.

TE IR DARBS! Izsludināta pieteikšanās uz SIA “Madonas slimnīca” valdes priekšsēdētāja amata vietu!

iesūtīts: 2021.08.13 10:45
Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000054572, izsludina pieteikšanos uz Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” valdes priekšsēdētāja amata vietu uz nenoteiktu laiku.

Galvenie amata pienākumi:

 1. Pamatdarbības nodrošināšana atbilstoši kapitālsabiedrības statūtiem;
 2. Kapitālsabiedrības darbības stratēģijas plānošana, vadīšana un koordinēšana; darba plāna izstrādes koordinēšana un pārraudzība, ekonomiskās un tehniskās attīstības rādītāju noteikšana;
 3. Kapitālsabiedrības darbības analīze un novērtēšana, pašvaldības kapitāla daļu turētāja informēšana par rezultātiem;
 4. Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto investīciju projektu ieviešana un uzraudzība;
 5. Kapitālsabiedrības budžeta plānošana un kontrole; finanšu vadība, materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošana un to racionālās izmantošanas nodrošināšana;
 6. Operatīvās grāmatvedības, statistiskās uzskaites un pārskatu sagatavošanas organizēšana;
 7. Ikdienas operatīvo darba procesu vadīšana;
 8. Personāla vadības procesu nodrošināšana.

Prasības pretendentiem:

 1. Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 2. Nevainojama reputācija (valdes priekšsēdētāja amata kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju);
 3. Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnas jomā (augstāka prioritāte) vai sociālo zinātņu (vadībzinībās, finansēs, ekonomikā) nozarē (zemāka prioritāte);
 4. Vismaz trīs gadu nepārtraukta darba pieredze vadošā amatā, vēlams valsts, pašvaldību vai privātas kapitālsabiedrības vai iestādes vadībā;
 5. Valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā (valodas prasmju pašnovērtējums ne zemāks kā C1 līmenis (atbilstoši Europass kritērijiem));
 6. Vismaz vienas Eiropas Savienības, vēlams angļu valodas zināšanas tādā apjomā, kas ļauj lasīt un saprast drukātu tekstu, sagatavot rakstisku tekstu, uzturēt dialogu, orientēties profesionālajā terminoloģijā (valodas prasmju pašnovērtējums ne zemāks kā B1 līmenis (atbilstoši Europass kritērijiem).

Izpratne, zināšanas un pieredze:

 1. Par pašvaldības kapitālsabiedrības darbības principiem;
 2. Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju projektu ieviešanā un uzraudzībā;
 3. Vēlama darba pieredze veselības aprūpes jomā;
 4. Vēlama pieredze darbā ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) noteiktiem pakalpojumu tarifiem;
 5. Publisko iepirkumu organizēšanā;
 6. Kapitālsabiedrības finanšu līdzekļu plānošanā;
 7. Labas datorprasmes Microsoft Office.

Darba pieredze veselības aprūpes jomā, kā arī darba pieredze NVD un/vai Veselības ministrijā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pieteikuma dokumenti:

1. Personīgi parakstīts motivēts pieteikums, iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes, zināšanu un prasmju esamību un apliecinājums, ka:

1.1.nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

1.2.nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;

1.3.attiecībā uz pretendentu nav pasludināts maksātnespējas process;

1.4.nav vai pēdējo 24 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros nav bijusi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona;

1.5.ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes priekšsēdētāja amatā.

Pieteikumā pretendentam jānorāda informāciju par vismaz vienu personu, no kuras nominācijas komisija var iegūt atsauksmes par pretendentu.

2.  Dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae) Europass formātā.

3.  Augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

4. Redzējums par kapitālsabiedrības SIA “Madonas slimnīca” darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm tuvākajos 2 (divos) gados, turpmāko attīstības virzību, problēmām un risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses).

5. Citi dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām un dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Personīgi parakstītu motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes, zināšanu un prasmju esamību, ar norādi „ Pieteikums SIA „Madonas slimnīca” valdes priekšsēdētāja amatam” iesniedz līdz 2021.gada 1.septembrim (ieskaitot) Madonas novada Centrālās administrācijas Lietvedības nodaļā, Saieta laukumā 1, Madona, LV-4801 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz elektronisko pasta adresi: pasts@madona.lv, tālrunis: 64860090.

Plānotā mēneša atlīdzība SIA “Madonas slimnīca” valdes priekšsēdētājam – EUR 3500,- pirms nodokļu nomaksas (pilna amata slodze).  

Kontaktpersona: Olga Elsiņa, tālr. 64860093, e-pasts: olga.elsina@madona.lv

Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases procedūras norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  Madonas novada pašvaldībā:  personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, juridiskā adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, tālr. Nr. 64860090; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums