.

Par Madonas novada attīstības programmas 2021.–2027.gadam izstrādes uzsākšanu

iesūtīts: 2020.09.25 15:29
Par Madonas novada attīstības programmas 2021.–2027.gadam izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma, Pārejas noteikumu 9.punktu, jaunizveidojamam novadam jāizstrādā attīstības programma, ievērojot pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un izvērtējot nacionālā līmeņa, attiecīgā plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentus.

Madonas novada attīstības programma 2021.–2027.gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums, pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģiju uzstādījumu īstenošanai. Attīstības programmas izstrādes process jāvada pašvaldībai, kurā ir lielāks iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem iedzīvotāju reģistra datiem.

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, sākot ar 2021. gada 1.jūliju Madonas novada administratīvajā teritorijā ietilps teritoriālās iedalījuma vienības - Aronas pagasts, Barkavas pagasts, Bērzaunes pagasts, Cesvaines pagasts, Cesvaines pilsēta, Dzelzavas pagasts, Ērgļu pagasts, Indrānu pagasts, Jumurdas pagasts, Kalsnavas pagasts, Lazdonas pagasts, Liezēres pagasts, Lubānas pilsēta, Ļaudonas pagasts, Madonas pilsēta, Mārcienas pagasts, Mētrienas pagasts, Ošupes pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts, Sausnējas pagasts, Vestienas pagasts.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projekta “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” mērķi administratīvi teritoriālās reformas ietvaros plānots piešķirt valsts budžeta līdzfinansējumu jaunizveidojamās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu – ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei.
Lēmums.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums