Pakalpojuma nosaukums

  Iesniegums par atzīmes veikšanu

  Pakalpojuma apraksts

  Izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, būvvalde atkarībā no būvniecības ieceres veida pieņem lēmumu par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma kartē, būvatļaujā par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

  Atbildīgā iestāde

  Madonas novada būvvalde

  Pakalpojuma saņēmējs

  fiziska persona, juridiska persona

  Pakalpojuma apmaksas veids

  Maksa noteikta pašvaldības saistošajos noteikumos. 24.09.2009. Madonas novada pašvaldības saistoši noteikumi Nr.7 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Madonas novadā”

  Maksājuma veikšanas iespējas: - Madonas novada pašvaldības kasē – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801 (107 kabinets).

  - internetbankā, banku filiālēs (nepieciešams uzrādīt maksājumu uzdevumu)

  Norēķinu konts

  MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.LV90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801 AS „SEB Banka” Konts Nr. LV37UNLA0030900130116 SWIFT kods UNLALV2X 

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

  Klātienē būvvaldē; pasts (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801); elektroniski – www.bis.gov.lv

  Konsultācijas, uzziņas Adrese,

  Andris Rieba, Būvvaldes vadītājs
  andris.rieba@madona.lv, tālrunis – 64860097, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

  Iveta  Meļehova, Būvinspektore

  melehovaiveta@inbox.lv, tālrunis – 64822374, 29422298, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

  Jānis Vilcāns, Būvinspektors,

  janis.vilcans@madonas.lv tālrunis – 64860084, 29485751, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

  Silvija Šīre, Būvvaldes arhitekte

  silvija.sire@madona.lv , tālrunis – 64860096, 28371721, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

  Pakalpojuma saņemšanas veids

  Klātienē būvvaldē, pa pastu, elektroniski – www.bis.gov.

  Nepieciešamie dokumenti

  Iesniegums par atzīmes veikšanu un attiecīgā ieceres dokumentācija, kurā nepieciešams veikt atzīmi:
  - paskaidrojuma raksts;
  - apliecinājuma karte;
  - būvatļauja;
  - būvprojekts;
  - citi dokumenti.

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

  15 darba dienu laikā - atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi un 5 dienu laikā - atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).

  Veidlapa

  Iesniegums atzīmes veikšanai

  © 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums