Notikušas 3 iedzīvotāju tikšanās apvienību pārvaldēs par komunālo pakalpojumu centralizāciju

iesūtīts: 2022.05.18 08:12
Šī gada aprīlī Madonas novada pašvaldības domes pārstāvji apmeklēja katru Madonas novada apvienību pārvaldi (Ērgļus, Lubānu un Cesvaini), lai kopā ar pašvaldības kapitālsabiedrību - SIA “Madonas ūdens”, SIA “Madonas siltums” un SIA “Madonas namsaimnieks” - pārstāvjiem informētu vietējos iedzīvotājus par pārmaiņām, kas gaidāmas saistībā ar komunālo pakalpojumus centralizāciju.

Iedzīvotāju sapulču fokusā bija izmaiņas komunālo pakalpojumu sniegšanas jautājumos, kas lielākoties saistītas ar pakalpojumu centralizāciju visa novada teritorijā.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs uzsver, ka vienas no lielākajām pārmaiņām pēc administratīvi teritoriālās reformas Ērgļos, Lubānā un Cesvainē norisinās komunālajās saimniecībās, tostarp, komunālo pakalpojumu sniegšanā (ūdens, kanalizācija, apkure, atkritumu apsaimniekošana, māju apsaimniekošana). Lai šīs lietas pārrunātu, proti, kādi ir jaunumi, kā pašvaldība plāno sniegto pakalpojumu kvalitātes celšanu, kas no šī procesa mainās iedzīvotājiem, organizējām tikšanās klātienē trīs apvienībās: Ērgļos, Lubānā un Cesvainē. Daudzskaitlīgais sapulču apmeklējums (katru sapulci apmeklēja 60-70 vietējie iedzīvotāji) liecina, ka klātienes tikšanās formāts pārmaiņu laikā sevi nav izsmēlis un iedzīvotāju interese par jautājumiem, kas būtiski ietekmē viņu sadzīvi, ir augsta.

“Lai ilgtermiņā nodrošinātu kvalitatīvākus pakalpojumus, attīstītos un piesaistītu investīcijas, vienlaikus, nodrošinot arī iedzīvotājiem pieejamus tarifus jeb cenu, Madonas novada pašvaldības komunālie uzņēmumi pamazām pārņem vietējās komunālās saimniecības. To, ka šie uzņēmumi to spēs, pierādījis Madonas novads līdz šim, pagastu teritorijās sākot strādāt lielajiem, komunālajiem uzņēmumiem. Gribam līdzīgu ceļu iet arī Ērgļos, Lubānā un Cesvainē, lai iedzīvotājiem būtu pieejami kvalitatīvi pakalpojumi ilgtermiņā”, akcentē Agris Lungevičs.

Iedzīvotāju sapulcēs SIA “Madonas ūdens” valdes priekšsēdētājs Guntars Dambenieks un tehniskais direktors Guntis Šahno klātesošos detalizēti iepazīstināja ar SIA “Madonas ūdens” sniegto pakalpojumu un tā tarifa veidošanās pamatprincipiem, kā arī ar pakalpojuma sniegšanas centralizāciju saistītājām izmaiņām, kas skars apvienību iedzīvotājus, tostarp tiešajiem norēķiniem, rēķinu apmaksu, ūdens skaitītāju uzstādīšanas un nolasīšanas kārtību u.c jautājumiem. Iedzīvotāju interese apvienībās  saistījās ar iespēju izveidot pieslēgumu maģistrālajiem ūdensvadiem, dzeramā ūdens kvalitāti, kā arī izmaiņām tarifos.

Aktuāls un daudzviet nerisināts jautājums apvienībās līdz šim ir bijusi daudzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana. Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Šķēls iedzīvotāju sapulcēs akcentēja, ka apsaimniekotāja piesaiste ir daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai ir būtisks priekšnoteikums, lai māja varētu veiksmīgi funkcionēt, tiktu uzturēta kārtībā un spētu realizēt projektus, sākot no tik maziem darbiem kā kāpņu margu nomaiņa un beidzot ar apjomīgiem ēku siltināšanas projektiem, kas pagarina būves ilgmūžību, un paaugstina dzīvokļu īpašumu vērtību.

Plašāku ieskatu jautājumos, kas saistīti ar māju apsaimniekošanu sniedza SIA "Madonas namsaimnieks" pārstāvji. Uzņēmuma valdes loceklis Oskars Janovičs uzsvēra, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem visām daudzdzīvokļu mājām jābūt apsaimniekotājam un aicināja izvēlēties kādu no apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējiem Madonas novadā. Vienlaikus Oskars Janovičs arī informēja par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu, kā veidojas pakalpojumu izcenojums un mājas uzkrājums, kā arī par darbiem, kurus var realizēt, izmantojot mājas uzkrājumu.

Arī Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs mudināja iedzīvotājus, kuru mājām šobrīd nav apsaimniekotāja, sanākt kopā un izlemt par sev piemērotāko mājas apsaimniekotāju, vai tas būs SIA “Madonas namsaimnieks” vai kāds cits mājas kopības izvēlēts apsaimniekotājs, jau šovasar ar to noslēgt līgumu un pārrunāt aktuālos veicamos darbus.

Otra joma, kurā pakalpojumu sniedz SIA “Madonas namsaimnieks” ir atkritumu apsaimniekošana. Arī to, beidzoties līgumiem ar iepriekšējiem pakalpojuma sniedzējiem, pakāpeniski pārvalžu apvienību teritorijās pārņems SIA “Madonas namsaimnieks” šogad. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem būs jāpārslēdz līgumi.

Siltumapgāde pakalpojuma sniedzēju SIA “Madonas siltums” sapulcēs pārstāvēja uzņēmuma valdes loceklis Ivars Grandāns, kurš iepazīstināja ar gaidāmajām pārmaiņām siltuma un apkures jomā. Ivars Grandāns uzsvēra, ka nozīmīgākie plāni apvienību teritorijās uzņēmumam saistās ar katlu māju pārņemšanu no uzņēmumiem, kas līdz šim teritorijās bija iedzīvotājiem snieguši siltumapgādes pakalpojumu (ne īpaši veiksmīga bijusi pašvaldības sadarbība ar privāto pakalpojuma sniedzēju SIA “Mobilais granulu siltums”), atjaunot siltumtrases un nepieciešamos uzlabojumu veikšanu, lai nākamo apkures sezonu iedzīvotāji varētu sagaidīt bez raizēm. Līdztekus šīm tēmām iedzīvotāju interesēja arī izmaiņas siltuma tarifā (tas pieaugs, taču pieaugums būs salīdzinoši neliels), kā arī vietējo katlumāju darbinieku liktenis. 

Noslēdzoties sapulču ciklam, domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs atzina, ka visu tikšanos gaisotne bija konstruktīva, kaut arī brīžiem spraiga. Iedzīvotāju iesaiste un interese bija augsta. Vienlaikus domes priekšsēdētājs uzsvēra šīs ir tikai pirmās klātienes sapulces, kas sniedz pirmo impulsu un informāciju. Turpinoties reorganizācijas procesam, tiks rīkotas atkārtotas, jau specifiskākas iedzīvotāju sapulces, lai stāstītu, kas ir noticis, kā arī par nākotnes plāniem un projektiem, kas tiek īstenoti.


Informāciju sagatavoja: Madonas novada

Centrālās administrācijas attīstības nodaļa

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Piekļūstamības paziņojums