Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums Madonas novada Liezēres pagastā Ozolos

2016. gada 1. martā Vidzemes plānošanas reģions ar Madonas novada pašvaldību noslēdza sadarbības līgumu, īstenojot deinstitucionalizācijas plānu ar mērķi palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.
iesūtīts: 11.08.2022lasīt tālāk

Madonas novada Sociālā dienesta darbinieki iesaistījušies projektos

Madonas novada pašvaldība ir iesaistījusies ESF Projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotajos pilotprojektos – “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana” (īstenošanas laiks 02.11.2020. – 31.10.2023.), “Metodika sociālajam darba ar sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām” aprobēšanas pilotprojektā (īstenošanas laiks 01.05.2022. – 31.10.2022.) un “Metodika sociālajam darbam ar jauniešiem” aprobēšanas pilotprojektā (īstenošanas laiks 01.06.2022. – 30.11.2022.).
iesūtīts: 14.07.2022lasīt tālāk

INFORMĀCIJA PAR ATBALSTU UKRAINAS CIVILIEDZĪVOTĀJIEM

Šī gada 5. martā spēkā stājās «Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums». Tas paredz atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ, atbalsts tiek sniegts bruņotā konflikta norises laikā. Ukrainas civiliedzīvotāji šā likuma izpratnē ir Ukrainas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kā arī personas, kuras Ukrainā saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju, bezvalstnieku statusu vai starptautiskās aizsardzības statusu, un to ģimenes locekļiem.
iesūtīts: 04.04.2022lasīt tālāk

15. marts – Vispasaules sociālā darba diena

2022. gada 15. martā atzīmējam mūsu profesionālos svētkus, proti, Vispasaules sociālā darba dienu. Šī gada Vispasaules sociālā darba dienas vadmotīvs ir “Iekļaujam ikvienu jaunas ekosociālas pasaules veidošanā!” Tas izriet no pandēmijas postošās ietekmes, klimata krīzes un nepieciešamības kopīgi, apvienojot visas pasaules solidāri, cilvēcīgi un iekļaujoši domājošos un darbīgos spēkus, veidot jaunu ekosociālo pasauli.
iesūtīts: 15.03.2022lasīt tālāk

Informācija par atskurbināšanas un naktspatversmes pakalpojumiem

Likuma “Par pašvaldībām” 12.pantā noteikts, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.
iesūtīts: 07.02.2022lasīt tālāk

Sākusies iedzīvotāju balsošana konkursā „Gada balva sociālajā darbā 2021”

Labklājības ministrija (LM) no 2022. gada 3. līdz 28. janvārim izsludina iedzīvotāju balsošanu par pretendentiem konkursa „Gada balva sociālajā darbā 2021” nominācijās: “Labākais sociālais darbinieks sociālajā dienestā 2021”, “Labākais sociālais darbinieks sociālajā pakalpojumā publiskajā sektorā 2021”, “Labākais sociālais darbinieks nevalstiskajā un privātajā sektorā 2021” un “Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2021”.
iesūtīts: 03.01.2022lasīt tālāk
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums