Paziņojums par publiskās apspriešanas nepieciešamību.

iesūtīts: 2021.04.30 16:24
Madonas novada būvvalde ir pieņēmusi lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību Kultūrvietas "Zaļais pagalms", Lazdonas iela 17A, Madona, Madonas novads, būvniecības iecerei.

Atbilstoši Madonas novada teritorijas plānojumam 2013 – 2025 gadiem “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” , nekustamais īpašums ar kadastra numuru 70010011107, Lazdonas ielā 17A, Madonā, Madonas novadā, kur paredzēts plašizklaides pasākumu ēka ir savrupmāju apbūves teritorija  (DzS). Madonas novada teritorijas plānojums 2013. – 2025. 

“Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.2. punkta savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (DzS) 3. apakšpunkta 5. punkts nosaka, ka viena no atļautās galvenās izmantošanas ir vietējas nozīmes mazumtirdzniecības vai pakalpojumu objekts, sabiedriskā iestāde, atklāta sporta būve, viesu māja, amatniecība, autotransporta līdzekļu remonts un apkope, pārtikas produktu izgatavošanu un pārstrāde utml., ja to paredz lokālplānojums, detālplānojums vai veikta publiskās apspriešanas procedūra ar pozitīvu iznākumu. 

Konkrētajā gadījumā detālplānojums iepriekšminētajai zemes vienībai nav izstrādāts.  Būvniecības ierosinātājam ir nepieciešams veikt publiskās apspriešanas procedūru atbilstoši Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumiem Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas kārtība”.

Būvniecības likuma 14. panta piektā daļa nosaka, ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, būvvalde nodrošina būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai pēc tam pieņem lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri. 


Pilns lēmuma teksts - ŠEIT.‌Madonas novada pašvaldības būvvalde

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums