SIA "Madonas Siltums" informē par siltumenerģijas tarifa projektu

iesūtīts: 2022.08.01 13:53
Informējam, ka sakarā ar kurināmā cenu izmaiņām SIA “Madonas Siltums” 2022.gada 1.augustā iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumapgādes tarifa projektu.

Paziņojums:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums”, vienotais reģ. Nr. 45403004471, juridiskā adrese – Cesvaines iela 24A, Madona, Madonas novads, LV-4801, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.
 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%).

Siltumenerģijas ražošana

34.90

58,51

68%

Siltumenerģijas pārvade un sadale

16.93

22,58

33%

Siltumenerģijas tirdzniecība

1,84

1,84

0%

Siltumenerģijas gala tarifs

53,67

82,93

55%


Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums ir 01.09.2022. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktā kurināmā cenu izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu lietotājs var SIA “Madonas Siltums”, Cesvaines ielā 24A, Madona, Madonas novads, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar SIA “Madonas Siltums” valdes locekli Ivaru Grandānu, tālr. +371 26564598, vai nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi : madonas.siltums@madona.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Cesvaines ielā 24A, Madona, Madonas novads, e-pasts: madonas.siltums@madona.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Piekļūstamības paziņojums