Pašvaldība

  Pakalpojuma nosaukums

  Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana

  Pakalpojuma apraksts

  Atvieglojumu saņēmējs ir fiziskas vai juridiskas personas, kuru īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir nekustamais īpašums Madonas novadā. Nodokļa maksātājam var tikt piešķirts nodokļa atvieglojums likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos gadījumos un Madonas novada pašvaldības SN Nr.2 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Madonas novada pašvaldībā.” noteiktajām NĪ nodokļa maksātāju kategorijām

  Atbildīgā iestāde

  Finanšu nodaļa

  Pakalpojuma saņēmējs

  fiziska persona, juridiska persona

  Pakalpojuma apmaksas veids

  bezmaksas

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

  klātienē; pasts; e-pasts;

  Adrese, uzziņas, konsultācijas

  Gunita Kampe, NĪ nodokļa administratore, mob. 26412779,e- pasta adrese gunita.kampe@madona.lv Dzelzava, Ošupe, Prauliena, Sarkaņi,Ļaudona, Lazdona, Vestiena. Adrese – Saieta laukums 1, Madona

   Liene Kokoreviča NĪ nodokļa administratore, mob.29535370, e-pasta adrese liene.kokorevica@madona.lv Arona, Bērzaune, Kalsnava, Liezēre, Mārciena. Adrese – Saieta laukums 1, Madona

   Velta Vilšķērste, NĪ nodokļa administratore, e-pasta adrese velta.vilskerste@madona.lv, tālrunis 648660, mob. 29473326, Madonas pilsēta, Barkava, Mētriena adrese – Saieta laukums 1, Madona

  Pakalpojuma saņemšanas veids

    klātienē; e-pasts

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie  dokumenti

  1. Represētām personām (veidlapa) - Iesniegums; represēto personu apliecības kopija,

  2. Nestrādājošām un saimniecisko darbību neveicošām personām, 1. 2. vai 3.grupas invalīdiem (veidlapa)

  - iesniegums un parakstīts apliecinājums, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

  - Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas invalīda apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

  3. Zemes īpašniekam, kura zemesgabals vai tā daļa regulāri tiek izmantota pašvaldības organizētu sporta pasākumu vajadzībām:

  - iesniegums;

  - ar pašvaldību noslēgtās vienošanās kopija.

   4. Komercsabiedrības, kuru komercdarbības veids ir pasažieru pārvadājumi:

  – iesniegums par atvieglojuma piešķiršanu;

  – reģistrācijas apliecības kopija;

  – zemesgrāmatas apliecības kopija, kas apliecina   īpašuma piederību.

   Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

  • „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļa, 3. daļa un 4. daļa;  Madonas novada pašvaldības 27.01.2011. SN Nr.2 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Madonas novada pašvaldībā”, LR likums “Par pašvaldībām “ 14.pants pirmā daļa 3.punkts

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

  22 darba dienas

  Kategorijas

  Pašvaldība

   
  © 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums