Mārcienas novusa sacensības

iesūtīts: 2019.10.25 18:23

Mārcienas pagasta

sacensības novusā

NOLIKUMS

Mērķis un uzdevumi

  • Popularizēt novusa spēli Mārcienas pagastā un Madonas novadā;
  • Noskaidrot labākos novusa spēlētājus;

·         Saturīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Vieta un laiks

·         Sacensības notiek 02.11.2019 Mārcienas kultūras namā (Meža ielā 20).

·        Sacensību sākums plkst. 10.00;

·        Pieteikšanās sacensību dienā no plkst. 9:30 līdz 9:50.

Sacensību vadība

·         Sacensības organizē un vada Mārcienas pagasta pārvaldes sporta darba organizators Jevgenijs Tarasovs.

Sacensību dalībnieki

·        Sacensībās var piedalīties jebkurš Mārcienas pagasta un Madonas novada iedzīvotājs un cits spēlēt gribētājs;

·        Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošību;

·         Dalībnieki tiek iedalīti 2 vecuma grupās: 1) līdz 17 gadu vecumam 2) no 18 gadu vecuma.

Sacensību noteikumi un vērtēšana

·        Sacensības novusā notiek pēc LNF apstiprinātiem noteikumiem:http://www.novuss-lnf.lv/novusa-speles-noteikumi

·        Spēlētāji tiks sadalīti apakšgrupās. Spēlētāju skaits vienā apakšgrupā ir atkarīgs no kopējā sacensību dalībnieku skaita;

·        Spēles notiek pēc riņķa sistēmas - katrs ar katru. Spēles setu skaitu noteiks tiesnesis spēles dienā. Par uzvaru spēlē dalībnieks saņem 1 punktu, par zaudējumu – 0 punktus;

·        Uzvar dalībnieks ar lielāko kopējo punktu summu;

·        Ja vienāds punktu skaits 2 dalībniekiem, tad augstāka vieta ir dalībniekam, kuram ir labāks savstarpējās spēles rezultāts;

·        Ja vienāds punktu skaits 3 dalībniekiem, tad vērtē visu apakšgrupas spēļu zaudēto un uzvarēto setu attiecību;

·        Visus strīdus un domstarpības izšķir galvenais tiesnesis;

·        Galvenajam tiesnesim ir tiesības mainīt sacensību nolikumu sacensību dienā;

·         Ja sacensības tiks pārceltas uz sporta zāli, atrasties sporta zālē atļauts tikai tīros sporta apavos, čībās vai zeķītēs.

Apbalvošana

·         Apbalvošana notiek sacensību dienā pēc rezultātu apkopošanas;

·         Sacensību  1.-3.vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem, medaļām un pārsteiguma balvām;

 

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika