Bāriņtiesa

  Pakalpojuma nosaukums

  Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana

  Pakalpojuma apraksts

  Nodrošināt bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu vecumā no septiņiem gadiem, kā arī pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē, ar sociālajām garantijām, t.i., ar tiesībām izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā visā Latvijas teritorijā. Pakalpojums nepieciešams gadījumā, ja bērns paliek bez vecāku gādības, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš atradās ārpusģimenes aprūpē līdz pilngadībai, ja viņš nepārtraukti klātienē turpina mācības kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu.

  Atbildīgā iestāde

  Madonas novada bāriņtiesa

  Pakalpojuma saņēmējs

  fiziskas personas

  Pakalpojuma apmaksas veids

  bezmaksas

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

  klātienē

  Adrese, uzziņas, konsultācijas

  Madonas pilsētā, Blaumaņa ielā 3, Madonā, t.nr. 29187948; 26419500, 64807295, 29409996

  Pirmdienās 08.00 – 12.00, trešdienās 13.00 – 19.00;

  Aronas pagastā, Meliatoru iela 3, Kusa, Aronas pagasts, t.nr. 29106947;

   pirmdienās 08.00 – 12.00 un  trešdienās 14.00 – 18.00;

  Barkavas pagastā  Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, t.nr. 26363445

   pirmdienās  8.00- 12.00,  trešdienās 13.00- 18.00;

  Bērzaunes pagastā, Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, t.nr. 26326188

   pirmdienās 8.45-12.00; 2.30-17.15, ceturtdienās 8.45-12.00 un 12.30-18.15;

  Dzelzavas pagastā Liepas, Dzelzava,  Dzelzavas pagasts, t.nr. 26584739   pirmdienās   8.00- 12.00 un  trešdienās  12.00- 17.00;

  Kalsnavas pagastā Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, t.nr. 26301270 

  Pirmdienās  9-13  un Otrdienās  14- 18

  Mārcienas pagastā – Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, t.nr. 26338134 trešdienās 15.00-19.00 un ceturtdienās 8.00-12.00

  Mētrienas pagastā, Mētru iela 1,  Mētrienā, pagasta pārvaldes ēkā,  t.nr. 26448467

  pirmdien un ceturtdien no  plkst.14.00. līdz 18.00.

   

  Lazdonas pagastā,  Meža iela -2, Lazdona, Lazdonas pagasts, t.nr.26367417 Trešdienās no 10.00-15.00;

  Liezēres pagastā, pagasta pārvaldē „Ozolkalnā”, Liezērē, Liezēres pagastā , t.nr. 26409544  

  Pirmdienās 8:00 -12:30 , 13:00-18:00

  Trešdienās  13:00-17:30;

  Ļaudonas pagastā, Dzirnavu ielā 2, Ļaudonā, Ļaudonas pagasts, t.nr. 26530400  Pirmdienās no 8.00-12.00 un  14.00-18.00 Trešdienās no 8.00-12.00

  Ošupes pagastā, Skolas ielā 4, Degumniekos, Ošupes pagastā, t.nr. 26597292

  pirmdienās 08.00 – 12.00 un Trešdienās 14.00 – 18.00

  Praulienas pagastā - Kalna iela 2, Prauliena, Praulienas pagasts, t.nr. 26523832

  Pirmdienās  8:00-12:00  un Ceturtdienās  13:00-18:00

    Sarkaņu pagastā : "Biksēre", Biksēre, Sarkaņu pagasts, t.nr.26367417    Otrdienās 14.00-18.00 un  Ceturtdienās   9.00- 14.00 Vestienas pagastā, Pagastmāja, Vestiena, Vestienas pagasts, t.nr.26326188

   trešdienās 11.00-13.30;

  Pārējā laikā vienojoties telefoniski

  Pakalpojuma saņemšanas veids

  klātienē

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  Bērnam vecumā no septiņiem gadiem - bāriņtiesai jāiesniedz bērna fotogrāfija (3x4cm);  Pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24 gadu vecumam - izglītības iestādes izziņa ar ierakstu par sekmīgu mācību vielas apguvi. 

  Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

  Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumi Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”.

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

  22 darba dienas

  Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

   

   
  © 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums