Infrastruktūras attīstība sociālo pakalpojumu sniegšanai

2016. gada 1. martā Madonas novada pašvaldība ar Vidzemes plānošanas reģionu noslēdza sadarbības līgumu, īstenojot deinstitucionalizācijas (DI) plānu, ar mērķi palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem. DI pakalpojumu infrastruktūras attīstības plāna īstenošanai Madonas novadā ir paredzēts izveidot septiņus jaunus pakalpojumus un šī raksta mērķis ir sniegt ieskatu par sociālajiem pakalpojumiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
iesūtīts: 28.10.2022lasīt tālāk

Iekļaujošās nedēļas aktivitātes Madonas novadā!

Vidzemes iekļaujošās nedēļas laikā, kad ikviens varēja apmeklēt un kopīgi darboties kādā no pašvaldībās izveidotajiem dienas aprūpes centriem, grupu dzīvokļiem, specializētajām darbnīcām cilvēkiem ar invaliditāti, aizvadīti 17 dažāda mēroga pasākumi, pulcējot vairāk nekā 500 darbīgu un ieinteresētu cilvēku. Pasākumi notika Cēsu, Valmieras, Alūksnes, Smiltenes, Valkas novados un arī Madonā.
iesūtīts: 28.10.2022lasīt tālāk

Vidzemnieki iepazīst sociālos pakalpojumus savā apkārtnē

Vidzemes iekļaujošās nedēļas laikā, kad ikviens varēja apmeklēt un kopīgi darboties kādā no pašvaldībās izveidotajiem dienas aprūpes centriem, grupu dzīvokļiem un specializētajām darbnīcām cilvēkiem ar invaliditāti, aizvadīti 17 dažāda mēroga pasākumi, pulcējot vairāk nekā 500 darbīgu un ieinteresētu cilvēku.
iesūtīts: 11.10.2022lasīt tālāk

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums Madonas novada Liezēres pagastā Ozolos

2016. gada 1. martā Vidzemes plānošanas reģions ar Madonas novada pašvaldību noslēdza sadarbības līgumu, īstenojot deinstitucionalizācijas plānu ar mērķi palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.
iesūtīts: 11.08.2022lasīt tālāk

Madonas novada Sociālā dienesta darbinieki iesaistījušies projektos

Madonas novada pašvaldība ir iesaistījusies ESF Projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotajos pilotprojektos – “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana” (īstenošanas laiks 02.11.2020. – 31.10.2023.), “Metodika sociālajam darba ar sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām” aprobēšanas pilotprojektā (īstenošanas laiks 01.05.2022. – 31.10.2022.) un “Metodika sociālajam darbam ar jauniešiem” aprobēšanas pilotprojektā (īstenošanas laiks 01.06.2022. – 30.11.2022.).
iesūtīts: 14.07.2022lasīt tālāk
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums