Sociālais dienests

Pakalpojuma nosaukums

Asistenta pakalpojumi

 

 

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti (Persona ar I vai II invaliditātes grupu un personas no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Madonas  novadā), kas paredzēts, lai palīdzētu veikt ārpus mājas aktivitātes – nokļūt vietā, kur viņi mācās, strādā vai saņem pakalpojumus.

Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas. Pārsūdzības iespējas: Lēmumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību vai atteikumu var apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Madonas novada domē.

 

Atbildīgā iestāde

Madonas  novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests

 

Pakalpojuma saņēmējs

 

fiziska persona

 

Pakalpojuma apmaksas veids

 Pakalpojuma saņēmējam bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Persona vai viņas pilnvarots pārstāvis telefoniski informē vai vēršas Madonas novada pašvaldības sociālajā dienestā :

Ārija Graumane, sociālās aprūpes un rehabilitācijas daļas vadītāja  arija.graumane@madona.lv  ,

tālrunis – 22045967,64807296, adrese – Blaumaņa ielā 3, Madonā vai pie sociālā darbinieka tajā pagasta pārvaldē, kuras teritorijā deklarēta personas dzīvesvieta un/vai viņa faktiski dzīvo .

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību, kurā norāda bērna personas datus, likumiskā pārstāvja personas datus, nepieciešamā asistenta pakalpojuma apjomu, norāda stundu skaitu un dienas, kad asistenta pakalpojumu būs nepieciešams izmantot (ja tas ir zināms), asistentu, kas varētu veikt šo pienākumu. 
  • Izziņas, kas apliecina cilvēka sabiedriskās aktivitātes: • darba devēja apliecinājums, ka cilvēks strādā, • mācību iestādes apliecinājums, ka cilvēks mācās, • dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ka cilvēks apmeklē attiecīgo institūciju, • institūcijas, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājumu par cilvēka dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai asistenta pakalpojums nepieciešams. 
  • Pieaugušam cilvēkam ar I vai II grupas invaliditāti - Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību.
  • Bērnam ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam - VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

30 darba dienas. Saskaņā ar likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums