SIA “Madonas Siltums" informē par siltumapgādes tarifa projektu.

iesūtīts: 2022.11.28 15:26
Sakarā ar kurināmā cenu izmaiņām SIA “Madonas Siltums” 2022.gada 25.novembrī ir iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai izvērtēšanai siltumapgādes tarifa projektu.


Paziņojuma teksts

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums”, vienotais reģ. Nr. 45403004471, juridiskā adrese – Cesvaines iela 24A, Madona, Madonas novads, LV-4801, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam. 

Sabiedriskā pakalpojuma veids 

Spēkā esošais tarifs  (bez PVN) 

Noteiktais tarifs  (bez PVN) 

Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums  (%). 

Siltumenerģijas ražošana

57.28

76.40

33%

Siltumenerģijas pārvade un sadale

22.01

26.34

20%

Siltumenerģijas tirdzniecība

1.84

1.84

0%

Siltumenerģijas gala tarifs

81.13

104.58

29%


Noteiktais tarifs stāsies spēkā 01.01.2023. (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu). 
Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpjumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SIA “Madonas Siltums” noteikto tarifu, kas 24.08.2022 publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (Laidiens 24.08.2022., Nr.163, Oficiālās publikācijas Nr.: 2022/163.DA3.) un nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 07.09.2022. lēmumu Nr. 146 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprināto tarifu (dzēsts 05.12.2022.).

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SIA ,,Madonas Siltums,, noteiktos tarifus, kas 2022.gada 24.augustā publicēti oficiālajā izdevumā ,,Latvijas Vēstnesis,, (2022; Nr.163) un nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2022.gada 13.janvāra lēmumu Nr.13 ,,Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Madonas Siltums,, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem,, apstiprinātos tarifus (precizēts 05.12.2022.).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar iepirktā kurināmā cenu izmaiņām. 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu lietotājs var SIA “Madonas Siltums”, Cesvaines ielā 24A, Madona, Madonas novads, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00,iepriekš sazinoties ar  SIA “Madonas Siltums” valdes locekli Ivaru Grandānu, tālr. +371 26564598, vai nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi: madonas.siltums@madona.lv .

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  Cesvaines ielā 24A, Madona, Madonas novads, e-pasts: madonas.siltums@madona.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums