Pakalpojuma nosaukums

  Par būvprojekta izmaiņu akceptēšanu

  Pakalpojuma apraksts

  Būvniecības likuma 16.pants

  (21) Būvprojekta izstrādes gaitā aizliegts izdarīt izmaiņas būves galvenajā lietošanas veidā. Būvprojekta izstrādes gaitā izmaiņas būvprojektā saskaņojamas ar būvvaldi vai institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, šajā pantā noteiktajos gadījumos.

  (22) Izmaiņas būves novietojumā, būvapjomā un fasādes risinājumā pieļaujamas pēc to saskaņošanas ar būvvaldi vai institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas. Ar izmaiņām var paredzēt arī būvprojektā minimālajā sastāvā vai būvprojektā neparedzētus pirmās vai otrās grupas inženierbūvju, pirmās grupas ēkas vai otrās grupas palīgēkas būvdarbus.

  (24) Būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, var atteikt izmaiņu saskaņošanu vai būvatļaujas nosacījumu grozīšanu, ja paredzētās izmaiņas būtiski skar būves arhitektonisko veidolu vai neatbilst normatīvo aktu prasībām, ciktāl šo prasību kontrole ir būvvaldes vai institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, kompetencē.

  Atbildīgā iestāde

  Madonas novada Būvvalde

  Pakalpojuma saņēmējs

  fiziska persona, juridiska persona

  Pakalpojuma apmaksas veids

  bezmaksas

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

  Klātienē būvvaldē; pasts (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801); elektroniski – www.bis.gov.lv

  Adrese, uzziņas, konsultācijas

  Silvija Šīre, Būvvaldes arhitekte

  silvija.sire@madona.lv , tālrunis – 64860096, 28371721, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

  Andris Rieba, Būvvaldes vadītājs
  andris.rieba@madona.lv, tālrunis – 64860097, adrese- Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

  Pakalpojuma saņemšanas veids

  Klātienē būvvaldē, pa pastu, elektroniski – www.bis.gov.lv

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  Iesniegums ar nepieciešamajiem pielikumiem atkarībā no veicamajām izmaiņām/papildinājumiem.

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

  14 dienu laikā

  Veidlapa

  Iesniegums brīvā formā

   
  © 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums