PAŠVALDĪBA SKAIDRO. 1. Par izmaiņām Madonas pilsētas un pagastu pārvalžu štatu sarakstos.

iesūtīts: 2018.01.05 21:28
Lai nodrošinātu efektīvāku pašvaldības iestāžu un teritorijas uzturēšanas saimniecisko darbību Madonas pilsētā un novada pagastos, ar 2018.gada 1.janvāri ir stājies spēkā Madonas novada pašvaldības domes lēmums par izmaiņām Madonas pilsētas un pagastu pārvalžu štatu sarakstos.

Lēmums paredz sistēmisku pārveidi pašvaldības iestāžu (skolu, pirmsskolas izglītības iestāžu, kultūras namu, u.c.) saimnieciskās darbības un teritorijas uzturēšanas darbu nodrošināšanā. Šo grozījumu rezultātā pašvaldībā tiek veidota kārtība, kurā iepriekš minētās funkcijas nodrošinās attiecīgās pagasta pārvaldes vai Madonas pilsētas Īpašumu uzturēšanas nodaļa ar tajās koncentrētiem, no iestādēm pārņemtiem tehniskajiem darbiniekiem un tehniskajiem resursiem. Tiek mainīts princips, kurā saimnieciskie darbinieki ir atsevišķu iestāžu darbinieki. Attiecīgo Īpašumu uzturēšanas nodaļu darbu kontrolēs pagastu pārvalžu vadītāji vai pilsētas pārvaldnieks Madonā.

Šāda veida lēmuma mērķi un galvenie ieguvumi ir:

  1. Iestāžu vadītāji tiek atslogoti no saimnieciskās darbības veikšanas iestādē, dodot iespēju veltīt vairāk laika iestādes pamatfunkciju kvalitatīvai nodrošināšanai (izglītība, kultūra, sociālais darbs, utt.).
  2. Īpašumu uzturēšanas nodaļā esošie darbinieki (sētnieki, remontstrādnieki, šoferi, apkopēji) pēc vajadzības ar viena vadītāja rīkojumu var savstarpēji aizvietot viens otru slimības, atvaļinājuma, prombūtnes laikā, ko nevar nodrošināt, ja darbinieki ir darba attiecībās dažādās iestādēs.
  3. Koncentrējot vienā dienestā remontstrādniekus, nevis sadalot tos atsevišķi pa iestādēm, un aprīkojot ar atbilstošu tehnisko nodrošinājumu, var plānveidīgi kvalitatīvāk veikt remontdarbus, bojājumu novēršanas darbus iestādes.
  4. Ilgtermiņā, attīstot un pilnveidojot Īpašumu uzturēšanas nodaļas, varēs tās nodrošināt gan ar kvalitatīvu materiāltehnisko bāzi, gan maksāt konkurētspējīgu atalgojumu speciālistiem, gan veikt dažāda veida darbus ātri, kvalitatīvi, profesionāli.
  5. Īpašumu uzturēšanas nodaļu izveide un pārveide (novadā ir pagasti, tajā skaitā arī Madonas pilsēta, kur šāda nodaļa jau darbojas) ilgtermiņā ļaus ietaupīt novada pašvaldības budžeta līdzekļus, kurus varēs novirzīt dažādu citu nozīmīgu funkciju un aktivitāšu veikšanai. 2018.gadā šāda pārstrukturizācija novada budžetā ļauj ietaupīt nepilnus 100 tūkstošus EUR.

Janvāris ir pirmais mēnesis, kurā jaunā sistēma visā novadā kopumā sāk funkcionēt. Pašvaldības vadība un pārvalžu vadītāji aktīvi sekos līdzi šī modeļa ieviešanas procesam, nepieciešamības gadījumā to uzlabojot un pilnveidojot, lai panāktu maksimāli labu rezultātu. 


Citi PAŠVALDĪBA SKAIDRO raksti.

Informāciju sagatavoja: Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs
Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums