Noslēdzies projektu konkurss “Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana”

iesūtīts: 2021.06.14 20:45
Ir noslēdzies 2021. gada Madonas novada iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkurss “Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana”. Tā ietvaros saņemti 14 pieteikumi, no kuriem 2021. gadā, ņemot vērā ierobežoto projekta finansējuma apjomu, tiek atbalstīti 8 pieteikumi - 4 tiks īstenoti pagastos (Ļaudona, Liezēre, Dzelzava, Barkava) un 4 - Madonas pilsētā.

Kopējais iesniegto projektu pieprasītais pašvaldības līdzfinansējums bija 60 338,26 eiro. Atbalstāmo projektu līdzfinansējums sastāda aptuveni pusi no šīs summas - 30 534,43 eiro.  

Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas ainavu arhitekte Agnese Silupa skaidro, ka galvenā problemātika, kas tiks risināta īstenojot pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu projektus ir lietus ūdens novadīšana no ēkas, brauktuves sakārtošana, stāvlaukumu izbūve vai pārbūve, bērniem droša rotaļu laukuma izbūve mājas pagalmā.

“Pieteikumu skaits un izrādītā iedzīvotāju interese liecina par šādas iniciatīvas veicināšanas nepieciešamības turpināšanu un par problēmas aktualitāti saistībā ar  daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu atbilstību funkcionālai, ērtai un mūsdienu prasībām pielāgotai ārtelpai. Ņemot vērā plašo interesi, pašvaldība izskatīs iespēju turpināt šāda projektu konkursa rīkošanu arī turpmāk”, norāda Agnese Silupa.

Jāatgādina, ka, lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti daudzdzīvokļu māju pagalmu sakopšanā un labiekārtošanā Madonas novada pašvaldības dome šā gada februārī apstiprināja pašvaldības Attīstības nodaļas izstrādāto nolikumu projektu konkursam “Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana”, kura ietvaros iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.

Iesniegt projektu konkursā varēja Madonas novada administratīvajā teritorijā esošas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs vai mājas dzīvokļu īpašnieku kopības projekta iesniegšanai deleģēts pārstāvis, kas apstiprināts dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē; daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras ir noslēgušas vienošanos par kopīga pieteikuma iesniegšanu, ja daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītie zemesgabali savstarpēji robežojas kā arī divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuru piesaistīto zemesgabalu robežas ir savienotas, var vienoties par kopīgu projekta iesniegšanu.

Pašvaldības atbalsta intensitāte ir līdz 50% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas:

-       nepārsniedzot 10 000 eiro par labiekārtošanas darbiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama būvniecības ieceres dokumentācija;

-       nepārsniedzot 2 000 eiro par labiekārtošanas darbiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav nepieciešama būvniecības ieceres dokumentācija.

Konkursa pieteikumus izvērtēja konkursa komisija. Pieteikumu iesniedzējiem, kuriem piešķirts pašvaldības līdzfinansējums, atbalstīto projektu realizācija jāuzsāk 2021. gada ietvaros. Maksimālais līdzfinansējuma apguves termiņš ir viens gads no labiekārtošanas darbu/būvdarbu uzsākšanas.

Plašāk par konkursa norisi

Informāciju sagatavoja: Madonas novada pašvaldības attīstības nodaļa

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika