.

Durvis vēris grupu dzīvokļu pakalpojums Madonas novada Liezēres pagastā Ozolos

iesūtīts: 2023.07.17 14:23
Cilvēki ir dažādi - jauni un veci, parasti un ne-parasti, slaidi un apaļi, maigi un asi, prātīgi un neprātīgi, vai pat labroči un kreiļi... Lai cik atšķirīgi mēs būtu, mums visiem ir kopīgs viens - mēs visi esam cilvēki un mēs spējam viens otram dot!

2016. gada 1. martā Vidzemes plānošanas reģions ar Madonas novada pašvaldību noslēdza sadarbības līgumu, īstenojot deinstitucionalizācijas plānu, ar mērķi palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.

Projekta pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā ir septiņos posmos, un 2023. gada 14 .jūlijā Madonas novada Liezēres pagastā durvis vēra sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Ozoli” struktūrvienības “Grupu māja (dzīvokļi)” pakalpojums, kas turpmāk nodrošina mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Centrs tapis, reorganizējot bijušo aprūpes centru bērniem.

Vislielākais gandarījums ir tas, ka Madonas novada pašvaldība noticēja un realizēja pakalpojumus, kuri ir vērsti uz neatkarīgas dzīves veicināšanu un sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu, tādējādi veicinot cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanas iespējas. Cilvēkiem ar invaliditāti ir jānodrošina iespēja vadīt un izvēlēties savu dzīvesveidu un dzīvesvietu, jānodrošina piekļuve pakalpojumiem, ko izmanto pārējā sabiedrība, jāsniedz individuāls atbalsts, ja tāds ir nepieciešams.

Pakalpojuma atvēršanas svētki bija sirsnīgi, neformāli, priecīgi. Klātesošie bija atvērti, paldies tika teikts daudz un daudziem. Īpaši pateicības vārdi būvniekiem SIA “Solart būve”, Liezēres pagasta pārvaldei ar savu komandu, Vidzemes plānošanas reģiona “Vidzeme iekļauj” vadītājai Inai Miķelsonei un sociālo pakalpojumu ekspertei Lainei Zālītei, pašvaldības projektu ieviešanas nodaļas darbiniecēm. Noteikti lielu Paldies vēlos pateikt Latvijas sarkanā krusta Madonas komitejas priekšsēdētājai Veltai Vilšķērstei par mēbelēm, kuras saņemtas no sadarbības partneriem no Rosrātes SK nodaļas Vācijā.

Veiksmi, spēku un gudrību Grupu dzīvokļu jaunajām darbiniecēm aprūpētājām – Ingrīdai, Ivetai, Laimai, Sandrai un sociālai rehabilitētājai Kristīnei. Sirds gudrību un cilvēkmīlestību – vadītājai Sarmītei un sociālajai darbiniecei Zandai.

Madonas novada Sociālais dienests saka paldies Madonas novada pašvaldībai par ieguldījumu deinstitucionalizācijas attīstībai novadā.


Saite uz foto galeriju no pasākuma: šeit >

Sociālā dienesta vadītāja Ilze Fārneste

 

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums