Karjeras attīstības atbalsta pasākums: Pašnovērtējuma veikšana, darba pasaules iepazīšana, izglītības iespēju izpēte. „Profesiju pārgājiens” Liezēres pamatskolā

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

1.Mērķis

1.Iepazīt dažādas profesijas, intervēt profesiju pārstāvjus;

2.Izzināt izglītības iespējas;

3.Veikt pašnovērtējumu.

2.Pasākums norises laiks un vieta

2019.gada 6.septembrī – Liezēres pagastā  un Cesvainē.

3.Pasākuma dalībnieki

Madonas novada Liezēres pamatskolas 55 1.-9.klašu skolēni.

4.Pasākuma norise

N.p.k.

Klase

Iepazītā profesija

Intervēts profesijas pārstāvis

1.

1.,4.klase

Pavārs

Laila Valaine (Liezēres pamatskolas absolvente)

2.

2.,3.klase

Īpašuma uzturēšanas nodaļas darbinieks

Ēriks Paeglis (3.klases audzēkņa vecāks)

3.

5.klase

Pirmsskolas izglītības pedagogs un uzņēmējs mežsaimniecības jomā

Lāsma Abramova, Viktors Abramovs (Liezēres pamatskolas absolventi)

4.

6./7.klase

Zemessargs, automehāniķis

Ainārs Ķeirāns (Liezēres pamatskolas absolvents)

5.

8.klase

Piemājas saimniecības īpašniece

Inese Kļaviņa (Liezēres pamatskolas absolvente, 8.klases audzēkņa  vecāks)

6.

9.klase

Galdnieks

Gundars RumpītisIntervija ar galdnieku Gundaru Rumpīti Cesvainē.

Darbības virziens – kokapstrāde.

Kādi ir galvenie darba pienākumi?

Visi. Sākot ar ideju, idejas realizāciju un gatavās produkcijas reklamēšanu, pārdošanu.

Kāda ir darba vide un darba laiks?

Darba vide ir darbnīca un kabinets dokumentācijai. Darba laiks atkarīgs no sava laika plānošanas. Parasti sešas dienas nedēļā no pl. 8.00 līdz 20. 00 un ilgāk. Dažkārt, pasūtījumu dēļ, arī svētdienās.

Kādi ir darba instrumenti?

Visi galdniecībā nepieciešamie.

Kā norit tipiska darba diena?

Rīts – izvadāju ģimeni uz autobusu, pēc brokastīm dodos uz savu darbnīcu,,Rūķu māju” un tur veicu datoroperācijas, kas jāpiesakaņo kokgriezēja aparātam. Paralēli izvēlos nākamo pasūtījuma skici. Meklēju piemērotu materiālu, krāsoju, līmēju. Paralēli pieņemu zvanus jauniem pasūtījumiem, ievietoju internetmājas lapā gatavo produkciju reklāmai. Vakarā veidoju jauno pasūtījumu skices mājas datorā.

Kādi profesijas ,,+” un ,,-‘’?

Pats sev kungs un pavēlnieks, pats izvēlos savu dienas ritmu, nav jābrauc uz konkrētu darbavietu. No paša darbiem, kvalitātes būs atkarīgs vai būs darbs. Alga nav konkrētā datumā un nav paredzama. Putekļi darbavietā. Ar to diemžēl jārēķinās.

Kādām rakstura īpašībām ir jāpiemīt?

Apņēmība, mērķtiecība, pašdisciplīna, komunikabalam.

Kādas prasmes, zināšanas un izglītība ir nepieciešama?

Prasmes – radošums, daudzpusīgums.

Zināšanas – fizikā, bioloģijā, kompozīcijā, kokapstrādē, metālapstrādē, valodu zināšanas, darbs ar dažādām iekārtām.

Izglītība – praktiska kokapstrādē un metālapstrādē.

Kāda veida uzņēmumos var strādāt?

Dažādos, kas saistīti ar koku un metālapstrādi un dizainu.

Kādas ir radniecīgās profesijas?

Mēbeļgaldnieks, metālapstrāde, datorgrafiķis, dizaineris u.c.

Kāpēc cilvēki izvēlas šo profesiju?

Katrs izvēlas to, kas patīk. Latviešu tautai kopumā patīk koks, koka darinājumi. Latvieši ir čakli un viņiem patīk darboties ar rokām. Tāpēc daudzi izvēlas darboties ar koku.

Kā var atrast darbu šajā profesijā?

Jāmeklē pašam, var veidot savu privāto uzņēmumu, var pievienoties kādam citām uzņēmumam, kurš nodarbojas ar koka apstrādi un lietu izgatavošanu no koka.

Cik pieprasīta ir un būs šī profesija?

Ir un būs pieprasīta, jo koks, koka izstrādājumi ir dabīgi, ekoloģiski un cilvēkiem neapnīk.

Kāds ir atalgojums?

1500 var nopelnīt.

Ko šobrīd darīt jaunietim, kuru interesē šī profesija?

Mācīties fiziku, bioloģiju, mērķtiecīgi attīstīt radošumu, apgūt datortehniku un dažādas programmas. Pilnveidot komunikācijas prasmes. Veidot pozitīvu tēlu, iepazīties un uzturēt kontaktus ar daudz un dažādiem cilvēkiem. 

 

‌ 

Intervija ar piemājas saimniecības “Jaunlīci” īpašnieci Inesi Kļaviņu (Liezēres pamatskolas 1994.gada absolventi, Krista Šķestera mammu).

Darbības virziens - piemājas  saimniecības “Jaunlīci” galvenais darbības virziens ir lopkopība. Saimniecībā ir 6 slaucamas govis, 20 gaļas lopi, 1 suns, 1 kaķis.

Kādi ir galvenie darba pienākumi?

Govju slaukšana, barošana, mēslu tīrīšana, barības gādāšana, dzīvnieku labturības pasākumu ievērošana.

Kāda ir darba vide un darba laiks?

Darba vide ir piemājas saimniecības apkārtne un kūts. Vasarā lopi ir āra ganībās. Slaucamās govis tiek slauktas kūtī. Darba laiks ir nenormēts, rīta cēlienā apmēram 2 stundas tiek veikti darbi, vakarā – 2 stundas. Darbi ir sadalīti saimniecei un saimniekam, darbošanās notiek paralēli.

Kādi ir darba instrumenti?

Izmanto dažādus mērinstrumentus (svarus, mērlenti) un iekārtas barības sagatavošanai, slaukšanai, kūtsmēslu izvākšanai u.tml., vada automašīnu, traktoru, izmanto piekabes, strādā ar datoru un citiem saziņas līdzekļiem.

Kā norit tipiska darba diena?

Darbs ir saskarē ar dzīvniekiem ganībās un kūtī. Darba laiks atkarīgs no dzīvnieku ēdināšanas režīma, mājlopu sugas, audzēšanas tehnoloģijas – tas var būt agri no rīta, vēlu vakarā, brīvdienās, dažādos laika apstākļos.No rīta 5.00 ir govju rīta slaukšana, piena dzesēšana,  lopu barošana, mēslu tīrīšana.  Piena saliešana vešanai uz pienotavu. Vakarā atkal 2 stundas notiek govju slaukšana, piena dzesēšana,  lopu barošana, mēslu tīrīšana. Vasarā jāgādā lopbarība – siens un skābsiens, viss tiek darīts  ar tehniku

Kādi profesijas ,,+” un ,,-‘’?

“+ “ - ir neatkarība no normēta darba laika, strādājam savā labā, darbs patīk.

“-“ - vienmēr kādam jābūt mājās, nevar plānot ilgstošus izbraukumus kopā ar ģimeni.

Kādām rakstura īpašībām ir jāpiemīt?

Pacietībai, čaklumam, jāmīl lauki un dzīvnieki.

Kādas prasmes, zināšanas un izglītība ir nepieciešama?

Prasmes –  daudzpusīgas, tās katrs var apgūt pats, ja vien vēlas dzīvot un strādāt laukos.

Zināšanas – lopkopībā, veterinārijā,  grāmatvedībā, darbā ar dažādām iekārtām.

Izglītība – izglītību var iegūt vidējās profesionālās izglītības programmās pēc 9. vai 12. klases, kvalifikācijas ieguves kursos, kā arī papildina zināšanas dažādos pilnveides kursos. Lauksaimniecībā  izglītību iegūst arī augstākās izglītības pakāpē.

Pēc pamatprofesijas esmu mazo uzņēmumu grāmatvedis.

Kāda veida uzņēmumos var strādāt?

Var strādāt uzņēmumos, kuros audzē lauksaimniecības dzīvniekus, fermās un lauku saimniecībās; kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Kādas ir radniecīgās profesijas?

Z/s vadītājs, pašnodarbināta persona, individuālais komersants.

Kāpēc cilvēki izvēlas šo profesiju?

Katrs izvēlas to, kas patīk. Laukos tā ir pastāvēšanas iespēja, tiek apsaimniekota sava zeme. Latvietim ir būtisks savs kaktiņš un stūrītis zemes.

Kā var atrast darbu šajā profesijā?

Darbarokas nepieciešamas gan piemājas saimniecībās, gan lielajās fermās. Bieži tiek meklēti strādnieki. Trūkst darbaspēka.

Cik pieprasīta ir un būs šī profesija?

Kamēr pastāvēs lauki, tikmēr arī būs tāda iespēja nodarboties ar lopkopību.

Kāds ir atalgojums?

Mēnesī apmēram 600,00 – 700,00 EUR.

Ko šobrīd darīt jaunietim, kuru interesē šī profesija?

Jāmācās visi mācību priekšmeti, jo dažādās dzīves situācijās noder iegūtās zināšanas. Galvenais ir jāpamēģina praktiski pastrādāt šajā profesijā, tad arī uzreiz varēs saprast, vai tas ir īstais dzīves aicinājums.‌ 

Intervija ar zemessargu Aināru Ķeirānu (Liezēres pamatskolas absolventu).

Darbības virziens?

Zemessargs.

Kādi ir galvenie darba pienākumi?

Nepārtraukti apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas zemessargam. Piedalīties dažādāsapmācībās.

Kāda ir darba vide un darba laiks?

Darba vide ir dažāda, telpās vai ārā un  jebkuros laika apstākļos.

Kādi ir darba instrumenti?

Viss ekipējums, kas nepieciešams kareivim, ieroči, tehnika.

Kā norit tipiska darba diena?

Katra diena ir atšķirīga, atkarīga no apmācību plānojuma.

Kādi profesijas ,,+” un ,,-‘’?

“-“  -  prom no ģimenes, darba vide varbūt ļoti skarba, dažreiz grūti fiziski un emocionāli.

: +” – fiziskā sagatavotība uztur vienmēr formā, nepārtraukti jāmācās, komunikācija ar citiem cilvēkiem.

Kādām rakstura īpašībām ir jāpiemīt?

Patriotismam, dzimtenes mīlestībai, spēt stresa situācijās savaldīties, zinātkāram.

Kādas prasmes, zināšanas un izglītība ir nepieciešama?

Prast strādāt ar jaunajām tehnoloģijām, ieročiem, orientēties svešā apvidū, lasīt karti, zināt svešvalodas, strādāt komandā. Vidusskolas izglītība noteikti nepieciešama.

Kādas ir radniecīgās profesijas?

Policija, profesionālais dienests, apsardze.

Kāpēc cilvēki izvēlas šo profesiju?

Jo vajadzīgajā brīdī ir gatavi aizstāvēt savu valsti.

Kā var atrast darbu šajā profesijā?

Par zemessargu var kļūt strādājot arī kādā citā pamatdarbā. Katram zemessargam ir obligāti gada laikā jāiziet  noteikts skaits apmācību dienu.

Cik pieprasīta ir un būs šī profesija?

Profesija būs pieprasīta, kamēr būs jāaizstāv sava Dzimtene. Jaunieši ir aktīvi zemessargi, jaunāki – jaunsargi.

Kāds ir atalgojums?

Katra diena tiek apmaksāta ar 28 eiro, plus ēdināšana.

Ko šobrīd darīt jaunietim, kuru interesē šī profesija?

Sagatavot sevi fiziski un emocionāli, labi mācīties skolā.

Var ienākt Zemessardzes mājas lapā un iepazīties ar doto informāciju. Pieteikties zemessardzē var, izvēloties dzīvesvietai tuvāko bataljonu un iesniegt iesniegumu.

Interviju pierakstīja – 6./7.klases audzinātāja Vija Puriča.


‌Informāciju par pasākumu apkopoja - pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums