Pašvaldība

  Pakalpojuma nosaukums

  Personas reģistrācija palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā

  Pakalpojuma apraksts

   Personu uz tās iesnieguma pamata, izvērtējot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, reģistrē palīdzības saņemšanai attiecīgajā reģistrā (reģistros).

  Atbildīgā iestāde

  Madonas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisija

  Pakalpojuma saņēmējs

  Fiziska persona


  Pakalpojumu sniedz personai, kura atbilst nosacījumiem palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumos risināšanā.

  Pakalpojuma apmaksas veids

  Nav

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

   Klātiene, pasts   -  Persona, kura vēlas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā iesniedz Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt palīdzību.

   Adrese, uzziņas, konsultācijas

   Ina Mārka, Dzīvokļu jautājumu komisijas    

       atbildīgā sekretāre      tālrunis – 64860074; 22004050

       ina.marka@madona.lv,

       adrese –  Saieta laukums 1, Madona, 111.kab.

       Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldes

  Pakalpojuma saņemšanas veids

  Klātiene, pasts  -  Persona ierodas Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļā un saņem Dzīvokļu jautājumu komisijas par reģistrācijas iesnieguma izskatīšanu.

  Persona pa pastu saņem Dzīvokļu jautājumu komisijas lēmumu par reģistrācijas iesnieguma izskatīšanu.

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

   Persona iesniedz iesniegumu, kuru parakstījuši visi pilngadīgie ģimenes locekļi, kas pretendē uz palīdzības saņemšanu. Iesniegumam pievienojamo dokumentu noskaidrošanai skatīt Madonas novada pašvaldības 26.11.2009. Saistošos noteikumusNr.17 „Par Madonas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”. (Veidlapa)

  Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

  Likums “Par dzīvojamo telpu īri”  

  Likums "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"  

  Likums „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”  

  Madonas novada pašvaldības 26.11.2009. Saistošos noteikumusNr.17 „Par Madonas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”

  Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.35 ‘’Par sociālajām mājām un sociālajiem dzīvokļiem Madonas novadā”

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

   30 dienas

  Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

  Apstrīdēt var pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā viena mēneša laikā no dokumenta spēkā stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot pašvaldībā.

  Kategorijas

  Dzīves vieta

   
  © 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums