Projekta nolēguma seminārs

Projekta “Sociāli ekonomiskās attīstības, biznesa un sadarbības veicināšana pierobežas reģionos” (ELRII-233) noslēguma seminārs norisinājās 11. decembrī pie igauņu partneriem Vana Vastseliina Bīskapa pilī (Võru apriņķis, Igaunija). Seminārā piedalījās projekta partneri, asociētie partneri - vietējo pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji un sabiedrības pārstāvji.

Klātesošos uzrunāja Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters. Kā norāda projekta vadītāja Dace Āriņa, A. Ceļapīters  sniedza vadošā partnera vērtējumu par projekta norises gaitu, sasniegto rezultātu nozīmīgumu un nepieciešamību turpināt aizsākto. Savukārt, pati projekta vadītāja D. Āriņa klātesošajiem atgādināja programmas un projekta mērķus, informēja par galveno raugoties no projekta vadības viedokļa, par notikušajām vadības grupas sanāksmēm, iesniegtajiem ziņojumiem un saņemtajiem avansa maksājumiem. Katrs projekta partneris sniedza ieskatu galvenajās projekta aktivitātēs, sasniegtajos rezultātos un turpmākajās iecerēs, kas sekmēs projekta ilgtspēju.

Semināra gaitā ar prezentācijām uzstājās Janīna Apsīte (vadoša partnera projekta koordinatore), Svetlana Žuravļova (Pleskavas apgabala uzņēmējdarbības attīstības un garantiju fonda direktore), Mihkel Varton (Võru partnera biznesa pasākumu koordinators).

Organizatori bija parūpējušies arī par atbilstošu gaisotni - ar aizraujošu foto kolāžu semināra dalībniekus priecēja igauņu partnera projekta asistente Britt Vahter, dinamiskā muzikālā pavadījumā demonstrējot spilgtākos mirkļus no projekta aktivitātēm.

D.Āriņa uzsver, ka kopumā projekta ieviešana un sasniegtie rezultāti tika novērtēti pozitīvi. Partneri izteica savstarpēju vēlēšanos sadarboties arī turpmāk, ko apstiprināja ar Sadarbības līguma parakstīšanu. Ar šo līgumu projekta partneri apliecināja savu gatavību turpināt attīstīt projekta ietvaros izveidoto sadarbības tīklu.

Seminārs tapis, pateicoties starpvalstu projektam “Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013”, kas finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

Attēlos - mirkļi no noslēguma semināra.

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums