.

Izsludināta pieteikšanās uz bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu

iesūtīts: 2021.05.24 09:59
Madonas novada pašvaldība arī šogad izsludina pieteikšanos uz bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu.

Projektu konkursa mērķis:   

·        Veicināt un finansiāli atbalstīt bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu skolēnu brīvdienās;

·        Veicināt jaunu zināšanu un prasmju apguvi, radošās un individuālās pašizpausmes, kā arī veselīgu dzīvesveidu;

·        Atbalstīt Madonas novada izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un fizisko personu iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanā, organizējot nometnes un sekmējot to darbības kvalitāti.

Projekta mērķgrupa ir Madonas novada pašvaldības skolu skolēni un/ vai novadā deklarētie bērni un jaunieši vecumā no 7-18 gadiem, tai skaitā bērni un jaunieši no sociālā riska ģimenēm.  

Nometņu norises laiks – no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.oktobrim,  atbilstoši valstī noteiktajiem ierobežojumiem epidemioloģisko drošības pasākumu ietvaros.

Maksimālais finansējums vienam projektam ir līdz  EUR 2000. Projekta pieteicējs garantē līdzfinansējumu ne mazāk kā 10 % no kopējā finansējuma programmas aktivitāšu īstenošanai un tehnisko nodrošinājumu.


Projekta pieteikumu, kas sastāv no:

1.       Aizpildīta Projekta pieteikuma (pielikums Nr.1);

2.       Nometnes vadītāja apliecības kopijas;

3.       Reģistrācijas apliecības kopijas;

4.       Saskaņojuma ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par nometnes norises vietu;

5.       Nometnes projekta vadītāja un projektā iesaistīto speciālistu CV;

6.       Citiem dokumentiem, kurus Pretendents uzskata par būtiskiem projekta izvērtēšanai;

  iesniedz līdz 2021.gada 15.jūnijam vienā eksemplārā ar norādi “Pieteikums Bērnu un jauniešu nometņu projektu  konkursam”.


Pieteikuma iesniegšana:

·        Konkursa pieteikumu, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, var iesniegt nosūtot uz e-pasta adresi – pasts@madona.lv;

·        Konkursa pieteikumu var iesniegt personīgi Madonas novada pašvaldības administrācijā, Saieta laukums 1, Madona, LV 4801, 101.kab.;

·        Konkursa pieteikumu var nosūtīt pa pastu Madonas novada pašvaldībai, Saieta laukums 1, Madona, LV-4801,  (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu);

·        Papildus iesniegtajam oriģināleksemplāram, iesūtīt konkursa pieteikuma elektronisko versiju uz e-pasta adresi inga.strazdina@madona.lv .

Konsultācijas par projekta pieteikuma sagatavošanu sniedz Pašvaldības Attīstības nodaļas vecākā speciāliste jaunatnes un ģimenes politikas jomā Inga Strazdiņa, e-pasts: inga.strazdina@madona.lv, tālrunis 27862080.

Pielikumā :

NOLIKUMS

1. PIELIKUMS

Informāciju sagatavoja: INGA STRAZDIŅA, Attīstības nodaļas vecākai speciālists ģimenes un jaunatnes politikas jomā

T: 27862080; e-pasts: inga.strazdina@madona.lv. 

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums