Vecāku loma karjeras izvēlē.

Jau astoto gadu oktobra beigās Valsts izglītības attīstības aģentūra visā valstī organizēja Karjeras nedēļu. Šī gada sauklis – „Klau, sadzirdi savas iespējas”. Īpaša loma Karjeras nedēļas ietvaros tika atvēlēta vecākiem kā jauniešu karjeras izvēles palīgiem. Kāda ir ģimenes loma, paaudžu atšķirības un grūtības karjeras izvēles procesā, ar kurām saskaras jaunieši -  vieni no būtiskākajiem jautājumiem, uz kuriem dažādos fokusos tika meklētas atbildes.

Nenoliedzami visos laikos vecāki ir vēlējušies, lai viņu bērni dzīvē sasniegtu pēc iespējas vairāk – lai dzīvē tie gūtu panākumus, lai būtu prestižs un labi apmaksāts darbs, lai nekas tiem netrūktu ne materiālajā, ne garīgajā jomā. Jā, taču kas ir jādara, lai to visu sasniegtu? Kā vecāki var savam bērnam sniegt karjeras atbalstu, nekaitējot tiem ar saviem padomiem? Kā gūt pārliecību, ka bērna izvēle ir pareiza? Vecāku milzīgās gaidas uzliek papildus atbildību uz jauniešu pleciem. Izmaiņas darba tirgū, bezdarbs, pastāvīgi pieaugošā informācija par profesijām un izglītības ieguves ceļiem var izraisīt apjukumu, nenoteiktību. Vislielākā neziņa, šaubas ir pamatskolas 9.klašu un vidusskolas 12.klašu beidzējiem, kam jāizvēlas nākamais izglītības apguves posms, kas noteiks viņu turpmāko karjeru. Ir jāsaprot, ka jaunietis un vecāks šajā situācijā nav vieni, viņiem allaž blakus ir atbalsta komanda – profesionāļi -  pedagogs karjeras konsultants, skolotājs, uzņēmējs, psihologs, iedvesmotājs utt., ja vien ir nepieciešama palīdzība. Īpaši šobrīd ir aktuāls piedāvājums 7.-12.klašu skolēniem – individuālā karjeras konsultēšana, ko Karjeras projektā iesaistītajām skolām nodrošina pedagogs karjeras konsultants (par iespējām saņemt šo pakalpojumu interesēties pie savu skolu pedagogiem karjeras konsultantiem).

Iepriekšminētā kontekstā viena no centrālām un nozīmīgākām  Karjeras nedēļas aktivitātēm bija diskusija vecākiem „Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?”. Tās ietvaros moderatora Edija Boša vadībā tikās sociālais un organizāciju psihologs, personāla izpētes un testēšanas firmas „CreaTest” vadītājs Reinis Lazda, ārsts psihoterapeits un personālatlases vadītājs Andris Jansons, karjeras konsultante Ilze Rūtenberga, kā arī TV un radio personība un divu meitu mamma Baiba Sipeniece – Gavare. Diskusijā atklājās un apstiprinājās jau ikdienā pieredzētais, ka vecāka atbalsts bērna personības izpētē jau nepieciešams pirmsskolas vecumā. “Kas es būšu, kad izaugšu liels?”  - jau bērnudārzā bērni mēdz uzdot šo jautājumu, un tas paliek aktuāls visu turpmāko skolas laiku. Izvēlēties profesiju, turpmāko izglītības iestādi ir viens no svarīgākajiem dzīves lēmumiem, kuru pieņemt nav nemaz tik viegli. Uzsākot skolas gaitas, bērni apgūst prasmi mācīties, tādējādi iegūstot savai turpmākajai karjerai nozīmīgas prasmes: iegūt informāciju un izmantot savas zināšanas, veikt mērķtiecīgus uzdevumus, attīstīt noturīgu uzmanību un stabilu uzcītību. Arī sevis iepazīšana veicina veiksmīgu karjeru. Jau sākumskolā ievērojami pieaug bērna zināšanas par sevi. Bērni mācās salīdzināt sevi ar citiem un spēj novērtēt savas pozitīvās īpašības un trūkumus.  Vai tiešām par savu turpmāko karjeru jāsāk domāt jau sākumskolā? Jā! Iepazīstot sevi un profesijas, kurās strādā mammas, tēti, vecvecāki, citi radinieki. Ir tik daudz profesiju, kuras jāiepazīst tuvāk – jāuzzina, kādi ir šo profesiju pārstāvju galvenie darba pienākumi, kāda ir to darba vide un instrumenti, kādas ir šo profesiju priekšrocības un trūkumi. Ne tikai šajā diskusijā, bet arī, organizējot Karjeras projekta ietvaros dažādus karjeras attīstības atbalsta pasākumus kopā ar vecākiem, secinām, ka vecāki sākumskolas un pamatskolas vecumposmā  savam bērnam ir atbalsts ar savu klātbūtni, iedrošināšanu. Ir daži ieteikumi vecāku dalībai bērna karjeras plānošanas procesā sākumskolā – palīdziet bērnam būt profesionāli veiksmīgam – uzticētajiem uzdevumiem jāatbilst bērna spējām, tie nedrīkst būt pārāk sarežģīti; sargājiet bērnu no pārāk augsta prasīguma pret sevi un citiem; audziniet bērnu darbībā; palīdziet bērnam tikai tad, kad viņš to lūdz; ļaujiet attīstīties centīgai personībai. Savukārt, ja ģimenē ir pusaudzis, tad vecākiem jāatceras, ka pusaudžiem vajag pietiekami daudz laika sev un savām interesēm; ar bērnu jāveido savstarpējas uzticības un uzmundrinājuma attiecības; jāatzīst aktivitātes, kurās pusaudzis uzrāda labus rezultātus; jāatbalsta pusaudža izvēles un mērķi; jāiedrošina spert nākamie soļi. Diskusijas ietvaros izskanēja, ka motivējoši vecāki pamana un priecājas par bērna veiksmēm; liek akcentu uz to, lai jaunietis maksimāli iegulda savu stipro pušu īstenošanā; palīdz saprast, ka radoša pieeja ir viena no vislielākajām veiksmes formulām karjeras attīstībā jebkurā darba jomā; ir līdzās un atbalsta pat kļūdās un neveiksmēs; palīdz atklāt labās rakstura iezīmes un uzvedību, uzsverot to nozīmību karjeras attīstībā.

Paši interesantākie diskusijas „ Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?”gaitā bija  uzaicināto viesu komentāri par animācijām  - „Dēls vēlas iegūt profesiju”,  „Jaunieša saruna ar vecākiem” , „Vecāki virza meitu medicīnā” .  Šajās animācijās vecāku gaidas nesaskan ar jauniešu izvēlēm. No tā secinām, ka ne vienmēr jaunieši vēlas ieklausīties vecākos, viņu vēlmēs. Dažkārt tās ir pašu vecāku nerealizētās ieceres, dažkārt iemesls ir cits. Skaidrs, ka ģimenē jaunieti pazīst visilgāk un vislabāk. Tuvākie cilvēki zina ne tikai to, kā jaunieti uzmundrināt un motivēt, bet arī to, kas viņu bremzē un attur sasniegt savus mērķus. Ģimene ir tā, kas palīdz jaunietim saprast, vai viņa vispārējais veselības stāvoklis atbilst plānotajām profesionālajām nodarbēm un vai ģimenes finansiālā situācija ļaus doties iecerētajā izglītības virzienā. Vecāku loma ir milzīga jaunieša karjeras izvēlē. Noteikti jaunietim vecāki jāuzklausa, bet karjeras lēmumu jāpieņem pašam! Ne velti Karjeras nedēļas reklāmās ir teksts – “Klau! Sadzirdi un liec aiz auss!” Šobrīd ar Karjeras nedēļas piedāvātajiem materiāliem vecākiem var iepazīties Valsts izglītības aģentūras mājas lapā - https://viaa.gov.lv.

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.


Informāciju sagatavoja: Jolanta Pabērza

pedagogs karjeras konsultants

      

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums