Pakalpojuma nosaukums

Izziņa par būves neesību

Pakalpojuma apraksts

Saskaņā ar Ministru Kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.529 “Vispārīgie būvnoteikumi” teikts - ja būvei nav saglabājies neviens konstruktīvais elements un teritorija ir sakārtota, būvvalde pēc zemes vai būves īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā valdītāja vai lietotāja pieprasījuma saņemšanas 14 dienu laikā izdod dokumentu, kas apliecina būves neesību dabā, pirms tam veicot apsekošanu dabā.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums nosaka, ka ierakstu par nekustamā īpašuma objektu Kadastra informācijas sistēmā dzēš, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būvi atzīst par apvidū neesošu.

Ierosinot Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu un zemesgrāmatā ierakstītu - ieraksta par būvi dzēšanu, pamatojoties uz pašvaldības būvvaldes izdotu dokumentu, kas apliecina būves neesamību, zemes īpašnieks (kopīpašuma gadījumā visi kopīpašnieki) iesniedz Valsts zemes dienestam iesniegumu, kas vienlaikus adresēts arī zemesgrāmatu nodaļai. Īpašnieks iesniegumu Valsts zemes dienestam iesniedz personiski, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada Būvvalde

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

Elektroniski – www.bis.gov.lv

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Andris Rieba, Būvvaldes vadītājs
andris.rieba@madona.lv, tālrunis – 64860097, adrese- Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

Iveta  Meļehova, Būvinspektore

iveta.melehova@madona.lv, tālrunis – 64822374, 29422298, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

Jānis Vilcāns, Būvinspektors,

janis.vilcans@madonas.lv tālrunis – 64860084, 29485751, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

Pakalpojuma saņemšanas veids

Elektroniski – www.bis.gov.lv

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti iesniegumam par adreses piešķiršanu zemes vienībai/ēkai:

-          Iesniegums;

-          Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);

-          Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti;

-          Inventarizācijas lieta

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

14 dienu laikā

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums