Pakalpojuma nosaukums

  Būvatļaujas pagarināšana

  Pakalpojuma apraksts

  Atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (turpmāk - Vispārīgie būvnoteikumi) 80.punktam maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums līdz būves nodošanai ekspluatācijā: būvēm, kurām tika veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums - pieci gadi; pārējām būvēm - astoņi gadi.
  Ja būvatļaujas derīguma termiņš ir beidzies, bet būvdarbi turpinās, būvatļaujas derīguma termiņš ir jāpagarina. Šajā gadījumā jāiesniedz iesniegums par būvatļaujas termiņa pagarināšanu.

  Atbildīgā iestāde

  Madonas novada būvvalde

  Pakalpojuma saņēmējs

  fiziska persona, juridiska persona

  Pakalpojuma apmaksas veids

  bezmaksas

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

  Klātienē būvvaldē; pasts (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801); elektroniski – www.bis.gov.lv

  Konsultācijas, uzziņas Adrese,

  Iveta  Meļehova, Būvinspektore

  iveta.melehova@madona.lv, tālrunis – 64822374, 29422298, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

  Jānis Vilcāns, Būvinspektors,

  janis.vilcans@madonas.lv tālrunis – 64860084, 29485751, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

  Pakalpojuma saņemšanas veids

  Klātienē būvvaldē, pa pastu, elektroniski – www.bis.gov.lv

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

  10 darba dienu laikā

  Normatīvie akti

  Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572

  MK 02.09.2014. not. Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” http://likumi.lv/doc.php?id=269164

  MK 04.09.2018. not. Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba

  MK 19.08.2014. not. Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;

  MK 19.08.2014. not.Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” http://likumi.lv/doc.php?id=268552

  Veidlapa

  Iesniegums brīvā formā

   
  © 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums