „Barkavas KPS” ,

Reģ. Nr.LV47103001741,

Bīvības iela 9, Barkavas pagasts, Madonas novads,

LV 4834

Projekta realizācijas termiņš

14.07.2010. - 13.07.2012.

Projekta mērķis

Uzlabot ūdenssaimniecības attīstību apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000

Projekta specifiskais mērķis

Ūdensapgādē - Kvalitatīvs, stabils un drošs ūdensapgādes nodrošinājums. Ūdens kvalitātes  rādītāju nodrošinājums atbilstoši LR un ES normatīvo aktu prasībām. Iespējamo patstāvīgo noplūžu un nelegālo pieslēgumu likvidācija.

Notekūdeņu apsaimniekošanā - Infiltrācijas samazināšanas maģistrālajos tīklos. Stabila un droša NAI darbības panākšana, uzlabot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti. Tiks samazināta vides piesārņošanas riska iespējamība. Notekūdeņu attīrīšana atbilstoši LR un ES normatīvo aktu un direktīvu prasībām.

Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes paplašināšanā - maksimāli precīza mājsaimniecībām padotā ūdens uzskaite. Jaunu patērētāju pieslēgumu radīšana gan ūdensapgādē, gan notekūdeņu savākšanā.

Projektā paredzamas veicamās aktivitātes

·        Ūdens un ūdensapgādes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana (Aktivitātes ietvaros paredzēts renovēt esošo ūdenstorni, ar darba tilpumu 100 m3, 1751m  ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija);

·        Jaunu NAI izbūve (paredzēts esošo NAI vietā izbūvēt jaunas BIO NAI ar jaudu 100m3/dnn)

·        Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana un pakalpojuma pieejamības paplašināšana”(Aktivitātes ietvaros paredzēts ciema centrā esošās KSS renovācija, 999 m kanalizācijas vadu rekonstrukcija - 17 jauni pieslēgumi, 540 m spiedvadu izbūve, 800 m spiedvadu slēgšana,.

Finansējums

Kopējās projekta izmaksas: 399383,00 Ls

Projekta ieviešanas gaita

Uz 13.07.2012.  paveiktais:

·        Noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi. Plānotais projektēšanas darbu beigu termiņš – 2011.gada maijs. Projekta izstrādātājs – SIA „BELSS” , reģ. Nr.LV40003237609.

·        Izstrādāts un apstiprināts tehniskais projekts Madonas novada būvvaldē 29.07.2011.Nr.74

·       Noslēgts līgums par būvdarbiem ar SIA "Rubate"
.Noslēgts līgums par autoruzraudzību SIA "Belss"
Noslēgts līgums par būvuzraudzību ar SIA "P.M.G."

Projekta īstenošanas rezultātā sasniegti plānotie mērķi un rezultāti.Visas aktivitātes īstenotas.

     

 Barkavas ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas shēma

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums