Madonas pilsētas atklātais čempionāts pludmales volejbolā 2022

iesūtīts: 2022.05.27 10:16

1.      Mērķis un uzdevumi

1.1.            Popularizēt pludmales volejbolu.

1.2.            Iesaistīt sporta aktivitātēs ikvienu.

 

2.      Sacensību norises laiks un vieta

2.1              Sacensības notiek: 2022. gada vasaras sezonas laikā.

  • 1.posms – 8.,9 jūnija;
  • 2.posms – 22.,21. jūnija;
  • 3.posms – 6.,7. jūlijā;
  • 4.posms – 20.,21. jūlijā;
  • 5.posms – 3.,4. augustā;
  • Fināla posms – 10.,11. augustā (piedalās 12. labākās komandas pēc četru labāko posmu kopvērtējuma).

2.2              Sacensības notiek Madonas pilsētas pludmales volejbola laukumos, kuri atrodas karjera ezera teritorijā. Spēļu sākums 18:00.

2.3              Komandu reģistrēšana notiek sacensību dienā līdz 17:40 pa mob. tal. 29937779 vai norises vieta, kā ari elektroniski iepriekšējā dienā pirms sacensībām (e-pasts vasikus@inbox.lv).

 

3.      Dalībnieku pieteikšanās kārtība

3.1.      Dalībai sacensībās spēlētājiem jāiesniedz sekojoši dokumenti:

3.1.2.   Rakstisks pieteikums (pielikums nolikuma beigās);

3.3.      Pieteikumam jābūt aizpildītam salasāmi, drukātiem burtiem, vai elektroniski.

 

4.      Sacensību vadība

4.1.      Sacensības vada organizēšanas komisija.

4.1.2.   Galvenais tiesnesis Vasilijs Trusovs  /tel.29937779/

 

5.      Sacensību dalībnieki

5.1.            Visi posmi uzskatāmi par atklātiem un tajos var piedalīties gan Latvijas, gan citu valstu spēlētāji, kuri ir samaksājuši dalības maksu.

5.2.            Sacensības notiek 2:2 un 3:3.

5.3.            Vīriešiem sacensības notiek 2 vecuma grupās:

5.3.1        Vīrieši - 2008. gadā dzimušie un vecāki, spēle 2:2, komandā var būt pieteikti trīs spēlētāji, bet vienā spēlē var piedalīties tikai divi no tiem, izņemot gadījumus ja spēlētājs gūst traumu. Šī vecuma grupa savas spēles izspēlē sacensību posma pirmajā dienā;

5.3.2.      Vīrieši (veterāni) - 1982. gadā dzimušie un vecāki, spēlē 2:2, komandā var būt pieteikti tris spēlētāji, bet vienā spēlē var piedalīties tikai divi no tiem, izņemot gadījumus ja spēlētājs gūst traumu. Šī vecuma grupa savas spēles izspēlē sacensību posma otrajā dienā.

5.3.3.      Vīrieši (veterāni) - 1972. gadā dzimušie un vecāki, spēlē 3:3, komandā var būt pieteikti četri spēlētāji, bet vienā spēlē var piedalīties tikai tris no tiem, izņemot gadījumus ja spēlētājs gūst traumu. Šī vecuma grupa savas spēles izspēlē sacensību posma otrajā dienā

5.3.4.      Dāmās – 2008. gadā dzimušas un vecākas, spēlē 2:2, komandā var būt pieteikti trīs spēlētāji, bet vienā spēlē var piedalīties tikai divi no tiem, izņemot gadījumus ja spēlētājs gūst traumu. Dāmās - 1982. gadā dzimušie un vecāki, spēlē 3:3, komandā var būt pieteikti četri spēlētāji, bet vienā spēlē var piedalīties tikai trīs no tiem, izņemot gadījumus ja spēlētājs gūst traumu Šī vecuma grupa savas spēles izspēlē sacensību posma otrajā dienā.

5.4.   Viens dalībnieks var tikt pieteikts tikai vienas komandas sastāvā.

6.            Sacensību kārtība un izspēles sistēma

6.1.Sacensības notiek 5 posmos. Katrā posmā notiek komandu cīņa un vietu noteikšana.

6.2.Kopvērtējumā tiek vērtēts 4 posmos labākās izcīnītās vietas, pec kuriem tiek noteiktas 12.    labākās komandas kas piedalīsies finalposma.

6.3.Pamatturnīrā sacensības notiek līdz 1 vai 2 uzvarētiem setiem (atkarīgs no pieteikto komandu skaita) pēc Starptautiskajiem pludmales volejbola noteikumiem ar iespēju organizatoriem saīsināt spēļu garumu.

6.4.Organizatori patur tiesības noteikt spēļu sadalījumu pa laukumiem.

6.5.Atkarībā no pieteikto komandu skaita, katrā posmā var būt atšķirīgs spēles ilgums.

6.6.Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu izcīna komanda:

6.6.1.   pēc setu attiecības savstarpējās spēlēs;

6.6.2.   pēc punktiem savstarpējās spēlēs;

6.6.3.   pēc kopējo punktu attiecības.

7.    Sporta formas

7.1.      Sacensībās komandai jāspēlē vienādās formās (vienādas krāsas sporta kreklos). Spēlētāji  nedrīkst spēlēt bez sporta krekliem.

8.    Bumbas

8.1.      Spēles notiek ar oficiālām FIVB apstiprinātām pludmales volejbola bumbām MIKASA VLS 300 (official game ball FIVB world tour).

 

9.    Sacensību noteikumi

9.1.      Sacensības notiek pēc spēkā esošajiem FIVB apstiprinātajiem pludmales volejbola noteikumiem.

9.2.      Par katru uzvarētu setu komanda saņem vienu punktu. Par uzvaru 2:0, komanda saņem 3 punktus, par uzvaru 2 :1 – 2 punktus. Zaudētāji ar 1:2 saņem 1 punktu, zaudētāji 0:2 saņem 0 punktus. Par neierašanos uz spēli komanda saņem 0 punktus un zaudē spēli 0:2.

 

10. Finansiālie nosacījumi

10.1.    Dalības maksa katrā posmā komandai Jauniešu un vīriešu grupā 5,00 EUR no komandas, Vīriešu (veterānu) grupā 6,00 EUR no komandas un dāmu grupā 4,00 EUR no komandas.

10.2.    Papildus izdevumus, kas saistīti ar spēlētāju dalību sacensībās (transports, ēdināšana, izvietošana) dalībnieki apmaksā paši.

 

11.  Medicīniskais nodrošinājums

11.1.    Katrs sacensību dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli, tā atbilstību izvēlētai fiziskai slodzei un drošībai. Apliecina to ar savu vai ģimenes ārsta parakstu. Nepilngadīgajiem spēlētājiem jābūt vecāku vai ģimenes ārsta apliecinājumam.

11.2.    Organizatori traumu gadījumā nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.

 

12.  Disciplinārās sankcijas

12.1.    Dalībniekiem nav atļauts piedalīties sacensībās alkohola reibuma stāvoklī un psihotropo vielu ietekmē.

 

13.  Citi

13.1.    Visus jautājumus, kas nav paredzēti šajā Nolikumā, dalībnieki un organizatori risina, savstarpēji vienojoties. Visus radušos konfliktus izskata un galējo lēmumu pieņem galvenais tiesnesis.

PIETEIKUMS

Komandas nosaukums

Pieteikuma forma jāaizpilda drukātiem burtiem vai datorā

 

Kategorija

 

 

vīrieši                          

vīrieši (veterāni)          

dāmas                          

 

 

Nr. p.k .

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas dati

Paraksts

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Komandas pārstāvis:   ________________________________ /vārds, uzvārds/

Kontakttelefona nr.__________________________________

 

 

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums