.

Iekļaujošās nedēļas aktivitātes Madonas novadā!

iesūtīts: 2022.10.28 10:58
Vidzemes iekļaujošās nedēļas laikā, kad ikviens varēja apmeklēt un kopīgi darboties kādā no pašvaldībās izveidotajiem dienas aprūpes centriem, grupu dzīvokļiem, specializētajām darbnīcām cilvēkiem ar invaliditāti, aizvadīti 17 dažāda mēroga pasākumi, pulcējot vairāk nekā 500 darbīgu un ieinteresētu cilvēku. Pasākumi notika Cēsu, Valmieras, Alūksnes, Smiltenes, Valkas novados un arī Madonā.

Šāds pasākumu kopums notika pirmo reizi un to organizēja Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, lai veicinātu izpratni par sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Vairāku gadu garumā pašvaldības intensīvi strādā pie tā, lai attīstītu vietējo infrastruktūru un sociālos pakalpojumus, kas veicinātu cilvēku ar invaliditāti pilnvērtīgu dzīvi un arī iekļaušanu. Tomēr ne visi sabiedrības pārstāvji zina un izprot, kas noris viņu apkārtnē. Iekļaujošās nedēļas laikā caur dažādām kopīgām un radošām nodarbēm gan bērni, gan pieaugušie varēja uzzināt vairāk.

Iekļaujošās nedēļas ietvaros arī Madonas novada dienas aprūpes centros ikviens tika aicināts uz kopīgu darbošanos. Iespēja tikties un iepazīties ar “Vidzeme iekļauj” projektu, līdzdarboties ar dalībniekiem, kuri saņem šo pakalpojumu. Madonas novadā notika sekojoši Miķeļdienas ieskaņas pasākumi: 26. septembrī Nodibinājuma “Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas Diakonijas centrs” Kopienas centrā “Baltā Ūdensroze” Madonā, Parka ielā 6, 27. septembrī Lubānas filiālē “Eglāji 1” un 28. septembrī filiālē Jaunkalsnavā “Veseta”.


Arī sociālā dienesta darbinieki piedalījās iekļaujošās nedēļas pasākumos.

Sociālā dienesta pakalpojuma nodaļas vadītājas Ilzes Kančas vēstījums par šo pasākumu: “Mani uzrunāja pasākuma moto “Pastāsti man un es aizmirsīšu. Parādi man un es atcerēšos. Iesaisti mani un es sapratīšu” /Ķīniešu sakāmvārds/. Apmeklējot pasākumus Madonas novadā, kuru vienotais pasākuma temats – Miķeļdienas ieskaņas, bija iespēja pabūt visos dienas aprūpes centros. Pasākumā Kopienas centrā “Baltā Ūdensroze” Madonā, Parka ielā 6 ar nosaukumu “Daba ap mums” visi tikām aicināti iesaistīties četrās dažādās darbnīcās, skatīties smilšu kino, kopā pavadīt laiku sarunās, zālienā veidot kopīgu rudenīgu dabas materiālu mandalu. Lubānā mūs sagaidīja ar nelielu pārsteiguma dāvanu, kaltētu ābolu sainīti, ko gatavojuši dienas aprūpes centra apmeklētāji. Ciemiņi tika aicināti iepazīties ar centra ikdienu, redzēt un arī iegādāties centra dalībnieku darbiņus: siltas vilnas zeķes, jaunu veidolu un pielietojumu ieguvušus stikla traukus. Klausījāmies Igauņu ģimenes muzikālos priekšnesumu, iesaistījāmies spēlēs un kopā darinājām lielo rudens materiālu paklāju. Savukārt, Jaunkalsnavā Miķeļdienas ieskaņas pasākumā “Daba mūs stiprina” centra apmeklētāji un ciemiņi  varēja iepazīsties  ar A/S “Latvijas valsts meži” Kalsnavas arborētumā augošo koku lapu, sēklu un čiekuru kolekciju, tikties spēkavīru un sporta entuziastu Didzi Zariņu, kopā darboties radošajās darbnīcās.

Šī nedēļa, apmeklējot nelielu daļiņu no pirmā Vidzemes iekļaujošās nedēļas pasākumu klāsta, man bija emocionāli piepildīta, bija iespēja ieraudzīt un saskatīt to, cik mēs katrs esam dažādi. Esot kopā ar dienas aprūpes centru darbiniekiem un centru klientiem, vērojot viņu savstarpējo komunikāciju, ieraugot dalībnieku darbiņus, rodas gandarījums par to, ka “Vidzeme iekļauj” projektu realizējot, dienas aprūpes centru pakalpojumi ir palīdzējuši tik daudziem cilvēkiem iziet no savām mājām, iesaistīties aktivitātēs, mācīties un apgūt prasmes ikdienišķu un ne tik ikdienišķu darbu veikšanai, būt kopā, būt sabiedrībā.

Paldies dienas aprūpes centru klientiem un darbiniekiem par ieguldījumu, veiksmīgu Jums nākamo darba cēlienu, radošas idejas, spēku un uzdrīkstēšanos to īstenošanā!”


Savukārt, sociālā darbiniece Ieva Repša piedalījās Miķeļdienas ieskaņas pasākumā Jaunkalsnavā – “Daba mūs stiprina”. Ievas piedzīvotais un redzētais: “Centra apmeklētāji un viesi tiek mīļi sagaidīti, katram tiek pasniegta pēc pašu izvēles rudens vitamīnu stiprinoša augļu spēka burciņa, ko dienas aprūpes centrs “Veseta” apmeklētāji ar personālu kopā pagatavojuši.

Dienas pasākumu vada šarmantā Inese Zīle, dzirkstī prieks, čalas un mūzika fonā. Pasākums sākas ar daudziem siltiem vārdiem un mīļiem sveicieniem, sveic pagasta pārvalde, sociālā darbiniece pasniedz ziedus, “Vidzeme iekļauj” administrācija vēl veiksmīgu darbošanos arī turpmāk. Tiekam iepazīstināti ar  dienas aprūpes centra “Veseta” ikdienu un sniegtajiem pakalpojumus.

Kā pirmā no aktivitātēm, izzinoša dabas norises darbošanās ar a/s “Latvijas valsts meži”, piedaloties dabas izziņas radošajās darbnīcās. Pauzēs tiek baudītas rudenīgas plātsmaizes, veselīgas uzkodas, spirdzinoša kafija un sirdi sildoša tēju, kuru gatavojuši dienas aprūpes centra “Veseta” tuvinieki. Atstājam savus plaukstu nospiedumus kopīgā gleznā sadarbībā ar Kalsnavas multifunkcionālo centru jauniešiem “UPS”, kas paliks par piemiņu dienas aprūpes centrā.  Izmēģinām spēkus kopā ar Latvijas armijas Militārās policijas karavīru un pieredzējušo spēkavīru un sporta entuziastu Didzi Zariņu, piedaloties sporta aktivitātēs un stafetēs, kā arī apgūstot ikdienā veselības uzturēšanai svarīgus vingrinājumus. Iepazināmies ar “Boccia” spēli kopā ar dienas aprūpes centra “Veseta” apmeklētājiem.

Diena pagāja nemanot, jo apkārt virmoja sirds siltuma strāvojums un smaidīgas sejas, ko ikdienas skrējienā tik bieži nesanāk sastapt...

Paldies organizatoriem, Nodibinājuma “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs” Kopienas centram “Baltā ūdensroze”, dienas aprūpes centram “Veseta”.”


Sociālā darbiniece Zanda Roģe stāsta, ka projekts “Vidzeme iekļauj” atver acis līdzcilvēkiem, kuri ir mums līdzās ar savu patieso “es”, viņi netēlo, viņi neizliekas. Šie cilvēki, kas ir iesaistīti un darbojas projektā, ir ar atvērtām sirdīm, dodot mums savu sirds siltumu.

Paldies “Eglāju” meitenēm no Lubānas dienas aprūpes centra, kas projekta ietvaros Vidzemes iekļaujošajā nedēļā gan sev, gan ciemiņiem uzjundīja asinis ar jestrām dziesmām un dejām, piedaloties Igauņu ģimenei, ik katrs pielika savu roku aužot ziedu paklāju, kā arī netika aizmirsts par jauniešu pašdarināto lietu tirdziņu un vēderam tika savs prieks, vārot gardu zupu uz ugunskura.

Nodibinājuma "Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs" Kopienas centra "Baltā ūdensroze" vadītājas Kristīnas Gribonikas komentārs: “Deinstitucionalizācijas projekts mums katram ir devis iespēju paskatīties uz patieso dzīvi. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem ir iespēja saņemt dažādus Madonā un novadā sociālos pakalpojumus, piemēram, dienas aprūpes pakalpojumu un dažādas nodarbības, kas uzlabo un pilnveido ikdienu. Klienti, kuri daudzus gadus bija pavadījuši mājās, tagad var iziet sabiedrībā un darboties kopā. Un saprot, ka, pavadot ikdienu sabiedrībā, uzlabojas arī veselība. Strādājot četrus gadus kopienas centrā “Baltā ūdensroze” esmu novērojusi klientu veselības stāvokļa uzlabošanos un sociālo prasmju pilnveidošanos. 

Kopīgi organizējot ar projekta “Vidzeme iekļauj” un Madonas pašvaldības Sociālo dienestu pasākumu “Vidzemes iekļaujošā nedēļa” aktivitātes Madonā, Lubānā un Jaunkalsnavā, bija iespēja iepazīstināt sabiedrību ar Nodibinājuma “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs” Kopienas centra “Baltā ūdensroze” sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem. Arī ikdienā un svētkos ciemos nāk bērnudārza bērni, skolēni no dažādām skolām, biedrības un draudzes. Tas dot mūsu klientiem iespējas iepazīties un sadraudzēties ar citiem cilvēkiem. Nevienā darbā neesmu saņēmusi tādu cilvēku mīlestību un patiesumu, kā strādājot kopienas centrā “Baltā ūdensroze”. 

Liels paldies par atbalstu Madonas pašvaldībai, Madonas pašvaldības Sociālajam dienestam, projekta “Vidzeme iekļauj”, atbalstītājiem, brīvprātīgajiem un ikkatram, kas padara mūsu klientu ikdienu pilnvērtīgu.”


Pakalpojuma nodaļas vadītāja Ilze Kanča nedēļas nogalē, jau oktobra pirmajā dienā, viesojās rudens gadatirgū “Kopā” Spāres muižā, kuru organizēja dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas un grupu māja “Spāre”, lai apskatītu, iepazītu un iegādātos Vidzemes specializēto darbnīcu un dienas aprūpes centos tapušo produkciju – rotaļlietas, rotaslietas, sveces, ziepes, traukus, interjera priekšmetus un adījumus, veselīgus gardumus un  dzērienus. Apmeklētāji varēja tikties ar kanisterapeiti un redzēt suņu demonstrāciju, baudīt izjādes ar zirgu. Kā jau īstenā gadatirgū bija gan dziesmas, gan dejas.


Projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone uzsver:  “No katra paša ir atkarīga viņa vēlme vai nevēlēšanās pieņemt to, kas nav pazīstams, saprotams, šķiet savāds vai dažiem pat nepareizs. Dažkārt cilvēki veido savus priekštatus, pat nezinot apstākļus, procesus un iemeslus. Šis un turpmākie šādi pasākumi kalpo par pamudinājumu iepazīt līdz šim nezināmo – atnākt, aprunāties, kopīgi padarboties ar cilvēkiem, saprast un līdz ar to būt pieņemošākiem pret ikvienu no apkārtējiem.”

Plānots, ka līdzīgi pasākumi tiks īstenoti arī nākamajā gadā. Turpinām iesāktos ikdienas darbus, tos pilnveidojot un veiksmīgi realizējot iesākto deinstitucionalizācijas projektu Madonas novadā.


FOTO no aktivitātēm Madonas novadā - Miķeļdienas ieskaņas pasākumI Madonā, Jaunkalsnavā un Lubānā - ŠEIT.
 

Informāciju apkopoja un sagatavoja: Ilze Fārneste

Madonas novada Sociālā dienesta vadītāja

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums