Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Madonas novada Barkavas ciemā" Nr.PCS/3.5.2.1./14/06/007

Projekta darbības laiks no 06.03.2015. - 15.11.2015.
Projekta kopējās izmaksas EUR 126034,81. Kohēzijas fonda atbalsta finansējums EUR 39584.40. 
Projekta aktivitāte:
Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija un būvniecība.
sasniedzamie rezultāti:

1) Izbūvēta siltum trase - atzars uz baznīcu - 0.084km, reāli izbūvēti 0.0642 km;

2) Ceļa seguma atjaunošana (atzars uz baznīcu)- 10m2, reāli atjaunoti 20 m2;

3) Izbūvēta siltumtrase - atzars uz pamatskolu - 0.072 km, reāli izbūvēti 0.0835 km;

4) Ceļa seguma atjaunošana (atzars uz pamatskolu)- 10m2, reāli atjaunoti 13m2

5) Veikta siltumtrases rekonstrukcija un būvniecība dažādu ielu posmos (Lazdu ielā, Skolas ielā, Jaunatnes ielā- 0.318 km, reāli rekonstruēti 0.3833 m2.
6) Ceļa seguma atjaunošana (dažādu ielu posmos (Lazdu ielā, Skolas ielā, Jaunatnes ielā)) - 75 m2.
uz 10.09.2015. veiktās aktivitātes:
- 2.03.2015. noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi Ar SIA "Proris";
- 26.08.2015. noslēgts par būvdarbiem ar SIA "Sanart";
- 08.09.2015.noslēgts līgums par būvuzraudzību ar SIA "Madonas siltums";
- 08.09.2015. noslēgts līgums par autoruzraudzības darbiem ar SIA "Proris". 

30.10.2015. objekts pieņemts ekspluatācijā. 

‌Projekta rezultātā ir būtiski uzlabots SIA "Barkavas KPS" pamatlīdzekļu lietošanas potenciāls, kas nodrošina kvalitatīva sultumapgādes pakalpojuma sniegšanu Barkavas ciemā.
‌Paredzamais enerģijas samazinājums jeb ietaupījums (megavatstundās) projektā paredzētajā posmā ir 455MWh/gadā.
Iesūtīts: 30.10.2015 09:15
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums