Pie sadarbības partneriem Kulēnas pašvaldībā Francijā


2011. gada maijā Kulēnas pašvaldībā Francijā tika atklāts Madonas parks un parakstīts sadarbības līgums. Sadarbībā ietverta pieredzes apmaiņa, projektu veidošana starp kultūras, izglītības, jaunatnes, sociālā darba un dažādu interešu grupām.

2013.gada septembrī Madonas, Ērgļu, Lubānas, Cesvaines un Varakļānu novadu pašvaldību delegācija pēc Kulēnas pašvaldības ielūguma devās pieredzes apmaiņas un sadarbības partneru projektos kontaktu dibināšanas vizītē. Kā pateicības un cieņas apliecinājumu, katra pašvaldība no Latvijas aizveda Madonas parkam pa vienam košumkrūma stādam, bet pašvaldības administrācijai tika dāvināts Madonas mākslinieka J.Seiksta akvarelis. Vizītes laikā notika iepazīšanās ar pašvaldības iestāžu darbību un asociācijām, kurām no pašvaldības puses deleģētas funkcijas, kuras vērstas uz iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu – brīvais laiks, sports, kultūra.

Kulēnas kultūras nams atklājās kā multifunkcionāla ēka, kurā tiek piedāvātas telpas skolēniem, biedrībām, iedzīvotāju interešu grupām dažādu pasākumu organizēšanai. Liels akcents tiek likts arī uz jaunāko mērķauditoriju, piemēram, tiek organizētas teātra izrādes bērniem sākot no 6 mēnešu vecuma. Šajā kultūras namā notiek arī labdarības koncerts, kura laikā tiek vākti ziedojumi Cesvaines novada bērnu ciematam „Graši”.

Sociālajā sfērā vērtīgu pieredzi guvām, apmeklējot dienas centru un tam blakus esošo veikalu maznodrošinātajiem pašvaldības iedzīvotājiem. Dienas centrā tiek apgūtas dzīvei noderīgas prasmes – budžeta plānošana, mazu bērnu aprūpe un drošības pasākumu ievērošana mājās u.c., ēst gatavošanas prasmes, kā arī citas prasmes, kas veicina cilvēkam pašam par sevi parūpēties, meklēt darba iespējas. Blakus esošais veikals piedāvā krīzes situācijā nonākušiem iedzīvotājiem iegādāties pārtikas, saimniecības un higiēnas preces par 5 reizes zemāku cenu, nekā citos veikalos. Šo starpību sedz pašvaldība. Veikals ir pašvaldības iniciatīva, jo ne visur Francijā šādas iespējas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem tiek piedāvātas. Veikalā var iepirkties ar pašvaldības izsniegtu izziņu, kā arī, paralēli tam, maznodrošinātais plāno budžetu un salīdzina, cik izmaksātu prece pēc pilnas cenas.

Brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un pieaugušajiem, pašvaldība ir deleģējusi veikt vienai biedrībai, kas saņem telpas no pašvaldības un daļēju finansējumu, bet telpu uzturēšanu, profesionālu vadītāju apmaksu un materiālu iegādi veic pati biedrība. Atsevišķā ēkā notiek maksas nodarbības bērniem un pieaugušajiem dažādās rokdarbu tehnikās (porcelāna un zīda apgleznošana, šūšana, fotogrāfiju rāmīšu gatavošana, mēbeļu restaurācija, kolāžu veidošana, zīmēšana, keramika, floristika), vingrošanas un mūsdienu deju nodarbības. Visās ēkās, kuras apmeklējām ir padomāts par apmeklētāju atpūtu, to nodrošina atsevišķa telpa ar virtuves iekārtu un galdiņiem.

Kulēnas jauniešu centrs ir pašvaldības iestāde, kuras darbība līdzīga Madonas novada jauniešu centriem. Tajā strādā jaunatnes lietu speciālists, notiek pulciņi, pēc jauniešu vēlmēm un interesēm, iespējas izmantot datorus, sagatavoties mācībām, ir virtuves stūrītis, galda spēles, tiek realizēti projekti. Centra mērķis - lai jaunieši būtu kopā, lai saprastos arī tad, ja viņiem ir dažādas intereses. Jaunieši ir kopā ne tikai ar saviem vienaudžiem, bet arī ar pieaugušajiem, lai saprastu to, ka nebūs mūžam jauni, un, lai viņi integrētos sabiedrībā. Jauniešu centrs ir papildinājums tam darbam, kas tiek veikts skolā, un tas ir darbs, lai iemācītos dzīvei noderīgās sociālās prasmes, būt pieaugušais. Pulciņi sāk darboties ar oktobri, vasarā tiek noskaidrotas jauniešu vēlmes. Ikdienā centru apmeklē 45 – 50 jaunieši, reģistrējas gan pulciņos, gan vienkārši ikdienā pavadot brīvo laiku. Pulciņu nodarbības notiek 1 reizi nedēļā, to grupās iesaistīti ne vairāk kā 8-10 jaunieši, lai saglabātu individuālu attieksmi, kas īpaši svarīgi ir šajā vecumā, lai nezaudētu darba kvalitāti. Jauniešu centra vadītāja uzsver, ka nav svarīgi skaitļi, bet svarīga ir kvalitāte. Jaunieši iesaistīti moderno deju, video, mūzikas u.c. pulciņos. Vasarā notiek brīvā laika nodarbības. Kā tradīciju vēlas izveidot pasākumu „Jauniešu svētki”. Centrā darbojas jaunieši līdz 18 gadu vecumam, bet ir atvērts arī vecākiem jauniešiem. Viņi izmanto telpas, lai paši veidotu savas interešu grupas, piemēram, hip hop deju grupas, mūzikas grupas. Jautājot par sadarbību ar citām valstīm un pieredzi programmā „Jaunatne darbībā”, jauniešu centra vadītāja apliecināja, ka šobrīd nav iesaistījušies starptautiskos projektus, bet ņemot vēŗā Madonas un Lubānas pieredzi, viņi ir gatavi būt sadarbības partneri šādos projektos.

Arī sporta jomu Kulēnas pašvaldībā vada biedrība, kura tālāk sadala finansējumu 16 sporta klubiem, kas darbojas pašvaldībā. Nodarbības tik organizētas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Apskatījām arī plašo sporta bāzi – stadionu, kurā nodarbojas tikai ar vieglatlētikas sporta veidiem, ir savs stadions futbolam ar blakus esošo infrastruktūru, kas nepieciešama sportistiem, skatītājiem. Vieglatlētikas stadionā tiek organizēts starptautiska mēroga ikgadējais gaisa pūķu festivāls – sacensības. Kulēna ir slavena ar apļveida trasi skrituļošanas sacensībām, šeit tiek organizēti arī pasaules mēroga čempionāta posmi. Kopumā pašvaldībā ir daudz rotaļu, aktīvās atpūtas un sporta laukumu.

Viena diena tika veltīta Kulēnas jaunās skolas apskatei un izglītības darba iepazīšanai. Skola ir veidota ievērojot videi draudzīgus principus – atbilstoši materiāli, pietiekoši daudz gaismas, klusuma un gaisa, kā arī mācību process veidots domājot par bērnu individuālajām vajadzībām. Skolā ir arī pirmsskolas izglītības iestāde, tāpēc ikdienā šeit ir bērni no viena līdz divpadsamit gadu vecumam.

Vizītes laikā iepazinām arī Le Mans vecpilsētu, amatniecības muzeju Tūras pilsētā. Kopā ar ģimeni, kurā viesojāmies, apmeklējām Normandijas piekrasti pie Lamanša jūras šauruma, kur 1944.gada 6.jūnijā sākās visu laiku lielākā jūras un gaisa desanta operācija cilvēces vēsturē – sabiedroto spēku izsēšanās Francijas ziemeļrietumu piekrastē Normandijā (iebrukums tiek apzīmēts arī kā „operācijas Overlord” un „D-Diena”). Atklājās lieliska pieredze kā atspoguļot  vēstures faktus – gan emocionālā sfērā, gan ar bagātīgajiem uzskates materiāliem un tehnoloģijām.

Kulēna atstāj ļoti viesmīlīgu, sadarbībai atvērtu pašvaldību, kas līdz ar to veido pozitīvu priekšstatu par Franciju tās kultūru un iedzīvotājiem.

2013.gada septembrī

Gunita Kļaviņa

Madonas Bērnu un jauniešu centra direktore

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums