.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktie iepirkumi

Publicēts:28.02.2019
Finansējuma saņēmēja nosaukums:SIA „Madonas Siltums” , reģ. Nr. 45403004471, Cesvaines iela 24a, Madona, Madonas nov., LV-4801
Kontaktinformācija:Valdes loceklis Uldis Lielvalodis, e-pasts: uldis@madona.lv, tālr. 26362757 un siltumenerģētikas inženieris Ivars Grandāns e-pasts: firmam@inbox.lv, tālr.26564598.
Projekta nosaukums, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra:Būvuzraudzības pakalpojumi tiks veikti, pamatojoties uz 2018. gada 3.aprīlī noslēgtajiem līgumiem Nr. 4.3.1.0/17/A/067, 4.3.1.0/17/A/069, 4.3.1.0/17/A/072 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk CFLA) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros par projektu ”Esošās katlu mājas Madonas novada Barkavā efektivitātes paaugstināšana”, ”Esošās katlu mājas Madonas novada Kusā efektivitātes paaugstināšana”, ”Esošās katlu mājas Madonas novada Ozolos efektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.
Iepirkuma procedūras nosaukums:Būvuzraudzība katlu māju Madonas novada Barkavā, Kusā, Ozolos atjaunošanā”, identifikācijas numurs MS 2019/5 KF
Līguma veids:Pakalpojumi
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:būvuzraudzības pakalpojumi objektos ”Esošās katlu mājas Madonas novada Barkavā efektivitātes paaugstināšana”, ”Esošās katlu mājas Madonas novada Kusā efektivitātes paaugstināšana”, ”Esošās katlu mājas Madonas novada Ozolos efektivitātes paaugstināšana”.
Informācija par Nolikuma pieejamību:visi iepirkuma procedūras dokumenti elektroniski būs pieejami šeit. Papīra formātā ar iepirkuma procedūras nolikumu ir iespēja iepazīties arī uz vietas no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00, pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00, SIA “Madonas Siltums”, Cesvaines ielā 24a, Madonā, siltumenerģētikas inženiera kabinetā, iepriekš sazinoties pa telefonu +371 26564598
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:21.03.2019 13:50
Iepirkuma stadija:Pabeigts
Dokumentācija:
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums