Karjeras izglītības pasākumi Kalsnavas pamatskolā projekta ‘’Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs: nodrošinot karjeras vadības prasmju apguvi skolās, ceļot izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm, motivējot profesijas un nodarbinātības izvēli atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām. Reāli Madonas pašvaldībā projekts sāka darbu 2017.gada martā.

Pirmie soļi projekta darbībā bija neziņas pilni: uzreiz bija pasākumu gūzma, pasākumu dokumentācija, pasākumu organizēšana, komunikācija ar skolas vadību, skolēniem, pašvaldību. Gāja jau visādi. Pamazām viss nostājās savās vietās, ar katru pasākumu krājās pieredze, kā labāk plānot, organizēt, iesaistīt, motivēt. Kalsnavas skolas un pagasta vadība ir atbalstošas, klašu audzinātāji ieinteresēti, bērni priecīgi par iespēju klātienē apmeklēt darba vietas, iepazīstot profesijas un dažādas nodarbes. Madonas karjeras izglītības pedagogu grupa (sākumā Sarmītes Jansones, pēc tam Vivitas Vecozolas vadībā) ir saliedēta, atsaucīga, darbīga.

Atskatoties uz paveikto, droši var teikt, ka projekta darbības laikā bijuši vērtīgi, izzinoši pasākumi, mācību iestāžu apmeklējumi, Atvērto durvju dienās, ekskursijas, tikšanās, profesiju darbnīcas, grupu nodarbības. Tas ir palīdzējis skolēniem pilnveidot sevi: izprast sevi un novērtēt savas stiprās un vājās puses, izveidot elastīgu skatījumu uz dzīvi un reālistiskas gaidas attiecībā uz savu karjeru, attīstīt prasmes un attieksmes, kas palīdzēs veidot karjeru, piemēram, pašapziņu, pašpaļāvību, prasmi prezentēt savu veikumu, mērķu izvirzīšanu un darbības plānošanu mācību un personīgajā dzīvē. Skolēni ir mācījušies analizēt savu personīgo pieredzi, intereses, dotumus, iemaņas un spējas, vērtības, mērķus, personīgās īpašības, sasniegumus.

Iesaistot skolēnus pasākumos, viens no svarīgajiem nosacījumiem bija vecumgrupu interešu un vajadzību ievērošana. Ar 1.- 4. klašu skolēniem līdz 2019./2020.mācību gadam apmeklējām lauku saimniecības. Bērzaunes pagasta z/s “Aizupes” skolēni iepazinās ar laukstrādnieka un maizes cepēja darbu, vēroja maizes cepšanas procesu. Kalsnavas pagasta z/s “Gribēni” skolēni uzzināja, kā rit darbs putnkopības saimniecībā, kāda ir sadarbība ar citām valstīm, kuras svešvalodas labi jāzin, lai kontaktētos ar sadarbības partneriem un klientiem. Turpat kaimiņos apmeklējām vetārstes L. Butānes piemājas saimniecību, kur tiek audzētas kazas. Skolēni vēroja, klausījās, uzzināja, kādai jābūt izglītībai, kas jāapgūst, lai darba rezultāts būtu veiksmīgs.

Bija tikšanās ar žurnāla “Medības. Makšķerēšana. Daba.” darbinieku V. Aleksandrovu, kurš skolēniem saprotamā valodā stāstīja par savu darba pieredzi, mācību iestādēm, kur apgūst preses darbinieku profesijas, cik šīs profesijas aktuālas mūsdienās. Skolēni darbojās praktiski, atklājot fotografēšanas mākslas ‘’stiķus”. Neaizmirstamas paliks viesošanās pie Liezēres bitenieka S. Akmana. Skolēniem bija iespēja izvērtēt, kādas rakstura īpašības vajadzīgas, lai strādātu pie bitēm. Skolēni uzzināja, kur var apgūt šo profesiju. Bija iespēja darboties praktiski: atpazīt dažādu augu ziedus, salikt kopā rāmīšus, kurināt dūmekli. Grupu nodarbībā ar Ingu Biti skolēni izzināja savas intereses, spējas, talantus un attīstīja izpratni par to, kas es esmu, kādas ir manas raksturīgākās īpašības, kāda ir mana dzīves misija.

Plašāks pasākumu un nodarbību spektrs bija 5.-9.klašu grupā: dažādu darba vietu apmeklējumi, meistardarbnīcas, Atvērto durvju dienu apmeklējumi mācību iestādēs, tikšanās ar dažādu jomu pārstāvjiem, grupu nodarbības populāru lektoru vadībā, centralizētie karjeras attīstības atbalsta pasākumi Madonā. Apmeklējām lidostu ‘’Rīga’’, Lāču maizes ceptuvi, Rēzeknes “Latgales Druku”, Austrumlatvijas koncertzāli GORS, Rēzeknes Robežapsardzes koledžu, Preiļos tirdzniecības uzņēmumu SIA Picu Bode un podnieka R.Andersona meistardarbnīcu, Burtnieku zirgaudzētavu, Valmieras drāmas teātri, Beverīnas novadā piemājas saimniecību “Vīnkalni”, Jaunkalsnavā šūšanas pakalpojumu darbnīcu pie I.Blūmas. Bija tikšanās ar ēdināšanas uzņēmuma Ģimenes sēta pārstāvi V.Solovjevu, kura iepazīstināja ar pavāra darba specifiku un novadīja meistardarbnīcu- galda klāšanas kultūra. Siguldā Mazās Brīnumzemes centrā skolēni iepazina inženierzinātņu jomas profesijas (programmētājs, elektroniķis, būvinženieris). Plašs un aizraujošs pasākums Kalsnavas pamatskolā bija ‘’Nepareizais vai pareizais ceļš uz karjeru”, kurā piedalījās  projektā iesaistīto skolu komandas. Atraktīvi izzinošā veidā skolēni iepazinās ar kineloga, neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķes un jauniešu centra speciālista profesijām.

Atvērto durvju dienās apmeklējām nodarbības Aizkraukles PV, Ogres tehnikumā, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas filiālē Barkavā. Vērtīga bija tikšanās ar Mārtiņu Geidu (specializācija karjeras konsultēšanā). Praktiski darbojoties, 7.-9.klašu skolēni izvērtēja savas spējas, prasmes un izvēles. Tiekoties ar Anitu Dzelzkalēju-  Jauniešu akadēmijas “Pacelt pasauli” lektori, 7.-9.klašu skolēni mācījās plānot un strukturēt savus nākotnes nodomus, lai mērķtiecīgi ietu uz iecerēto nākotnes profesiju. Veiksmīgi bija kopīgie pasākumi Madonā: “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”, “Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās”, “Profesiju rēbuss”.

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pozitīvais devums liels. Tas ir labs atspēriens mūsdienīgai pieejai karjeras izglītībā, īstenojot tās mērķus mācību priekšmetu stundās, klases stundās, individuālās nodarbībās, dažādos ārpusstundu pasākumos.


Informāciju sagatavoja: Astrīda Eiduka

Pedagogs karjeras konsultants Kalsnavas pamatskolā 

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums