Pašvaldība

  Pakalpojuma nosaukums

  Par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

  Pakalpojuma apraksts

  Pašvaldība izsniedz izziņu par piekrišanu/atteikumu personai iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi. Izziņa iesniedzama Zemesgrāmatu nodaļā.

  Atbildīgā iestāde

  Pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

  Pakalpojuma saņēmējs

  fiziskas un  juridiskas personas vai to pilnvarotas personas

  Pakalpojuma apmaksas veids

  bezmaksas

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

  klātienē; pasts; e-pasts(parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

  Adrese, uzziņas, konsultācijas

   

  Evita Zāle, Juridiskās nodaļas vadītāja. evita.zale@madona.lv, tālrunis – 26486811;64860095, adrese –  Saieta laukums 1, Madona, 315.kab.

  Pakalpojuma saņemšanas veids

  klātienē; pasts

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

   1.      Iesniegums (iesnieguma veidlapa fiziskai un juridiskai personai);

  2.      Darījuma akta par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā kopija (uzrādot oriģinālu);

  3.       Nepieciešamības gadījumā likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” noteiktie dokumenti;

  4.      Pilnvaras kopija (uzrādot oriģinālu), ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona.

  Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

  09.07.1992. likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

  02.12.2014. Ministru Kabineta noteikumi Nr.748 “Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi”.

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

  30 dienas

  Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

  Apstrīdēt var pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā viena mēneša laikā no dokumenta spēkā stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot pašvaldībā.

  Kategorijas

  Pašvaldība

   
  © 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums