Izvēlne

Izveidota un darbu sākusi Madonas novada pašvaldības policija

iesūtīts: 2023.10.02 11:39
Madonas iedzīvotāji jau ir pamanījuši, ka novadā, līdztekus Valsts policijas darbiniekiem, pašvaldībā jau ilgāk nekā mēnesi par sabiedrisko kārtību un drošību rūpējas arī š.g. 10. augustā izveidotā Madonas novada pašvaldības policija.

Pašlaik Madonas novada pašvaldības policijā strādā 9 darbinieki. Tās sastāvā ir policijas priekšnieks, vecākais inspektors, lietvedis/inspektors, četri inspektori un divi jaunākie inspektori. 7. septembrī notika svinīgā darbinieku apliecību saņemšana un darbinieku zvēresta došana par amata pienākumu pildīšanu un kalpošanu Madonas novada un Latvijas iedzīvotājiem.

Izsniedzot apliecības, pašvaldības policijas priekšnieks VALDIS CĒPURS kolēģus aicināja apzināties, ka viņiem ir uzticēts atbildīgs pienākums – rūpēties par sabiedrisko kārtību un drošību Madonas novadā.

“Esmu pārliecināts, ka godprātīgi pildīsiet savus amata pienākumus un kalposiet Madonas novada iedzīvotāju interesēm. Apliecība, ko saņemat, ir viena no pilnvarām, kas dod jums tiesības rūpēties par novada iedzīvotāju drošību un to, lai mūsu pašvaldībā tiktu ievērota sabiedriskā kārtība. Esam neliels, taču saliedēts kolektīvs, kurā katram ir skaidri pienākumi teritorijas uzraudzībā un administratīvo pārkāpumu profilaksē”, uzsvēra Valdis Cēpurs.   

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks ZIGFRĪDS GORA, sveicot policijas darbiniekus ar apliecības saņemšanu, aicināja policistus apzinīgi pildīt savus pienākumus.

“Paļaujos, ka līdztekus sabiedriskās kārtības uzraudzībai, pašvaldības policija būs tā, kas sabiedrībai sniegs atbalstu un palīdzību situācijās, kad tā nepieciešama. Labāk savlaicīgi veikt preventīvo darbu, nekā pēc tam sodīt par jau notikušu pārkāpumu," norādīja Zigfrīds Gora, piebilstot, ka jau šobrīd no iedzīvotājiem ir saņemtas pozitīvas atsauksmes par pašvaldības policijas darbu, tostarp nodrošinot kārtību pie mācību iestādēm darba dienu rītos.

Pašvaldības izpilddirektors UĢIS FJODOROVS savukārt aicināja policijas darbiniekus vienmēr atminēties dotā zvēresta vārdus un strādāt saskaņā ar tiem, jo policisti, kas ikdienā nonāk visciešākajā saskarē ar iedzīvotājiem, ir pašvaldības seja.

Zvēresta teksts

“Stājoties amatā Madonas novada pašvaldības policijā “Es, (vārds, uzvārds), zvēru būt uzticīgs Latvijas Republikai, pildīt Latvijas Republikas Satversmi, likumus un Madonas novada pašvaldības lēmumus, apņemos godprātīgi veikt man uzticētā amata pienākumus, kalpot Madonas novada iedzīvotājiem un visai Latvijas tautai, netaupot spēkus un zināšanas.”

Pašvaldības policijas darbs jau sācies

Informējot par pašvaldības darbu, Valdis Cēpurs, minēja, ka pašlaik Madonas novada pašvaldības policija strādā darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00. Šajā laikā darbinieki izbrauc uz izsaukumiem, veic patrulēšanu, administratīvo pārkāpumu noformēšanu un citus ikdienas uzdevumus.

Atrašanās vieta šobrīd ir Lazdonā (Madonā domes ēkā paliek noteiktas pieņemšanas dienas), taču ar laiku plānots pāriet uz atsevišķām telpām, pielāgotām policijas darba veikšanai.

Kontaktinformācija pieejama Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv, kur norādīts policijas reaģēšanas grupas tālrunis 26607394 un e-pasts saziņai - pasvaldibaspolicija@madona.lv, kā arī Madonas novada jaunizveidotajā mobilajā lietotnē “Madonas novads”.

“Visu septembri un arī oktobrī Madonas pilsētā no rītiem pastiprināti tiek un tiks uzraudzītas skolu un bērnudārzu teritorijas, regulējot transportlīdzekļu un gājēju kustību, veicot satiksmes un satiksmes līdzekļu uzraudzību, lai nodrošinātu drošu pārvietošanos. Esam atsaucīgi un piedalāmies dažādos pasākumos, kā piemēram, augustā aizvadītajā Pasaules kausā rollerslēpošanā, nodrošinot tajos kārtību un drošību”, informēja policijas priekšnieks. 

Lai mazinātu  pārkāpumus, pašvaldības policija īstenos arī preventīvus pasākumus.  Tiks organizētas lekcijas skolās par atkarību profilaksi, drošību uz ielas un citām tēmām. Notiks sarunas ar “problēmu” jauniešiem, kuri jau iepriekš ir nonākuši policijas redzes lokā, un viņu vecākiem. Mēs pastiprināti sekosim kārtībai uz ceļiem, it īpaši  apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanai. Diemžēl autovadītāji bieži ignorē aizliegumu apstāties vai stāvēt noteiktās vietās. Lai mazinātu šo problēmu, pastiprināti kontrolēsim situāciju uz ielām, jo īpaši centrālajās zonās un pie veikaliem, kur visbiežāk novērojam šādus pārkāpumus.

Kopumā Madonas novada pašvaldības policija ar savu darbu veicina iedzīvotāju drošības sajūtu un sabiedrisko kārtību. Tās klātbūtne novērš daudzus pārkāpumus, bet preventīvie pasākumi ļauj efektīvi mazināt pārkāpumus nākotnē.

“Madonas novada pašvaldības policijas iestāde sadarbosies ar citām pašvaldību iestādēm (Sociālais dienests, Bāriņtiesa, Būvvalde) un valsts pārvaldes iestādēm kompetences jautājumos. Lai veicinātu labu un produktīvu darba organizāciju, esam bijuši pieredzes apmaiņā uz citām pašvaldību policijām; pēdējā, kuru apmeklējām, bija Cēsu novada pašvaldības policija” skaidroja Valdis Cēpurs.

Ko nosaka likums?

Likums par policiju nosaka, ka Pašvaldības policija ir apbruņota militarizēta pašvaldības institūcija. Tās pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem. Pašvaldības policijas darbinieks ieņem pašvaldības iedibinātu policijas amatu un pilda pienākumus attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kura deleģējusi noteikto pienākumu vai uzdevumu izpildi.

Galvenie pašvaldības policijas pienākumi ir veikt sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzību Madonas novada teritorijā, administratīvo pārkāpumu profilakse, novēršana un atklāšana, administratīvās lietvedības dokumentu sagatavošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī uzraudzīt, lai tiktu ievēroti pašvaldības izdotie saistošie noteikumi.

Pašvaldības policijai ar likumu noteikto tiesību ir daudz, ar tām sīkāk var iepazīties likuma "Par policiju" 19. pantā. Būtiskākās no tām: pieprasīt, lai pārtrauc likumpārkāpumu; pārbaudīt personu apliecinošus dokumentus; aizpildīt protokolu par administratīvajiem pārkāpumiem; aizturēt bērnus līdz 16 gadu vecumam, kuri aizbēguši no mājām vai skolas; nogādāt slimnīcā vai policijas iestādē personu alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu reibumā u.c.

Pašvaldības policijai nav tiesību izmeklēt noziegumus vai likumpārkāpumus, par kuriem atbildība paredzēta Krimināllikumā. Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana ir Valsts policijas un citu izmeklēšanas iestāžu kompetencē. Praksē visbiežāk tie būs dažādi pārkāpumi ceļu satiksmē, par kuriem atbild Valsts policija. Piemēram, pieķer personas, kuras brauc pie stūres reibumā vai bez autovadītāja apliecības. Šādos gadījumos pašvaldības policistam ir tiesības likumpārkāpēju aizturēt, bet ir jāizsauc Valsts policija un jāgaida tās ierašanās.

Informāciju sagatavoja: EGILS KAZAKEVIČS, Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums