Pakalpojuma nosaukums

Par būvprojekta izmaiņu akceptēšanu

Pakalpojuma apraksts

Būvniecības likuma 16.pants

(21) Būvprojekta izstrādes gaitā aizliegts izdarīt izmaiņas būves galvenajā lietošanas veidā. Būvprojekta izstrādes gaitā izmaiņas būvprojektā saskaņojamas ar būvvaldi vai institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, šajā pantā noteiktajos gadījumos.

(22) Izmaiņas būves novietojumā, būvapjomā un fasādes risinājumā pieļaujamas pēc to saskaņošanas ar būvvaldi vai institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas. Ar izmaiņām var paredzēt arī būvprojektā minimālajā sastāvā vai būvprojektā neparedzētus pirmās vai otrās grupas inženierbūvju, pirmās grupas ēkas vai otrās grupas palīgēkas būvdarbus.

(24) Būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, var atteikt izmaiņu saskaņošanu vai būvatļaujas nosacījumu grozīšanu, ja paredzētās izmaiņas būtiski skar būves arhitektonisko veidolu vai neatbilst normatīvo aktu prasībām, ciktāl šo prasību kontrole ir būvvaldes vai institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, kompetencē.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada Būvvalde

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

Klātienē būvvaldē; pasts (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801); elektroniski – www.bis.gov.lv

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Silvija Šīre, Būvvaldes arhitekte

silvija.sire@madona.lv , tālrunis – 64860096, 28371721, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

Andris Rieba, Būvvaldes vadītājs
andris.rieba@madona.lv, tālrunis – 64860097, adrese- Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

Pakalpojuma saņemšanas veids

Klātienē būvvaldē, pa pastu, elektroniski – www.bis.gov.lv

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums ar nepieciešamajiem pielikumiem atkarībā no veicamajām izmaiņām/papildinājumiem.

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

14 dienu laikā

Veidlapa

Iesniegums brīvā formā

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums