Mārcienas pagasta Zoles turnīrs

iesūtīts: 2020.01.15 08:55

NOLIKUMS

Mērķis un uzdevumi

  • Popularizēt zoles spēli Mārcienas pagastā un Madonas novadā;
  • Noskaidrot labākos zoles spēlētājus;

·         Saturīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Vieta un laiks

  • Sacensības notiek 25.01.2020 Mārcienas kultūras namā (Meža ielā 20).

·        Sacensību sākums plkst. 10.00;

·        Pieteikšanās sacensību dienā no plkst. 9:30 līdz 9:50.

Sacensību vadība

  • Sacensības organizē Mārcienas pagasta pārvaldes sporta darba organizators Jevgenijs Tarasovs (tel. 22412172), sacensību galvenais tiesnesis Leons Vigulis (tel. 29196702)

Sacensību dalībnieki

·        Sacensībās var piedalīties jebkurš Mārcienas pagasta un Madonas novada iedzīvotājs un cits spēlēt gribētājs;

·        Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošību;

Sacensību noteikumi un vērtēšana

·         Čempionāts notiek pēc Latvijas Zolītes federācijas apstiprinātiem noteikumiem un vispārpieņemtiem ētikas nosacījumiem.

·         Turnīrā paredzētas 6 kārtas, kur katrā izspēlē 24 partijas vai arī ievēro laika limitu – 55 min.

·         Visus strīdu gadījumus izvērtē un lēmumu pieņem tikai galvenais tiesnesis.

·         Katras kārtas uzvarētājs pie galdiņa saņem 6 punktus, otrās vietas pie galdiņa saņem 4 punktus, trešās vietas pie galdiņa saņem 2 punktus, bet ceturtās vietas pie galdiņa saņem 0 punktus.

·         Pēc galvenā tiesneša signāla līdz kārtas noslēgumam paliek 3 min., dalībnieki izspēlē iesākto partiju, bet jauns kāršu dalījums netiek veikts.

·         Ja galvenais tiesnesis izdarījis dalībniekam divus brīdinājumus ( par sarunām partiju laikā, komentāriem, laika vilcināšanu, citu spēlētāju traucēšanu, neētisku uzvedību u.c. ), tad, pēc trešā brīdinājuma, to diskvalificē.

·         Izdarot kļūdu dalīšanā, dalītājam jāpārdala. Izdarot kļūdu spēles laikā (nav ievērota izspēles kārtība, netiek uzlikta prasītā kārts u.c. ) vainīgais zaudē partiju un ieliek arī personīgo „puli”(ja „pules” jau ir). Netiek izspēlētas „mazās ” un „tumšās ” zoles.

·         Spēles laikā „lielais” var atzīt sevi par uzvarētu pirms laika, bet tad tiek ņemti vērā attiecīgajā brīdī iegūtie „stiķi” un punkti.

·         Par spēles sākuma kavēšanu virs 3 min. pēc tiesneša signāla vai spēles laikā aiziešanu no galda ilgāk par 3 min. – vainīgais saņem sodu - personīgo „puli”.

·         Piepirkuma kārtis spēles laikā aizliegts skatīt – vainīgo brīdina vienu reizi, otro reizi viņš ieliek personīgo „puli”. Kārtis dala pa divām vai pa četrām, bet kārtas laikā dalīšanas veidu nevar mainīt.

Apbalvošana

·         Apbalvošana notiek sacensību dienā pēc rezultātu apkopošanas;

·         Uzvarētājus kopumā nosaka pēc lielo punktu skaita, ja tie vienādi, skaita mazos punktus partijās.

·         Sacensību 1.-3.vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem, medaļām un pārsteiguma balvām, 4.-6. vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām un diplomiem.

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika