Pakalpojuma nosaukums

Par adreses piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu

Pakalpojuma apraksts

MK 08.12.2015. noteikumi Nr.698 "Adresācijas noteikumi" nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada Būvvalde

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

Klātienē; pasts (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801); e-pakalpojums

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Andris Rieba, Būvvaldes vadītājs
andris.rieba@madona.lv, tālrunis – 64860097, adrese- Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

Pakalpojuma saņemšanas veids

Klātienē būvvaldē, pa pastu

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti iesniegumam par adreses piešķiršanu zemes vienībai/ēkai:

-          Iesniegums;

-          Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);

-          Zemes vienības robežu plāns;

-          Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti;

-          Ģenerālplāns – jaunbūvēm;

Iesniedzamie dokumenti iesniegumam par adreses piešķiršanu telpu grupai:

-          Iesniegums

-          Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);

-          Kadastrālās uzmērīšanas lieta (inventarizācijas lieta) ēkai vai ēkas stāvu plāns;

-          Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (kopija).

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

MK 08.12.2015. noteikumi Nr.698 "Adresācijas noteikumi"

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

22 darba dienas, ja iesniegti visi dokumenti

Veidlapa

Iesniegums brīvā formā

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums