.

Dzelzavas pagasta čempionāts volejbolā

iesūtīts: 2022.05.06 11:21

Nolikums

1.     Mērķis un uzdevumi

1.1. Popularizēt volejbolu Madonas novadā.

1.2. Iesaistīt sabiedrību sportiskās aktivitātēs.

1.3. Noskaidrot  Dzelzavas pagasta čempionāta volejbolā uzvarētājus un godalgoto vietu ieguvējus.

2.     Vieta un laiks

2.1. Dzelzavas pagasta čempionāts volejbolā notiks Dzelzavas speciālās pamatskolas sporta zālē.

2.2. Sacensību sākums 2022. gada 14. maijā, plkst. 10.00, komandu reģistrācija no plkst.  09.30.

3.     Organizatori

3.1. Sacensības organizē Dzelzavas pagasta pārvalde.

3.2. Atbildīgie: Sacensību organizatore, galvenā tiesnese Aiva Sudraba (mob. 26601691).

4.     Tiesneši

4.1. Spēles tiesā sacensību organizatoru nozīmēti tiesneši, strīdu gadījumā tiek pieaicināts sacensību galvenais tiesnesis.

5.     Dalībnieki un dalības maksa

5.1. Turnīrā var piedalīties ikviens interesents. Komanda sastāv no 6 spēlētājiem (no kuriem vismaz 1 sieviete).

5.2. Laukumā spēlē 6 spēlētāji (obligāti viena sieviete laukumā).

5.3. Komandu spēļu grafiks tiek veidots pēc izlozes principa.

5.4. Dalības maksa ir 10 EUR no komandas, kura ir jāsamaksā sacensību dienā reģistrācijas laikā.

5.5. Dalībnieki, piesakoties sacensībām, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli un neiebilst savu personas datu (vārds, uzvārds) izmantošanu rezultātu apkopošanā un fotogrāfiju publicēšanu sociālajos tīklos.

5.6. Papildus izdevumus, kas saistīti ar spēlētāju dalību sacensībās (transports, ēdināšana, izvietošana) dalībnieki apmaksā paši.

6.     Pieteikšanās

6.1. Komandām jāpiesakās līdz 12.05.2022. plkst. 17.00, rakstot pieteikumu brīvā formā uz e-pastu aiva.sudraba@madona.lv vai 26601691, norādot komandas nosaukumu.

7.     Sacensību kārtība

7.1. Spēles notiks pēc starptautiskajiem FIVB noteikumiem.

7.2. Tiesības uzsākt spēli tiek komandai, kuru nosaka izlozes rezultāti.

7.3. Izspēles kārtība tiks noteikta pēc pieteikumu saņemšanas beigām.

7.4. Komandas tiks sadalītas divās apakšgrupās.

7.5. Spēles notiks vienā laukumā.

7.6. Spēles notiks līdz divu setu uzvarai, katrs sets līdz 21 punktam (ar 2 punktu pārsvaru).

7.7. Nepieciešamības gadījumā tiek spēlēts trešais sets līdz 15 punktiem (ar 2 punktu pārsvaru).

7.8. Apakšgrupās komandas par uzvaru saņem 2 punktus, par zaudējumu 0 punktu, par neierašanos uz spēli 0 punktus.

7.9. Ja apakšgrupu turnīra noslēgumā divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, tad vispirms tiek vērtēti savstarpējo spēļu rezultāti. Ja uzvaru un zaudējumu skaits ir vienāds, tad tiek ņemta vērā gūto un zaudēto punktu attiecība šo komandu savstarpējās spēlēs. Ja sakrīt arī šis punkts, tad augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir vairāk izcīnīto mazo punktu.

8.     Medicīna

8.1.Par dalībnieku veselības stāvokli atbild pats spēlētājs, apliecinot to ar savu parakstu pieteikuma lapā. Veselības traucējumu gadījumā ziņot sacensību organizatoram.

8.2. Organizatori traumu gadījumā nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.

9.     Apbalvošana

9.1. Sacensībās tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji ar medaļām un kausiem.

10.  Organizatoriskie jautājumi

10.1.       Sacensību organizatori patur tiesības vajadzības gadījumā veikt izmaiņas nolikumā, sacensību norisē, laikā, vietā un telpā.

10.2.       Sacensību nolikums ir jāpārzina ikvienam sacensību dalībniekam un tā nezināšana neatbrīvo no nolikumā atrunāto noteikumu ievērošanas un izpildes.

10.3.       Visus jautājumus, kas nav paredzēti šajā Nolikumā, komandu pārstāvji, tiesneši un organizatori risina savstarpēji vienojoties. Visus radušos konfliktus uzskata un galējo lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis.

 

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums