.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktie iepirkumi

Publicēts:19.03.2020
Finansējuma saņēmēja nosaukums:SIA „Madonas Siltums” , reģ. Nr. 45403004471, Cesvaines iela 24a, Madona, Madonas nov., LV-4801.
Kontaktinformācija:Valdes loceklis Ivars Grandāns e-pasts: ivars.grandans@madona.lv tālr.26564598.
Projekta nosaukums, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra:Būvdarbi tiks veikti, pamatojoties uz 2018. gada 3.aprīlī noslēgto līgumu līgumu Nr. 4.3.1.0/17/A/071 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk CFLA) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros par projekta “Esošās katlu mājas Madonā efektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.
Iepirkuma procedūras nosaukums:“Esošās katlu mājas Madonā efektivitātes paaugstināšana”, identifikācijas numurs MS 2020/1 KF.
Līguma veids:Būvdarbi
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:Projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi un demontāžas darbi, siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas piegāde un uzstādīšana ar siltuma nom. jaudu 6 MW šķeldas katlu mājas Cesvaines ielā 24, Madonā, Madonas novadā, atjaunošanai, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Latvijas būvnormatīviem un standartiem.
Informācija par Nolikuma pieejamību:visi iepirkuma procedūras dokumenti elektroniski būs pieejami šeit. Papīra formātā ar iepirkuma nolikumu ir iespēja iepazīties arī uz vietas, iepriekš sazinoties pa telefonu +371 26564598.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:05.05.2020 10:50
Publicēti grozījumi:Uzmanību pretendentiem! Iepirkuma procedūras dokumentos, tiks veikti grozījumi un termiņš tiks pagarināts.
Lēmuma pieņemšanas datums:21.05.2020.
Pretendenta nosaukums, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu:SIA “P.M.G.”, reģ. Nr. 50003699021, Lielirbes iela 27, Rīga, LV-1046.
Pretendenta piedāvātā līgumcena / euro:1129525,07
Iepirkuma stadija:Pabeigts
Dokumentācija:
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums