Izvēlne
.

Par pieteikšanos jauniešu iniciatīvu projektu konkursam

iesūtīts: 2023.03.07 08:48
Madonas novada pašvaldība jau piekto gadu izsludina pieteikšanos jauniešu iniciatīvu projektu konkursam.

Iepriekšējos gados jaunieši ir izrādījuši lielu interesi par šo iniciatīvu  2019. gadā – īstenoti  10 projekti (līdz 200 eiro katram projektam), 2020. gadā - īstenoti 6 projekti (līdz 200 eiro katram projektam), 2021. gadā – īstenoti 9 projekti un 2022. gadā 14 projekti (līdz 500 eiro vienam projektam). 

Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību sabiedriskajos procesos Madonas novadā, savu interešu, ideju realizēšanā un problēmu risināšanā. Sekmēt jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas un neformālās izglītības popularizēšanu un aktualizēšanu.  Sniegt iespēju jauniešiem gūt pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un  realizēšanā. Šogad vienam projektam paredzētais finansējums ir līdz 500 eiro. Kopējais projektu konkursa finansējums 6000 eiro.  

Projekta iesniedzējs ir Madonas novada jaunietis, jauniešu grupa vecumā no 13-25 gadiem (ieskaitot), ar nosacījumiem:

 • ja ir vairāki jaunieši grupā, katram dalībniekam Projekta pieteikumā ar savu parakstu jāapliecina dalība projekta īstenošanā;
 • pretendentam projekts jāīsteno kopā ar sadarbības organizāciju – nevalstisku organizāciju vai Madonas novada pašvaldības iestādi, kura ir projekta finansējuma saņēmējs.

2023. gadā finanšu līdzekļi tiks piešķirti šādām aktivitātēm:

 • aktivitātēm brīvā dabā (piemēram, pārgājieni, orientēšanas u.c.);
 • neformālās mācīšanās aktivitātēm un pasākumiem, saistībā ar drošību, veselību, vides aizsardzību, sportiskām aktivitātēm, pilsonisko līdzdalību;
 • fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, sporta diena, vingrošanas festivāls u.c.);
 • Madonas novada teritoriju un/vai objektu izveide un labiekārtošana;
 • radošai pašizpausmei (piemēram, radošām darbnīcām,  izstāžu veidošanai u.c.);
 • brīva tēma (tiks atbalstīta, ņemot vērā vērtēšanas kritērijus).

Projekta pieteikumu (1. un 2. pielikums) jāiesniedz līdz 2023. gada 23. aprīlim (ieskaitot).

Konkursa pieteikumu var iesniegt:

 1. parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi – pasts@madona.lv;
 2. personīgi Madonas novada Centrālajā administrācijā, Saieta laukums 1, Madona, LV 4801, 101.kab.;
 3. nosūtot pa pastu Madonas novada pašvaldībai, Saieta laukums 1, Madona, LV-4801, ar norādi – Projektu konkursam “Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss” (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu);

Papildus iesniegtajam oriģināleksemplāram nepieciešams iesūtīt konkursa pieteikuma elektronisko versiju uz e-pasta adresi inga.strazdina@madona.lv.

Lai iegūtu papildus informāciju par konkursu un pieteikumu aizpildīšanu, aicinām pieteikties informatīvajam tiešsaistes semināram, kas notiks 2023. gada 22. martā plkst. 16:00. Pieteikšanās, aizpildot ANKETU


Projektu konkursa Nolikums.

1.pielikums - Pieteikuma veidlapa.

2. pielikums - Projekta izmaksu tāme.

Projekta finanšu atskaite un saturiskā atskaite.

Informāciju sagatavoja: Inga Strazdiņa

Madonas novada Centrālās administrācijas

Attīstības nodaļas vecākais speciālists jaunatnes un ģimenes  politikas jomā 

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums