Pakalpojuma nosaukums

Par reklāmas/reklāmas objektu izvietošanu

Pakalpojuma apraksts

Tiesības izvietot reklāmu vai reklāmas objektus ir fiziskām un juridiskām personām, kas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Madonas novada būvvaldē saņēmušas atļauju reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai, kā arī samaksājušas pašvaldības nodevu par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada Būvvalde

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas apraksts

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 28.04.2022. saistošiem noteikumiem Nr. 13 “Par reklāmu, reklāmas objektu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un pašvaldības nodevu par reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu Madonas novadā”

Maksājuma veikšanas iespējas: - Madonas novada pašvaldības kasē – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801 (107 kabinets).

- internetbankā, banku filiālēs (nepieciešams uzrādīt maksājumu uzdevumu)

Norēķinu konts

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.LV90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801 AS „SEB Banka” Konts Nr. LV37UNLA0030900130116 SWIFT kods UNLALV2X 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē; pasts; e-pasts; e-pakalpojums

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Silvija Šīre, Būvvaldes arhitekte

silvija.sire@madona.lv , tālrunis – 64860096, 28371721, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē; pasts; e-pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums 

Citi nepieciešamie dokumenti.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

Reklāmas likums

Madonas novada pašvaldības 28.04.2022. saistošie noteikumi Nr. 13 “Par reklāmu, reklāmas objektu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un pašvaldības nodevu par reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu Madonas novadā”

Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumi Nr.732 "Kārtībā, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu"

Priekšvēlēšanu aģitācijas likums

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

7 darba dienu laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas dienas, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

Veidlapa

IESNIEGUMS REKLĀMAS PROJEKTA IZSKATĪŠANAI

REKLĀMAS OBJEKTA GRAFISKĀ DIZAINA MAIŅAI/REKLĀMAS ATĻAUJAS PAGARINĀŠANAI

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums