.

Paziņojums par lokāplānojuma izstrādes uzsākšanu Madonas pilsētā un darba uzdevuma apstiprināšanu

iesūtīts: 2022.02.07 15:46
Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 2021. gada 28. oktobra domes sēdes lēmumu Nr. 346 (protokols Nr.13,4.p.) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu teritorijas plānojuma grozījumiem Madonas pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai, nekustamajos īpašumos Kalna ielā 31, Kalna ielā 32, Kalna ielā 34, Rūpniecības ielas daļā, Gaujas ielā 33, Daugavas ielas daļā, Daugavas ielā 25, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai”, Madonas novada pašvaldības dome vēlas informēt, ka tiek uzsākts izstrādāt lokālplānojumu Madonas pilsētā.

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 2021. gada 28. oktobra domes sēdes lēmumu Nr. 346 (protokols Nr.13,4.p.) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu teritorijas plānojuma grozījumiem Madonas pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai, nekustamajos īpašumos Kalna ielā 31, Kalna ielā 32, Kalna ielā 34, Rūpniecības ielas daļā, Gaujas ielā 33, Daugavas ielas daļā, Daugavas ielā 25, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai”, Madonas novada pašvaldības dome vēlas informēt, ka  tiek uzsākts izstrādāt lokālplānojumu Madonas pilsētā.

Veicot informācijas pieprasījumus no valsts un pašvaldības institūcijām, tika konstatēts, ka nepieciešams veikt grozījumus, tādēļ 2022. gada 27. janvārī tika pieņemts lēmums Nr. 57 " Par grozījumiem Madona novada pašvaldības 2021. gada 28. oktobra lēmumā Nr. 346 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu teritorijas plānojuma grozījumiem Madonas pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai, nekustamajos īpašumos Kalna ielā 31, Kalna ielā 32, Kalna ielā 34, Rūpniecības ielas daļā, Gaujas ielā 33, Daugavas ielas daļā, Daugavas ielā 25, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai”

Ar papildus informāciju var iepazīties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā https://geolatvija.lv

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma izstrādi  iesniegt Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 101.kab., Madonā, LV-4801 vai elektroniski pa e-pastu: pasts@madona.lv, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.”

Lēmums par lokālplānojuma uzsākšanu. Darba uzdevums.
Grozījumi 2021. gada 28. oktobra lēmumā
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums