Dzimtsaraksti


Pakalpojuma nosaukums

Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana

Pakalpojuma sniedzējs:

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts:

Par katru noslēgto laulību garīdznieks 14 dienu laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, iesniedzot klātienē vai atsūtot pa pastu rakstisku paziņojumu. Dzimtsarakstu nodaļa ziņas par noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā.

Pakalpojuma saņēmējs:

Juridiska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Garīdznieks, kuram ir ev.-luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo (judaistu) konfesijas vadības atļauja laulāt.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:

·  Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223;

·  Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442;

·  MK 03.09.2013. noteikumi Nr.761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem https://m.likumi.lv/doc.php?id=259879.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Baznīcas paziņojums par noslēgto laulību - jāiesniedz oriģināls.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

·      klātienē dzimtsarakstu nodaļā;

·      nosūtot uz e-pastu dzimtsaraksti@madona.lv, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;

·      nosūtot pa pastu: Madonas novada dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801.

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Dzimtsarakstu nodaļa ziņas par baznīcā noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

1 darba dienas laikā no paziņojuma saņemšanas.

Atgādinājums:

Par noslēgto laulību garīdzniekam jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai četrpadsmit dienu laikā.

Pakalpojumu sniedzēja adrese, tālrunis, e-pasts:

Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801

tālrunis uzziņām – 29114065, 64860073

dzimtsaraksti@madona.lv

www.madona.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 19.00

Otrdien             8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Trešdien           8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Ceturtdien        8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Piektdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 15.00

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums