Metmanas delegācija Madonā

No 2007. gada 5. līdz 12. augustam Madonā un rajona pašvaldībās viesojās ciemiņi no Vācijas pilsētas Metmanas. Grupu vadīja Peters Langbēns, kurš ir iniciators sadarbībai, kas izvērsusies starp Madonu un Metmanu jau vairāku gadu garumā. Delegācijas sastāvā bija 17 metmanieši, kas piedalās humānās palīdzības sūtījumu organizēšanā.
 

     6. augustā viesus Madonas mūzikas skolas Zvaigžņu zālē uzņēma domes amatpersonas. Šī diena bija veltīta Madonas pilsētas un tajā atrodošos iestāžu un uzņēmumu apskatei īpašu uzmanību pievēršot vietām, kurās izvietoti palīdzības sūtījumi no Metmanas. Viesi apmeklēja izglītības iestādes - „Saulīti” un Madonas valsts ģimnāziju, rajona padomes objektus – slimnīcu, bibliotēku un muzeju. Dienas noslēgumā ciemojās pie keramiķa Jāņa Seiksta.
     7., 8. un 9. augustā delegācija apmeklēja Sarkaņu, Cesvaines, Dzelzavas, Varakļānu, Lubānas un Ērgļu pašvaldības – vietas, ko ir sasnieguši humānās palīdzības sūtījumi. 9. augustā plkst. 18.00 Madonas katoļu baznīcā notika pateicības mise, veltīta cilvēkiem, kas sevi ziedo labdarībai. 
     Svarīgi ir pateikt paldies par labu darbu, tāpēc Madonas pilsēta ir gandarīta, ka šī ir reize, kad var pateikties visu vārdā, kas saņēmuši atbalstu no Metmanas, uzņemot ļaudis, kas devuši savu personīgo ieguldījumu palīdzības organizēšanā un organizējot viņu viesošanos Latvijā. 

Attēlos:
     Delegācija viesojās Madonas mūzikas skolā, kur cita starpā direktoram Arta Kumsāra vadībā palīdzēja pārvietot klavieres, kā arī noklausījās nelielu muzikālu priekšnesumu. Slimnīcā viesus uzņēma tās vadītājs Bruno Kokars; ciemiņi ar lielu interesi sekoja Imeldas Saulītes informācijai par aktualitātēm ES informācijas centrā un brīvi jutās bērnu literatūras nodaļā. Muzeja direktores Līvijas Zepas vadībā metmanieši aplūkoja izstādi un muzeja krājumu. Savukārt Daiga Ābola viesiem izrādīja bērnudārza „Saulīte” grupiņas, bet, apmeklējot valsts ģimnāziju, klātesošajiem bija iespēja piedalīties improvizētā skolotājas Ilgas Gailumas stundā , izmantojot interaktīvo tāfeli. Dienas noslēgumā delegācija apmeklēja keramiķa Jāņa Seiksta darbnīcu. Paldies visiem, kas piedalījās Metmanas draugu uzņemšanā!

Pateicības diena labdarībai

9. augustā notika vācu delegācijas kulminācijas pasākumi. 
     Proti, viesi devās uz Madonas katoļu baznīcu, kur viņus sagaidīja priesteris Rihards Rasnacis, Madonas iedzīvotāji, pašvaldības darbinieki, lai kopā piedalītos pateicības misē visiem, kas nodarbojas ar labdarību, un, kā uzsvēra priesteris, dodot citiem gūst sirds piepildījumu arī sev. Lai piedalītos tautiešu godināšanas pasākumos, uz Madonu bija ieradies arī Metmanas pilsētas galva Bodo Novodvorskis, kurš kopā ar Madonas pilsētas domes un rajona padomes priekšsēdētāju Andreju Ceļapīteru mises laikā nolasīja fragmentus no svētajiem rakstiem, bet dievkalpojuma noslēgumā Metmanas mērs sirsnīgi uzrunāja visus klātesošos. Pateicības mise izvērtās par patiesi aizkustinošu brīdi gan devējiem, gan saņēmējiem.

     Dienas nobeigumā viesi devās uz „Ezerniekiem”, kur notika īpašs godināšanas pasākums, pasniedzot Madonas pašvaldības Atzinības un Pateicības rakstus. Ar domes augstāko goda apbalvojumu – Atzinības rakstu – tika apbalvots Metmanas labdarības kustības iniciators Peters Langbēns, bet pārējie dalībnieki saņēma Pateicības rakstus, ko viesiem pasniedza Andrejs Ceļapīters. Savukārt arī Metmanas mērs Bodo Novodvorskis pasniedza Metmanas pašvaldības medaļas Petera Langbēna domubiedriem. Kā pateicību par labi pavadītām dienām Latvijā, ciemiņi no Vācijas bija sagatavojuši īpašu muzikālu priekšnesumu ar pašsacerētu tekstu latviešu tautas dziesmai „Bēdu manu lielu bēdu”, kurā tika izteikts prieks un pateicība par viesmīlību un Madonas skaistumu. Vakara viesu pulku kuplināja madonieši un rajona iedzīvotāji, kas ir piedalījušies labdarības sūtījumu organizēšanā, pašvaldības darbinieki, Metmanas draugi.   
     Pēc Madonas un rajona apmeklējuma ciemiņi devās uz Rundāles pili, bet sestdienu pavadīja galvaspilsētā.

     Savukārt Bodo Novodvorskis, kurš Madonu apmeklē jau trešo reizi, apmeklēja a/s „Madonas ūdens”, kur, Guntara Dambenieka pavadīts, iepazinās ar uzņēmumu, kā arī ar tuvākajiem plāniem, īstenojot vērienīgo projektu par ūdens un kanalizācijas trašu izbūvi; domes Attīstības nodaļas vadītājs Nauris Volkovs kolēģus – A. Ceļapīteru un B. Novodorski – iepazīstināja ar celtniecības gaitu topošajā sporta hallē, bet, piedaloties arī SIA „Vidzeme 90” vadītājam Vladimiram Antošukam, mēriem tika rādīta arī rekonstrukcijas gaita kultūras namā.


     Aizvadītās vizītes ir veiksmīgs pierādījums tam, ka, pirmkārt, Eiropas vienotība nav tikai formāla ideja, bet gan reāli pastāvoša saikne starp tautām, kas dzīvo vienā kontinentā. Otrkārt, Madona ar gandarījumu varēja parādīt, ka saņemtā palīdzība vairāku gadu garumā ir radusi auglīgu augsni – pilsēta iet uz priekšu un attīstās, un ir pienācis brīdis, kad var pateikties saviem labvēļiem un draugiem.

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums