Pieteikšanās kārtība valsts atbalstam apkurei Madonas novadā

iesūtīts: 2022.09.30 17:07
Atbilstoši Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumam, apstiprināti vairāki atbalsta instrumenti energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un malku, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu.

Arī Madonas novada iedzīvotāji no 2022. gada 1. oktobra varēs pieteikties valsts atbalstam apkures izmaksu kompensācijai portālā https://www.epakalpojumi.lv/ 

Ja nav iespējams pieteikties e-pakalpojumam, pakalpojumu no 3. oktobra pašvaldībā būs iespējams saņemt  klātienē - pagastu un apvienību pārvaldēs un klientu apkalpošanas centros (saraksts un kontakttālruņi norādīti zemāk). 

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA

Iesniegumā obligāti jānorāda tā iesniedzēja:

•         vārds, uzvārds,

•         personas kods,

•         kontaktinformācija,

•         kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai.

Svarīgi! Var norādīt citai personai piederošu bankas kontu un arī šīs personas vārdu, uzvārdu, personas kodu. Ja nav iespējams atbalstu mājsaimniecībai saņemt bankas kontā, norēķini skaidrā naudā tiks nodrošināti no 2022.gada 1.novembra.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

1) mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu, ja attiecīgā informācija nav pašvaldības rīcībā;

2) maksājumu apliecinošus dokumentus par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim, ja apkurei izmanto koksnes granulas, koksnes briketes vai malku;

3) rēķinu par elektroenerģiju konkrētajam mājoklim, ja apkurei izmanto elektroenerģiju.

Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecina:

-         zemesgrāmatā nostiprinātas īpašumtiesības,

-         īres līgums,

-         Valsts zemes dienesta izsniegta izziņa par dzīvokļa īpašuma tiesībām,

-         mantojuma apliecība,

-         nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja rēķins,

-         elektroenerģijas rēķins vai līgums,

-         cits.

Izņēmuma gadījumā: mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības var apliecināt arī turētājs jeb faktiskais valdītājs.

 

Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madonā, klātienē iespējams saņemt pakalpojumu arī iepriekš piesakoties uz konkrētu laiku. Pieteikties telefoniski 80000020 vai 64860090. 

Pašvaldība, pagastu/ apvienību pārvalde

Adrese

Darba laiks

Kontakttelefons

Madonas novada pašvaldība

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads

Pirmdien no 8.00-18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien no 8.00-17.00, piektdien no 8.00-16.00.

80000020, 64860090.

Iespējams arī pierakstīties iepriekš uz konkrētu laiku telefoniski.

Mārcienas pagasta pārvalde

Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads

Pirmdien no 8.30-18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien no 8.30-17.00, piektdien no 8.30-16.00.

64807690, 26305028

Dzelzavas pagasta pārvalde

“Dzelzavas pils liepas”, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads

Pirmdiena: 14.00 -18.00

Otrdiena:  8.30 – 12.00

Trešdiena: 14.00 - 17.00

Piektdiena: 8.30 – 14.00

29285162

Sarkaņu pagasta pārvalde

“Biksēre”, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads

Pirmdiena: 08.30 – 12.00   -   13.00 – 17.00

Trešdiena: 08.30 – 12.00   -   13.00 – 17.00

Ceturtdiena: 08.30 – 12.00   -   13.00 – 17.00

Piektdiena: 08.30 – 12.00   -   13.00 – 16.00

 

26414793

Praulienas pagasta pārvalde

Kalna iela 2, Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads

Katru dienu no 8.00-12.00 un 13.00 -16.00

 

64860080

Barkavas pagasta pārvalde

Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads

Katru dienu no 8.00 – 17.00

(katru dienu pusdienu pārtraukums no 12.00 – 13.00)

64860904

Kalsnavas pagasta pārvalde

Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads

Pirmdien no 09.00-12.00; 12.30-18.00;

otrdiena, trešdien, ceturtdien no 09.00-12.00; 12.30-17.00,

piektdien no 09.00-12.00; 12.30-15.00

Pirms došanās uz pārvaldi, lūgums zvanīt, lai saskaņotu ierašanās laiku

64807250,  20371490

Ļaudonas pagasta pārvalde

Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads

Pirmdien no 8.30 – 18. 00, otrdien, trešdien, ceturtdien no 8.30 – 17. 00, piektdien no 8.30 – 16.00 (katru dienu pusdienu pārtraukums no 12.00 – 12.30)

29337185

Ļaudonas bibliotēka

Avotu iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads

Pirmdien, otrdien no 9.00 – 17.00, trešdien no 9.00 – 14.00, ceturtdien, piektdien no 9.00 – 17.00

25620017

Vestienas pagasta pārvalde

“Vestienas muiža”, Vestienas pagasts, Madonas novads

Pirmdien no 8.00-12.00; 12.30 – 17.30

Otrdien, trešdien, ceturtdien no   8.00-12.00; 12.30-16.30

Piektdien no   8.00- 12.00; 12.30- 15.30

 

64871707

Vestienas bibliotēka

“Pagastmāja”, Vestienas pagasts, Madonas novads

Pirmdien no 8.00-17.00, otrdien, trešdien, ceturtdien no 8.00 – 16.00, piektdien no 8.00 – 15.00

 

26789500

Ērgļu apvienības pārvalde

Rīgas iela 10, Ērgļi, Madonas novads

Pirmdien no 8.00 – 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien no 8.00 – 17.00, piektdien no 8.00 – 16.00 (katru dienu pusdienu pārtraukums no 12.00 – 13.00)

64871231, 64871297

Ērgļu bibliotēka

Rīgas iela 5, Ērgļi, Madonas novads

Katru dienu no 10.00 – 18.00

64871430

Aronas pagasta pārvalde

Melioratoru iela 3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads

Pirmdien no 8.30 – 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien no 8.30 – 17.00, piektdien no 8.30 – 16.00

(katru dienu pusdienu pārtraukums no 12.00 – 12.30)

25750565

Lazdonas pagasta pārvalde

Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads

Pirmdien no 8.30 – 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien no 8.30 – 17.00, piektdien no 8.30 – 16.00

(katru dienu pusdienu pārtraukums no 12.00 – 12.30)

64826555

Mētrienas bibliotēka

Skolas iela 7, Mētriena, Mētrienas pagasts, Madonas novads

Otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no 8.30 – 16.30

20371432

Lubānas apvienības pārvalde

Tilta iela 11, Lubāna, Madonas novads

Pirmdien no plkst. 8.00- 18.00  (pusdienas pārtraukums no plkst. 12.30- 13.30)

Otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8.30 – 17.30  (pusdienas pārtraukums no plkst. 12.30- 13.30)

Piektdien 8.30 – 16.30  (pusdienas pārtraukums no plkst. 12.30- 13.30)

 

64894091, 64894434

Lubānas pilsētas klientu apkalpošanas centrs

Tilta iela 11, Lubāna, Madonas novads

Pirmdien no 8.00- 18.00  (pusdienas pārtraukums no 12.30- 13.30)

Otrdien, trešdien, ceturtdien no 8.30 – 17.30  (pusdienas pārtraukums no 12.30- 13.30)

Piektdien 8.30 – 16.30  (pusdienas pārtraukums no 12.30- 13.30)

64894091, 64894434

Klientu apkalpošanas centrs Meirānos

“Meirānu stacija”, Meirāni, Indrānu pag., Madonas novads (Meirānu bibliotēkas telpas)

Otrdien, ceturtdien no 9.00- 16.00

 

64829640

Cesvaines apvienības pārvalde

 

Pils ielā 1A, Cesvaine, Madonas novads

Katru darba dienu no  9.00 – 13.00 un 14.00 – 16.00

Pēc iepriekšēja pieraksta 64852715

Ošupes pagasta pārvalde

Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads

Katru darba dienu no 8. 00-12. 00 un 13. 00-17. 00

 

29428560

Liezēres pagasta pārvalde

"Ozolkalns", Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads

Pirmdienās no 13.00 – 18.00

Trešdienās 9.00 – 17.00

Ceturtdienās 9.00 – 17.00

Piektdienās 9.00 – 12.30

64807246

Liezēres pagasta bibliotēka

Vidzemes ielā 3, Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads

Pirmdienās no 9.00-13.00

Otrdienās no 9.00-17.00

Piektdienās no 12.30-17.00

 

26160227

Ozolu bibliotēkas telpās 

 

Jaunatnes iela 1, 1.stāvs, Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads

Ceturtdienās no 8.00-16.00

 

26160227

Bērzaunes pagasta pārvalde

Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads

No pirmdienas līdz ceturtdienai no 10.00 - 17.00, un piektdienās no 10.00 līdz 15.00

29267483

Sarakstu vari lejuplādēt ŠEIT

ATBALSTA APMĒRS UN TERMIŅŠ

Apkure ar koksnes granulām un koksnes briketēm

Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim – lai saņemtu atbalstu, čeka vai  cita maksājumu apliecinoša dokumenta datumam ir jābūt šajā periodā.

Koksnes briketēm un koksnes granulām cenu slieksnis noteikts 300 euro par tonnu bez pievienotās vērtības nodokļa (aptuveni 65 euro/MWh).

Izmaksu pieaugums tiks kompensēts 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniedz 300 euro/tonnā bez pievienotās vērtības nodokļa), bet ne vairāk kā 100 euro/tonnā (bez pievienotās vērtības nodokļa) apmērā.

Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 10 tonnas.

Apkure ar malku

1)    Ja nav maksājumu apliecinošs dokuments.

Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. novembrim

Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par malkas iegādi.

Malkai, kas iegādāta līdz 2022.gada 31. augustam un kurai nav maksājumu apliecinoša dokumenta, valsts kompensēs vienreizēju fiksētu atbalstu 60 euro vienam mājoklim.

2)    Ja ir maksājumu apliecinošs dokuments

Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim – proti, lai saņemtu atbalstu, čeka vai cita maksājumu apliecinoša dokumenta datumam ir jābūt šajā periodā.

Malkai  noteikts cenu līmenis, virs kura sāk sniegt atbalstu - 40 euro/ber.m3 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Valsts kompensē izmaksu pieaugumu 50% apmērā no cenas virs noteiktā cenu līmeņa (t.i., ja izmaksas pārsniedz 40 euro/ber.m3), bet ne vairāk par 15 euro/ber.m3 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru var saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai ir 35 ber.m3 jeb 21 sters.

Svarīgi! Elektroniskajos iesniegumos jānorāda tāda mērvienība, kāda norādīta maksājuma dokumentā (kg / litri / steri / cieškubikmentri / berkubikmetri). Sistēma jebkādās norādītajās mērvienībās iegādāto malkas daudzumu pārrēķinās ber.m3.

Ja par šo pašu mājokli jau ir saņemts malkas atbalsts mājsaimniecībai 60 euro apmērā, atbalsta apmēru mājsaimniecībai atbilstoši maksājumu apliecinošiem dokumentiem aprēķina kā starpību starp aprēķināto atbalsta apmēru un izmaksāto atbalstu 60 euro (t.i., tiks izmaksāts atbalsts par summu, kas pārsniedz 60 euro).

Apkure ar elektroenerģiju

Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.

Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim – lai saņemtu atbalstu, rēķina par elektroenerģiju maksājuma datumam ir jābūt periodā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju, atbalsts tiek piešķirts tiem elektroenerģijas lietotājiem, kuru patēriņš ir lielāks par 500 kWh mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh mēnesī, ja elektroenerģija tiek izmantota mājokļa apkurei.

Valsts kompensē 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 euro/kWh bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 0,100 euro/MWh bez pievienotās vērtības nodokļa.

Jebkurai mājsaimniecībai pirmās patērētās 500 kWh jāapmaksā atbilstoši elektroenerģijas tirgotāja noteiktajai elektroenerģijas cenai, bet kompensēts tiek patēriņš, kas pārsniedz šo slieksni (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Svarīgi! Visos gadījumos iesniegumā ietver pašapliecinājumu (atzīme iesniegumā) par attiecīgās apkures esību mājoklī un to, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli.

Ja apkuri nodrošina dabasgāze vai centralizētā apkure, atbalsts mājsaimniecībām tiks piemērots automātiski rēķinos. 
 
Pašvaldība atbalstu mājsaimniecībai nepiešķir, ja:

-         iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos ietvertā informācija neatbilst šā atbalsta saņemšanas nosacījumiem;

-         sniegta apzināti nepatiesa informācija.

INFOGRAFIKAS PAR ATBALSTA PASĀKUMIEM:

Atbalsts mājokļiem ar malkas apkuri

Privātmājas apkure ar granulām (1. piemērs)
Privātmājas apkure ar granulām (2. piemērs)
Dzīvokļa apkure ar centrālo siltumenerģiju (1. piemērs)

Dzīvokļa apkure ar centrālo siltumenerģiju (2. piemērs)

Atbalsts mazaizsargātajām grupām.

Valsts atbalsts mājsaimniecībām siltumenerģijas izmaksu segšanai


‌Plašāka informācija par atbalstu 2022/2023 apkures sezonā: ŠEIT. 

‌I‌nformāciju sagatavoja: Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļa un Lietvedības nodaļa
‌  
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums