Noskaidroti konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” uzvarētāji

iesūtīts: 2021.01.22 11:12
Ir noslēdzies Madonas novada pašvaldības pēc sešu gadu pārtraukuma rīkotais konkurss „Skaistākais Ziemassvētku noformējums", kurā tika vērtēti 32 konkursam pieteiktie objekti - 17 Madonas pilsētā un 15 objekti novada pagastos. Jāatgādina, ka konkursā tika aicināts piedalīties ikviens Madonas novada privātmājas vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājs, uzņēmums un iestāde (valsts un pašvaldības), kas ar gaumīgu noformējumu svētku laiku vēlējās padarīt skaistāku, košāku un svinīgāku. Konkursam iesūtītos pieteikumus vērtēja žūrijas komisija, kā arī iedzīvotāji, balsojot par savu favorītu Madonas novada pašvaldības mājaslapā.

22. janvārī balsojums noslēdzās (kopumā tika saņemts vairāk nekā 2500 balsu), un arī žūrijas komisija savu vērtējumu ir sniegusi. Apkopojot žūrijas komisijas vērtējumu un iedzīvotāju balsojumu, par uzvarētājiem privātmāju kategorijā (pilsētā un novada pagastos) tika atzīti:

 • Ziedu iela 14, Madona; 
 • Rīgas iela 44, Madona; 
 • Ozolu iela 29, Madona; 
 • "Dzeņi-Vāciets", Sarkaņu pagasts; 
 • „Kalna Meiri", Liezēres pagasts;
 • „Ezermalas", Praulienas pagasts; 
 • „Vecais pagasta nams", Jāņukalns, Kalsnavas pagasts; 
 • Liepu iela 2, Mētrienas pagasts; 
 • Pļavu iela 2, Barkavas pagasts.

Iedzīvotāju simpātiju balvu (lielākais balsu skaits) saņem Rīgas iela 29, Madona, un „Salna", Liezēres pagasts.

Konkursam tika pieteikti arī vairāki pašvaldības iestāžu objekti. To vidū par uzvarētājiem žūrijas un iedzīvotāju vērtējumā tika atzīti: 

 • pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte", Raiņa iela 17, Madona; 
 • J. Simsona Madonas mākslas skola, Valdemāra bulv. 3, Madona; pagastos 
 • Liezēres pagasta pārvalde (10 objekti) 
 • Barkavas pamatskola, Skolas iela 1, Barkava.

Žūrijas komisijas simpātiju balvu tika nolemts piešķirt multifunkcionālajam jaunatnes iniciatīvu centram „Kubs", Raiņa iela 12, Madona.

Uzņēmumu un sabiedrisko ēku kategorijā tika iesniegti tikai divi objekti, no tiem augstāko žūrijas komisijas un iedzīvotāju vērtējumu saņēma veikals „Rigerte", Raiņa iela 4a, Madona.

Vēl mazāka aktivitāte bija daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kategorijā, kur tika saņemts tikai viens objekts. Šajā nominācijā uzvarētājs netika noteikts.

Iedzīvotāji, kas piedalījās balsojumā, droši vien pamanīja, ka daudzi krāšņi rotāti īpašumi konkursam netika pieteikti. Lai motivētu īpašniekus būt aktīvākiem, piedaloties konkursā arī turpmākajos gados, žūrijas komisija nolēma piešķirt speciālbalvas dažiem īpašumiem, kas tās vērtējumā būtu pelnījuši atzinību, kaut arī konkursā nepiedalījās. 

Tie ir: 

 • Sarkaņu bibliotēka; 
 • Raiņa iela 37, Madona;
 • Avotu iela 15, Madona; 
 • Rīgas iela 30, Madona.

Konkursa „Skaistākais Ziemassvētku noformējums" katras nominācijas uzvarētājs saņems Madonas novada pašvaldības Pateicības rakstu un dāvanu karti 140 eiro vērtībā (speciālbalvas saņēmējiem - dāvanu karte 70 eiro vērtībā).

Ņemot vērā valstī noteikto ārkārtējo situāciju, kopīgu svinīgu pasākumu, kurā tiktu apbalvoti konkursa „Skaistākais Ziemassvētku noformējums" laureāti, sarīkot nav iespējams, tādēļ jau tuvākajās dienās konkursa rīkotāji sazināsies ar uzvarētājiem, lai vienotos par tiem pieņemamu un epidemioloģiskās drošības noteikumiem atbilstošu veidu, kādā saņemt balvu.

Konkursam „Skaistākais Ziemassvētku noformējums" pieteiktos objektus izvērtēja žūrijas komisija septiņu cilvēku sastāvā. Tajā darbojās: Ilze Vogina, Madonas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja (komisijas priekšsēdētāja); Gita Lutce, pašvaldības īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja; Agnese Silupa, pašvaldības attīstības nodaļas ainavu arhitekte; Daiga Torstere, pašvaldības attīstības nodaļas vecākā speciāliste kultūras jomā; Linda Bakmane, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu kuratore; Inga Zaharova, stiliste; Egils Kazakevičs, pašvaldības attīstības nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists. Žūrijas komisijai tās darbā palīdzēja arī fotogrāfs Agris Veckalniņš.

Ilze Vogina Madonas novada pašvaldības attīstības nodaļas un žūrijas komisijas vārdā izsaka pateicību ikvienam novada iedzīvotājam un uzņēmējam, kas rotāja savas mājas, pagalmus un darbavietas, lai kopīgi radītu svētku noskaņu novadā un padarītu šos svētkus gaišākus visiem novada iedzīvotājiem.

„Tik ļoti dažādi - koši, izdomas bagāti, eleganti, sirsnīgi un svētku izjūtu raisoši Ziemassvētku noformējumi priecēja ikvienu - pašus, kaimiņus, garāmgājējus un arī novada viesus. Mūsu visu kopīga iesaiste svētku noskaņas radīšanā apliecina, ka kopā mēs varam paveikt lielas lietas, dāvināt prieku sev un cits citam," visiem iedzīvotājiem, kas palīdzēja svētku laikā radīt tiem atbilstošu noskaņu, pateicību izsaka Ilze Vogina.

Arī Linda Bakmane atzinīgi novērtē konkursantus, kas, rotājot savu īpašumu, bija centušies vairot svētku izjūtu savā apkārtnē.

„Ir skaidrs, ka Ziemassvētku noskaņu nespēj radīt tikai dāvanas, piparkūkas un mandarīni. Svētkus radām mēs paši! Vēlos uzteikt ikvienu, kas centās radīt svētku izjūtu gan sev, gan apkārtējiem, konkurējot ar ziemu, kas šogad mūs īpaši skaisti lutina. Prieks par tiem konkursa dalībniekiem, kas nepaļāvās tikai uz apgaismes ķermeņiem un to radīto spožumu, bet savām dekorācijām rada arī radošus risinājumus. Tas noteikti ir tas, ko gribētos redzēt arī citus gadus. Gribu iedrošināt - būt vairāk radošiem, veidot kaut ko savu - vienreizēji skaistu un oriģinālu, varbūt pat pilnīgi dullu vai asprātīgu, aizmirstot par dekorāciju un noformējumu standartiem, tai pašā laikā neaizmirstot par vienotu stilu un kvalitatīvu noformējuma koptēlu," būt radošiem šā un citu gadu konkursantus aicina Linda Bakmane.

Līdzīgu aicinājumu - konkursa dalībniekiem būt drosmīgiem un radošiem - pauž arī stiliste Inga Zaharova.

„Paldies novada iedzīvotājiem, kuri katrs, kaut nedaudz, bet piedomā par svētku noskaņas radīšanu, izrotājot savus pagalmus, balkonus, logus, jumta kores, tuvākās egles utt. Varbūt tā ir maza daļa, bet noteikti svarīga, lai mēs sajustu svētku klātesamību. Ļoti priecājos par žūrijas locekļu viedokļu daudzveidību, jo mēs katrs lietas redzam un uztveram citādāk. Vairāki skatpunkti ļauj nonākt pie labākā rezultāta. Novērtēju, ka Madonas novada pašvaldība organizē šādus pasākumus un motivē iedzīvotājus veidot apkārtējo vidi. Dalībniekiem novēlu būt radošiem, bet iztikt bez pārspīlējuma. Lai veidotu skaistus dekorus un svētku noskaņu, nav vajadzīgs daudz.

Dalībnieku vidū bija manāmas idejas, kuras bieži atkārtojās, tādēļ iesaku nākamajiem gadiem iedvesmu smelties pēc iespējas plašākos informācijas avotos gan Latvijā, gan ārpus tās," min Inga Zaharova, kā vienu no labākajām vietām, kur gūt iedvesmu jauniem vizuāliem risinājumiem, piedāvājot interneta vietni www.pinterest.com.

Agnese Silupa vērš uzmanību uz pozitīvo tendenci, ka privātmāju īpašnieki arvien vairāk cenšas izrotāt savu māju, pagalmu un apstādījumus.

“Vērojamas arī radošas izpausmes, kur cilvēki centušies paši veidot kādu Ziemassvētku tematikai atbilstošu tēlu. Uzteicamas ir tās izrotātās teritorijas, kurās vērojama toņu savstarpējā saskaņa (pamatā izmantotas silti baltas, vēsi baltas virtenes, retumis pastarpināts ar krāsainu akcentu) mērenība (virteņu daudzums proporcionāls teritorijas vai izrotātā objekta mērogam) un kopējās noskaņas radīšana”, konkursa dalībniekus uzteic Agnese Silupa.

Daiga Torstere savukārt pauž cerību, ka nākamajā gadā būs daudz vairāk konkursam pieteikto objektu, jo neatkarīgi no tā, vai rotājumi tiek veidoti un uzstādīti savam vai citu priekam, savas mājas un dārzus izgrezno gandrīz katrs.

„Atjaunotā tradīcija - iesaistīt iedzīvotājus, uzņēmumus un iestādes savu ēku un teritoriju rotāšanā gada tumšākajā periodā - manuprāt, ir labs veids, kā padarīt savu apkārtni gaišāku, priecīgāku un interesantāku, vienlaikus veicinot piederības izjūtu noteiktai vietai. Dalība iesniegto pieteikumu vērtēšanā manī rosināja vēlmi pievērst papildu uzmanību un interesi Madonā un tās apkārtnē izrotātajām mājām, kas citkārt varbūt nebūtu noticis. No sirds priecājos, ka svētku laikā valdīja skaistums un pozitīvā noskaņa," akcentē Daiga Torstere.

Tradīcija ir atjaunota, un iedzīvotāju aktīvā iesaiste, gan piesakoties konkursam, gan balsojot par sev tīkamākajiem svētku noformējumiem, liecina, ka tā noteikti tiks turpināta, jo svētku noskaņas veidošana ir mūsu kopīga lieta. 

Paldies visiem, kas piedalījās un palīdzēja Madonas novadam svētku laikā iemirdzēties!

Foto galerijā ieskats konkursa "Skaistākais Ziemassvētku noformējums" laureātos 

Informāciju sagatavoja: EGILS KAZAKEVIČS, Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists

‌ 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums