.

Pieteikties atbalstam vētrā cietušo dzīvojamo māju atjaunošanai var līdz 16. augustam - PAPILDINĀTS

iesūtīts: 2023.08.14 18:11
Aicinām Madonas novada pašvaldības iedzīvotājus, kuru īpašumi cietuši 7. augusta vētras laikā, pieteikties vienreizējam atbalstam vētras cietušo dzīvojamo māju atjaunošanai

Pieteikties atbalstam var līdz šā gada 16. augustam, aizpildot brīvas formas iesniegumu, kurā norādīts dzīvojamās mājas adrese, nodarīto bojājumu detalizēts apraksts un bojāto elementu uzskaitījums (spāres, šķērslatojums, vēja kastes, logi, notekas, skurstenis utml.), kopējā jumta platība (m2) un bojātā jumta platība (m2), informācija par to vai ēka ir apdrošināta, iesnieguma iesniedzēja bankas konta numurs.

Iesniegumu var iesniegt klātienē Madonas novada pašvaldības pagastu un apvienības pārvaldēs vai Madonas novada pašvaldības centrālajā administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu sūtīt uz e-pasta adresi: pasts@madona.lv.   

Pēc iesnieguma saņemšanas īpašumu apmeklēs pašvaldības izveidota komisija un sastādīs apsekošanas aktu, lai novērtētu īpašumam nodarītos zaudējumus un aprēķinātu atbalsta summu. Komisija, ņemot vērā iesniegumu un apsekošanas aktu, izskatīs iesniegumu un noteiks atbalsta apmēru: individuālām dzīvojamām mājām vienreizēju atbalstu līdz 3 000 eiro apmērā, atbalsta apmēram nepārsniedzot 20 eiro par vienu kvadrātmetru atjaunojamās platības, savukārt daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām - vienreizēju atbalstu, kas nepārsniedz 20 eiro par vienu kvadrātmetru atjaunojamās platības.

Informācijai: 10. augustā Ministru kabineta apstiprinātais Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem atbalsta mehānisma izveidei pašvaldībās vētras seku likvidācijai dzīvojamām mājām” (skatīt šeit >> )


Iesūtīja: Lelde Celmiņa

Nekustamā īpašuma pārvaldības

un teritorijas plānošanas nodaļas

Vides un energopārvaldības speciālists

 
 
PAPILDINĀTS:
Dabas stihijā cietušajiem uzņēmējiem pieejami atviegloti nodokļu nomaksas nosacījumi

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina uzņēmējus, kas negaisa postījumu dēļ saskaras ar grūtībām laikus nomaksāt nodokļus, izmantot iespēju saņemt samaksas termiņa pagarinājumu, kā arī pagarinātajiem maksājumiem – atbrīvojumu no nokavējuma naudas. 

Lai saņemtu pilnīgu atbrīvojumu no nokavējuma naudas, svarīgi pieteikties savlaicīgi. Savukārt, ja dabas stihijā iznīcinātas pārdošanai paredzētās preces, par tām var neveikt atskaitītā PVN priekšnodokļa korekciju - iepriekš atskaitītais priekšnodoklis nav jāatgriež valsts budžetā.

Termiņa pagarināšana nodokļu maksājumiem

Šī gada 7. augustā spēcīgais negaiss un krusa daudziem uzņēmējiem nodarīja būtiskus postījumus. Ja dabas stihijas radīto zaudējumu dēļ uzņēmumam ir grūtības laikus veikt nodokļu maksājumus, VID aicina izmantot valstī noteikto atbalstu pakāpeniskai un ilgākai nodokļu nomaksai bez nokavējuma maksājumiem. Nodokļu maksājumus ir iespējams sadalīt pa daļām un maksāt līdz pat gada garumā. Turklāt būtiski, ka šiem pagarinātajiem maksājumiem netiek piemērota nokavējuma nauda.

Tāpat dabas stihijā cietušajiem ir pieejams arī pagarināts laiks, kurā iespējams pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarināšanai. Ja parasti tas jāizdara 15 dienu laikā no dienas, kad iestājās maksājumu termiņš, tad no dabas stihijas cietušie uzņēmēji ar lūgumu pagarināt maksājumu termiņu var vērsties VID arī vēlāk.

Vienlaikus VID aicina nekavēties un, saskaroties ar grūtībām, vērsties VID tūlīt – līdz dienai, kad iestājas nodokļu samaksas termiņš. Pēc iespējas ātrāka vēršanās VID ir svarīga, lai pēc iespējas samazinātu vai pilnībā nepieļautu nokavējuma naudu. No dienas, kad iestājās nodokļa samaksas termiņš, līdz dienai, kad VID saņem iesniegumu ar lūgumu pagarināt termiņu, nesamaksātajai summai tiek piemērota nokavējuma nauda un šo nokavējuma naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” būs pienākums nomaksāt.

Pieteikumus nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam var ērti iesniegt tiešsaistē Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Tas izdarāms sadaļā “Dokumenti / No veidlapas / Iesniegumi / Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai”.  Iesniegums ir noformēts kā anketa, kurā jānorāda prasītā informācija.

Priekšnodoklis stihijā iznīcinātām precēm

Pievienotās vērtības nodokļa likumā paredzēts īpašs nosacījums gadījumiem, kad preces ir iznīcinātas stihiskā nelaimē, par kādu uzskatāms arī postošs negaiss. Šādā gadījumā, ja preces iznīcināšana ir dokumentāri pierādīta, par šo preci atskaitītajam priekšnodoklim var neveikt korekciju un attiecīgi šo priekšnodokli neatgriezt valsts budžetā. Dokumentāri pierādījumi par preces iznīcināšanu jāiesniedz pēc VID pieprasījuma.

VID Sabiedrisko attiecību daļa

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums