TE IR DARBS! Izsludināta pieteikšanās uz ZEMES IERĪCĪBAS INŽENIERA amata vietu.

iesūtīts: 2022.05.13 15:29
Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 9000005457 izsludina pieteikšanos uz ZEMES IERĪCĪBAS INŽENIERA amata vietu Madonas novada Nekustamā īpašuma pārvaldības un teritoriālās plānošanas nodaļā uz noteiktu laiku.

Prasības pretendentiem (-ēm):
 • Vēlams akadēmiskais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība zemes ierīcībā, ģeodēzijā, zemes pārvaldībā, kartogrāfijā, kādā no būvzinātnes, ģeodēzijas apakšnozarēm vai ar projektēšanu saistītā specialitātē vai nozarē (piemēram, teritorijas plānotājs, arhitekts).
 • Praktiskā pieredze ar zemes ierīcību un nekustamā īpašuma apsaimniekošanu saistītās jomās valsts vai pašvaldības iestādēs tiks uzskatītas par priekšrocību.
 • Ir pieredze darbā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datubāzi; pārzina un lieto nozarei saistošos normatīvos aktus.
 • Komunikabilitāte, elastīgums un spēja strādāt komandā.
 • Atbildības sajūta un precizitāte.
 • Spēja iedziļināties un izprast, apstrādāt un analizēt liela apjoma un dažāda profila informāciju.
 • Teicamas latviešu, vēlamas labas svešvalodu prasmes (angļu un krievu valodas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību).
 • Pieredze darbā ar biroja tehniku, Internet pārlūku un datorprogrammu lietotājprasmes (tai skaitā MS Excel, WORD, PowerPoint).
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Darba pienākumi:

 • Veikt Madonas novada nekustamo īpašumu (zeme, dzīvojamais un nedzīvojamais fonds) pārraudzību un izmantošanu saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un Madonas novada teritorijas plānojumu.
 • Pārzināt un sekot līdzi ģeodēziskā atbalsttīkla punktu sistēmai pašvaldībā.
 • Veikt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību apsekošanu un robežu ierādīšanu dabā.
 • Veikt kadastrālās uzmērīšanas veicēju sagatavoto robežu ierādīšanas aktu, zemes robežu plānu, apgrūtinājumu plānu, zemes ierīcības projektu u.c. saskaņošanu un organizēt kadastrālo uzmērīšanu pašvaldības īpašumos.
 • Pēc pieprasījuma sagatavot un izsniegt pieprasījuma iesniedzējam skices, shēmas un izkopējumus.
 • Konsultēt, sagatavot atzinumus, lēmumprojektus un grafiskos pielikumus par jautājumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu formēšanu, sadalīšanu, lietošanu, darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem, zemes iznomāšanas iespējām un kārtību, zemes atsavināšanu u.c.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivācijas vēstule; 
 • Dzīves gājuma apraksts (CV Europass formā);
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. 

Piedāvājam:

 • Dinamisku, atbildīgu un mūsdienīgu darba vidi;
 • Pilnu amata slodzi ar mēnešalgu EUR 1030,- pirms nodokļu nomaksas;
 • Darba vietu Madonas novada pašvaldībā ar iespēju strādāt arī attālināti;
 • Iespēju pilnveidot profesionālās iemaņas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, LV-4801 vai iesūtīt e-pastā personals@madona.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Pieteikums zemes ierīcības inženiera amatam”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2022. gada 26. maijam plkst.16.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Sazināsimies un informēsim par personāla atlases rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Tālrunis uzziņām 20228813.


Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlases norisi.

Aicinām norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, juridiskā adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, tālr. Nr.64860093.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika