Pašvaldība

Pakalpojuma nosaukums

Personas reģistrācija palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā

Pakalpojuma apraksts

 Personu uz tās iesnieguma pamata, izvērtējot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, reģistrē palīdzības saņemšanai attiecīgajā reģistrā (reģistros).

Atbildīgā iestāde

Madonas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisija

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona


Pakalpojumu sniedz personai, kura atbilst nosacījumiem palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumos risināšanā.

Pakalpojuma apmaksas veids

Nav

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

 Klātiene, pasts   -  Persona, kura vēlas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā iesniedz Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt palīdzību.

 Adrese, uzziņas, konsultācijas

 Ina Mārka, Dzīvokļu jautājumu komisijas    

     atbildīgā sekretāre      tālrunis – 64860074; 22004050

     ina.marka@madona.lv,

     adrese –  Saieta laukums 1, Madona, 111.kab.

     Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldes

Pakalpojuma saņemšanas veids

Klātiene, pasts  -  Persona ierodas Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļā un saņem Dzīvokļu jautājumu komisijas par reģistrācijas iesnieguma izskatīšanu.

Persona pa pastu saņem Dzīvokļu jautājumu komisijas lēmumu par reģistrācijas iesnieguma izskatīšanu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 Persona iesniedz iesniegumu, kuru parakstījuši visi pilngadīgie ģimenes locekļi, kas pretendē uz palīdzības saņemšanu. Iesniegumam pievienojamo dokumentu noskaidrošanai skatīt Madonas novada pašvaldības 26.11.2009. Saistošos noteikumusNr.17 „Par Madonas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”. (Veidlapa)

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

Likums “Par dzīvojamo telpu īri”  

Likums "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"  

Likums „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”  

Madonas novada pašvaldības 26.11.2009. Saistošos noteikumusNr.17 „Par Madonas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.35 ‘’Par sociālajām mājām un sociālajiem dzīvokļiem Madonas novadā”

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

 30 dienas

Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

Apstrīdēt var pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā viena mēneša laikā no dokumenta spēkā stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot pašvaldībā.

Kategorijas

Dzīves vieta

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums