Eiropas Savienības fondu finansējums- pilsētas transporta infrastuktūras sakārtošanai!

iesūtīts: 2015.02.09 14:43
Nobeigumam tuvojas Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.g. plānošanas periods un varam atskatīties uz paveikto. Viens no lielākajiem ieguvumiem Madonas pilsētai ir transporta infrastruktūras sakārtošanu un uzlabošana.

Madonas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmā 2008.-2014. gadam esošā pilsētas transporta infrastruktūra tika raksturota kā tautsaimniecības attīstību neveicinoša.

Atskatoties uz 2008. gadu, kad tika uzsākti priekšdarbi Eiropas Savienības fondu finansējumu piesaistei, Madonas pilsētas ielas bija kritiskā stāvoklī. Madonas pilsētas ielu kopējais garums 2008. gadā bija 53,235 km, tajā skaitā ielas ar asfaltbetona segumu - 35,431 km. Asfaltbetona segums bija nolietojies un papildus tam bija nepieciešams veikt arī ielu asfaltbetona seguma atjaunošanu vietās, kur tika realizēti pilsētas siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas projekti.

Reti kurš vairs atceras, ka Daugavas un Kalēju ielām gandrīz nebija asfaltbetona seguma un ietves; Valdemāra bulvārī, Kalna un Akmeņu ielā nebija stāvlaukumu (pie parka un estrādes).

Ausekļa iela bija tikai daļēji apgaismota un bērniem dodoties uz skolu bija jābūt īpaši uzmanīgiem. Gaujas un Veidenbauma, kā arī Augu, Strauta un Akmeņu ielu krustojumi bija nepārredzami, apdraudot satiksmes drošību. Arī velosipēdisti droši vizināties varēja tikai pa daļu no apvedceļa. Rūpniecības iela bija bez ietves, neapgaismota posmā no “Pļaviņu apļa” līdz Augu ielai un no  slimnīcas līdz “nepārredzamajam Lazdonas krustojumam”.  

Pilsētas ielu stāvoklis radīja zaudējums autopārvadātājiem, apdraudēja satiksmes drošību un ietekmēja iedzīvotāju mobilitāti. Situācija neveicināja ielu infrastruktūras attīstību. Sakārtots autoceļu tīkls sekmē pasažieru un kravu pārvadājumus, attīstot tranzīta satiksmi. Labs un kvalitatīvs ielu tīkls var ne tikai nodrošināt pilsētas un novada iekšējā transporta vajadzības, bet arī pozitīvi risināt ģeogrāfiskā novietojuma ietekmi.

2009. gada martā tika uzsākts pirmais Madonas pilsētas transporta infrastruktūras attīstības projekts “Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija I kārta”. Vienošanās par Eiropas Savienības projekta realizāciju  ar sadarbības iestādi - Valsts reģionālās attīstības aģentūru (VRAA) tika noslēgta par kopējo summu -  Ls 1 608 365.00 (EUR 2 288 497.22). Projekta līdzfinansējums tika nodrošināts no Eiropas reģionālās attīstības fonda (85% no attiecināmajam izmaksām) – Ls 1 312 972 (EUR 1 868 190.85) un no Valsts budžeta dotācijām (attiecīgi - 4.5 %)  – Ls 69 510 (EUR 98 903.82).

Projekta ietvaros tika uzsākta Madonas pilsētas transporta infrastruktūras sakārtošana visintensīvāk noslogotajā ielu tīklā, kas savieno dzīvojamos rajonus un svarīgākos sabiedriskos objektus pilsētā: Kalēju, Veidenbauma, Kalna, Augu, Akmeņu, M. Riekstas, Daugavas, Ausekļa ielās (posmā no Kalna ielas) un Valdemāra bulvārī (posmā no Raiņa līdz Skolas ielai). Projekta rezultātā tika uzstādīti satiksmes organizācijas līdzekļi, rekonstruēti krustojumi, izbūvēti rotācijas loki, uzklāts jauns asfaltbetona segums, izveidoti veloceliņi un ietves, rekonstruēts esošais un papildus uzstādīts jaunas ielas apgaismojums, izbūvētas automašīnu stāvvietas, labiekārtota teritorija, kā arī rekonstruētas sabiedriskā transporta pieturvietas. Projekta ietvaros rekonstruēto ielu kopējais garums - 4.561 km.

2010. gada decembrī tika noslēgta vienošanās ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (VRAA) par nākošo pilsētas transporta infrastruktūras attīstības projekta “Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija II kārta” realizāciju, par kopējo summu – Ls 4 184 733.00 (EUR 5 954 338.62). Projekta līdzfinansējums no Eiropas reģionālās attīstības fonda (85% no attiecināmajam izmaksām) – Ls 2 405 376.00 (EUR 3 422 541.70) un no Valsts budžeta dotācijām (attiecīgi - 3 %)  – Ls 84 895.00 (EUR 120 794.70).

Šis projekts bija turpinājums uzsāktajiem ielu sakārtošanas darbiem Madonas pilsētā, rekonstruējot Ceriņu, Skolas (posmā no Raiņa līdz Rūpniecības ielai), Upes, Rīgas, Saules (posmā no Rīgas līdz Rūpniecības ielai), Dārza un Blaumaņa ielas un ar tām saistīto infrastruktūru. Projekta ietvaros rekonstruēto ielu kopējais garums - 6.260 km.

Madonas novada pašvaldība startēja arī Satiksmes ministrijas izsludinātajā aktivitātē “Tranzītielu sakārtošanu pilsētu teritorijās” un 2010 gada oktobrī tika noslēgta vienošanās ar Satiksmes ministriju par projekta “Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija – I kārta” realizāciju. Projekta kopējās izmaksas  Ls 875940.05 (EUR 1 246 350.40).  Projekta līdzfinansējums no Eiropas reģionālās attīstības fonda (85% no attiecināmajam izmaksām) – Ls 738 314,84 (EUR 1 050 527.37) un no Valsts budžeta dotācijām (attiecīgi - 3 %)  – Ls 26 058,17 (EUR 37 077.44).

Šis projekts papildināja uzsākto Madonas pilsētā – tika rekonstruēts reģionālais autoceļa P37 “Pļaviņas – Madona - Gulbene” maršruta turpinājums, t.i., Saules ielas posms no Raiņa ielas krustojuma līdz Saules ielai 67 un “Pļaviņu aplis”. Projekta ietvaros rekonstruētais tranzīta ielu posmu kopgarums – 1.286 km.

2012. gada oktobrī ar Satiksmes ministriju tika noslēgta vienošanās par projekta “Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija – II, III, IV kārta” realizāciju, kurā tika paredzēts rekonstruēt reģionālā autoceļa P62 “Krāslava – Preiļi – Madona” maršruta turpinājumu, Rūpniecības ielas posmus no “Pļaviņu apļa” līdz Augu ielai, kā arī no Madona – Gulbene dzelzceļa pārbrauktuves līdz “Lazdonas krustojumam”. Projekta kopējās izmaksas - Ls 1 969 041.79 (EUR 2 801 694.06) apmērā. Projekta līdzfinansējums no Eiropas reģionālās attīstības fonda (85% no attiecināmajam izmaksām) – Ls 1 657 312.31 (EUR 2 358 142.97) un no Valsts budžeta dotācijām (attiecīgi - 3 %)  – Ls 58 562.27 (EUR 83 326.60). Tā kā projekta realizācijas gaitā tika ieekonomēti finanšu līdzekļi, Satiksmes ministrija akceptēja Madonas novada pašvaldības priekšlikumu iekļaut projektā “Lazdonas krustojuma” rekonstrukciju-tā vietā izbūvēt rotācijas loku. Projekta ietvaros izbūvēts rotācijas loks un rekonstruēti 2.72 km tranzīta ielu posmi.

Būvdarbi ir pabeigti, atlicis noslēgt pašus projektus-  jāiesniedz noslēguma atskaites par projektu ieviešanu un Eiropas Reģionālā attīstības fonda, Valsts budžeta dotāciju un Madonas novada pašvaldības budžeta izlietojumu.  

Piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondus, Madonas pilsētā rekonstruētas ielas gandrīz 15km garumā, kas ir  aptuveni 1/4 no kopējā Madonas pilsētas ielu kopgaruma. Daudz ir paveikts, lai nodrošinātu ilgtspējīgu transporta infrastruktūras attīstību Madonas pilsētā, atrisinot pilsētas iedzīvotāju un viesu pārvietošanās problēmas, uzlabojot satiksmes drošību un paaugstinot transporta sistēmas efektivitāti. Tagad Madonas pilsētas un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem ir daudz vieglāk un ērtāk piekļūt sabiedriskajiem objektiem un pakalpojumu centriem, ir radīta uzņēmējdarbības attīstības veicinoša infrastruktūra.

   


Informāciju apkopoja

Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas

Projektu sagatavošanas un ieviešanas spec. E.Staune                                         

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums