Pakalpojuma nosaukums

  Izziņa par būves neesību

  Pakalpojuma apraksts

  Saskaņā ar Ministru Kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.529 “Vispārīgie būvnoteikumi” teikts - ja būvei nav saglabājies neviens konstruktīvais elements un teritorija ir sakārtota, būvvalde pēc zemes vai būves īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā valdītāja vai lietotāja pieprasījuma saņemšanas 14 dienu laikā izdod dokumentu, kas apliecina būves neesību dabā, pirms tam veicot apsekošanu dabā.

  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums nosaka, ka ierakstu par nekustamā īpašuma objektu Kadastra informācijas sistēmā dzēš, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būvi atzīst par apvidū neesošu.

  Ierosinot Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu un zemesgrāmatā ierakstītu - ieraksta par būvi dzēšanu, pamatojoties uz pašvaldības būvvaldes izdotu dokumentu, kas apliecina būves neesamību, zemes īpašnieks (kopīpašuma gadījumā visi kopīpašnieki) iesniedz Valsts zemes dienestam iesniegumu, kas vienlaikus adresēts arī zemesgrāmatu nodaļai. Īpašnieks iesniegumu Valsts zemes dienestam iesniedz personiski, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

  Atbildīgā iestāde

  Madonas novada Būvvalde

  Pakalpojuma saņēmējs

  fiziska persona, juridiska persona

  Pakalpojuma apmaksas veids

  bezmaksas

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

  Elektroniski – www.bis.gov.lv

  Adrese, uzziņas, konsultācijas

  Andris Rieba, Būvvaldes vadītājs
  andris.rieba@madona.lv, tālrunis – 64860097, adrese- Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

  Iveta  Meļehova, Būvinspektore

  iveta.melehova@madona.lv, tālrunis – 64822374, 29422298, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

  Jānis Vilcāns, Būvinspektors,

  janis.vilcans@madonas.lv tālrunis – 64860084, 29485751, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

  Pakalpojuma saņemšanas veids

  Elektroniski – www.bis.gov.lv

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  Iesniedzamie dokumenti iesniegumam par adreses piešķiršanu zemes vienībai/ēkai:

  -          Iesniegums;

  -          Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);

  -          Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti;

  -          Inventarizācijas lieta

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

  14 dienu laikā

   
  © 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums