.

Paziņojums par lokāplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā "Liepaslejas", Vestienas pagastā, Madonas novadāun darba uzdevuma apstiprināšanu

iesūtīts: 2022.02.07 15:48
Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 2022. gada 27. janvāra domes sēdes lēmumu Nr. 54 (protokols Nr.2,11.p.) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Liepaslejas”, Vestienas pagastā, Madonas novadā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7096 004 0012 funkcionālā zonējuma grozīšanai.”, Madonas novada pašvaldības dome vēlas informēt, ka tiek uzsākts izstrādāt lokālplānojumu nekustamajā īpašumā “Liepaslejas”, Vestienas pagastā, Madonas novadā.

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 2022. gada 27. janvāra domes sēdes lēmumu Nr. 54 (protokols Nr.2,11.p.) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Liepaslejas”, Vestienas pagastā, Madonas novadā  zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7096 004 0012 funkcionālā zonējuma grozīšanai.”, Madonas novada pašvaldības dome vēlas informēt, ka  tiek uzsākts izstrādāt lokālplānojumu nekustamajā īpašumā “Liepaslejas”, Vestienas pagastā, Madonas novadā.

Ar papildus informāciju var iepazīties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā https://geolatvija.lv

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma izstrādi  iesniegt Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 101.kab., Madonā, LV-4801 vai elektroniski pa e-pastu: pasts@madona.lv, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.”

Lēmums par lokālplānojuma uzsākšanu. Darba uzdevums.
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums