Karjeras izglītības izaicinājumi Praulienas pamatskolā un Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā

Karjeras izglītība paredz sistematizētu zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas palīdz izprast skolēna personības piemērotību noteiktai profesionālās darbības jomai un konkrētai profesijai. Pedagoga karjeras konsultanta pieredze rāda, ka efektīva karjeras izglītība, ir tad, ja skolēni jēgpilni izmanto piedāvāto materiālu, ar atbildības sajūtu plāno un pilnveido savu mācīšanās procesu, iesaistās komunikācijā, kritiski izvērtē, radoši darbojas, tādejādi attīstot visas nepieciešamās prasmes. Tāpēc būtiski ir izvērtēt visas iespējas un izaicinājums, ko sniedz šī brīža situācija izglītības platformā, radot jaunas perspektīva karjeras vadības prasmju apguvē. Līdz ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ieviešanu, radies jauns horizonts, kas liek paskatīties uz darba pasauli citām acīm. Veidojas priekšstatu sistēma, nostiprinās pārliecība, parādās iespēja tuvāk un dziļāk izpētīt konkrēto profesiju. Projekta ietvaros skolēni ne tikai iepazīst profesiju pasauli, bet, šajā pārmaiņu laikā, spēj saskatīt arī sevi kā konkurētspējīgu cilvēku. Tiek meklēti jauni risinājumi karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānošanā, organizēšanā. Karjeras attīstības atbalsta pasākumā: „Karjeras nedēļas 2019 diskusija” skolēniem tika dota iespēja tikties ar Praulienas pamatskolas absolventiem, jaunajiem profesionāļiem: Valteru Gotlaufu un Robertu Gotlaufu, kas pastāstīja par savu karjeras ceļu.  Akcentēja uzņēmumus, kuros viņi strādā un  nodarbinātās profesijas, kā arī raksturoja darba specifiku. Jauno profesionāļu – inženieru  pieredzes stāsti iedvesmoja 5.-9. klašu skolēnus. Notika  diskusija ar skolēniem par karjeras veidošanas ceļu. Diskusijas tēmas: Kā pieņemt lēmumu? Kas ir manas karjeras pamatā? Kā karjeras atbalsta pasākumi ietekmējuši manu izvēli? Savukārt, karjeras attīstības atbalsta pasākumā: „Militārās karjeras izaicinājums” Praulienas pamatskolas 6-9. klašu skolēni tikās ar Nacionālo Bruņoto Spēku pārstāvjiem Ādažos,  profesionāļiem, kas stāstīja par  militārās karjeras nozīmi. Skolēni iepazina militārās jomas profesijas, darba ikdienu, vēroja paraugdemonstrējumus, piedalījās aktivitātēs poligonā.

Svarīgi ir iepazīties ar pieredzes bagātiem speciālistiem, uzņēmējiem, viņu darba specifiku un ikdienu, noskaidrot speciālistu karjeras veidošanās ceļu. Tiek domāts par skolēna pašvērtējuma prasmju pilnveidošanu, karjeras vadības prasmju attīstīšanu. Veiksmīgi norit sarunas par nākotnes profesiju, nepieciešamajām dzīvesprasmēm, uzsverot darba nozīmi cilvēka dzīvē. Karjeras attīstības atbalsta pasākumā: „Izaicini sevi!” personības izaugsmes treneri vadīja praktiskās nodarbības A.Eglīša vidusskolas un Praulienas pamatskolas 6. -9.klašu skolēniem, organizēja diskusiju ar mērķi  attīstīt karjeras prasmes: zināšanu vajadzību noteikšana, mērķtiecība, līdera spējas, patstāvība un plānošana. Ar dažādu metožu palīdzību skolēniem tika dota iespēja izvērtēt savu piemērotību kādai no profesijām. Janvārī A.Eglīša Ļaudonas vidusskolā viesojās uzņēmēja, koučinga trenere Daina Einberga, kas 10.-12. klašu skolēnus aicināja domāt plašāk. Savās nodarbībās trenere piedāvāja jauniešiem saskatīt sev piemērotākās profesijas, mācīja izvirzīt mērķus un veidoja priekšstatus par nākotnes profesijām. Pedagoga karjeras konsultanta darbā  būtiski ir saskatīt aizvien jaunus risinājumus, kas palīdzētu skolēniem saskatīt būtiskākās vērtības, nostiprināt savu pašapziņu un pārliecību saviem spēkiem. Svarīgi, lai ieguldītais darbs rada prieku, gandarījumu un tiek saņemta atgriezeniskā saite no  skolēniem. Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” sniedz skolēniem  iespēju  izzināt, un tiekties uz jaunām zināšanām, padziļināti pētot tēmu, ļauj saskatīt saikni ar reālām dzīves situācijām, rada skolēnos drošības sajūtu, nostiprina mācību motīvus, attīsta empātijas spējas un  rosina būt līdzatbildīgam mācīšanās procesā, vairo pozitīvu emocionālo gaisotni klasē, paspilgtina katra skolēna iekšējo pasauli kā arī dod iespēju kritiski izvērtēt savu sniegumu un uzņēmību turpmākajam darbam. Pavasarī tiek plānoti vairāki pasākumi, kur skolēniem tiks dota iespēja iepazīties ar sporta jomas profesionāļiem, lauksaimniecībā strādājošiem speciālistiem un ieskatīties pārtikas rūpniecības nozarē.

Informāciju sagatavoja: Ilze Strode

Praulienas pamatskolas, A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas pedagogs karjeras konsultants

© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums